aktualizováno 6. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Zdravotní a sociální péče

Českokrumlovsko získalo nový Plán sociálních a souvisejících služeb

V prosinci 2014 byl dokončen nový Plán sociálních a souvisejících služeb pro správní území obce s rozšířenou působností ORP Český Krumlov. Plán, jehož přípravu koordinovalo město Český Krumlov ve spolupráci s Jihočeskou rozvojovou o. p. s., je připraven na období let 2015 - 2017. Tvorba plánu a také katalogu sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku byla spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu CR.

Zástupci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních a souvisejících služeb, kteří se celý minulý rok v pracovních skupinách podíleli na další fázi komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku, dokončili přípravu nového strategického materiálu. Tento nový Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb 2015 - 2017 pro Český Krumlov jako obec s rozšířenou působností projednalo na svém prosincovém zasedání českokrumlovské zastupitelstvo. Opatření plánu, která se týkají samotného města Český Krumlov, pak byla zastupitelstvem města schválena. Před projednáním v městském zastupitelstvu byl nový plán také představen na veřejném projednání.

Plán byl rozčleněn do tří oblastí, které vycházely z hlavních cílových skupin komunitního plánování:

  1. senioři a zdravotně postižení
  2. děti, mládež, rodiny
  3. osoby v krizi (v nepříznivé sociální situaci)

Pro každou z těchto skupin jsou pak definována opatření a aktivity v oblasti zachování nebo rozvoje sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem o sociálních službách (např. domovy pro seniory, sociální rehabilitace, azylové domy nebo odborné sociální poradenství) a také hlavní potřeby u tzv. souvisejících služeb (služby sociálního charakteru poskytované mimo režim zákona - např. mateřská centra, preventivní programy při školách, půjčovny kompenzačních pomůcek apod.).

Nový Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov na roky 2015 - 2017, ale také aktualizovaný katalog sociálních a souvisejících služeb, je k dispozici na novém online portálu pro sociální a související služby na Českokrumlovsku www.socialnisluzbyck.cz.

Dům pro matky s dětmi v roce 2015

Dům na půl cesty v roce 2015

ICOS o.p. s. v roce 2015 - 15 let činnosti v Českém Krumlově

KoCeRo - komunitní centrum Romů o. p. s. v roce 2015

Projekt přestavby českokrumlovské nemocnice připraven od prosince 2015

Největší stavební investice posledních let v areálu českokrumlovské nemocnice má od počátku prosince 2015 již své konkrétní obrysy. Zatím jen ve formě projektové dokumentace, ale dokončení projektu nového multifunkčního pavilonu je zásadním krokem k zahájení jeho výstavby.

Koncem ledna, nejpozději v polovině února 2016, by mělo mít vedení nemocnice k dispozici stavební povolení. Pokud tedy vše půjde podle předpokladů, mohla by být vlastní realizace stavby zahájena v srpnu či září 2016 a do konce roku 2017 má být hotovo.

Nový objekt vyplní proluku mezi současnou internou a chirurgií a s oběma budovami bude bezbariérově propojen. Stavební práce se obou stávajících budov dotknou jen minimálně, tudíž neovlivní běžný chod nemocnice. Nový objekt bude rozdělen do dvou hlavních částí. První, lůžková část, bude určena dětskému oddělení, gynekologicko-porodnickému oddělení a některým ambulancím. V druhé, které se pracovně říká „poliklinika", bude vstupní recepce, lékárna a řada dalších ambulancí.

Projekt počítá i s odpočinkovou zónou pro pacienty a návštěvy, kterým bude k dispozici i menší občerstvovací zařízení. Vytvoření projektové dokumentace za zhruba čtyři a půl miliónu korun spolu s půlmilionovou částkou za opravu stoupaček v budově interny, což byly v roce 2015 největší stavební investice, to jsou jen zlomky toho, co čeká nemocnici v příštím a přespříštím roce. Stavba nového pavilonu se totiž vyšplhá až na sto třicet miliónů korun. S touto částkou si bude muset poradit nemocnice bez podpory dotací.

Českokrumlovská nemocnice v roce 2015 investovala do svého rozvoje celkem dvacet šest miliónů korun. K největším položkám z hlediska vybavení patřily například částky za nákup operačního stolu a svítidla či hematologického analyzátoru. Ještě do konce letošního roku očekává nemocnice tři nové sanitní vozy.

Stavba nového pavilonu, který má být hotov koncem roku 2017, významně ovlivní vývoj areálu nemocnice. Poté, co se obě uvedená oddělení přestěhují do nového, počítá tedy vedení nemocnice s úplnou demolicí staré budovy. Na jejím místě má výhledově vzniknout nové parkoviště, jehož nutnost jde ruku v ruce s rozvojem celé nemocnice. Za jediný rok je v ní hospitalizováno okolo jedenácti tisíc pacientů. Lékaři zde provedou za rok téměř tři tisíce operací a více než sto třicet tisíc ošetření a léčebných výkonů. V českokrumlovské porodnici se loni narodilo 686 dětí. Nemocnice má přes čtyři stovky zaměstnanců, což ji řadí k největším zaměstnavatelům na Českokrumlovsku.

 

 

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: