aktualizováno 6. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Dům pro matky s dětmi

Domov pro matky s dětmi se nachází v klidném prostředí Plešiveckého náměstí č. 75, nedaleko od centra města Český Krumlov.

Kapacita zařízení: 5 bytů s 18 lůžky, bariérové bydlení.

Okruh osob, kterým je služba určena

Sociální služba Domov pro matky s dětmi Český Krumlov je určena primárně pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba je rovněž poskytována ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci či jsou ohroženy sociálně znevýhodněným prostředím nebo jednáním jiných osob. Přednostně jsou do zařízení přijímány osoby s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově.

Organizace:

Zřizovatelem Domova pro matky s dětmi je město Český Krumlov, v organizační struktuře je pod Odborem školství, sportu a mládeže vedeném Mgr. Zdenou Krákovou. Statutárním zástupcem domu je starosta města Mgr. Dalibor Carda, pověřeným vedoucím pracovníkem je Karel Lukáč.  Provoz DMD zajišťují 4 zaměstnanci s různým rozsahem pracovního úvazku.

Využití DMD: za dobu fungování DMD zde bylo umístěno 81 maminek a 120 dětí

Poslání organizace: 

Posláním Domova pro matky s dětmi je pomáhat těhotným ženám a matkám s dětmi překlenout nepříznivou sociální situaci, kterou nejsou samy schopny řešit. Pracovníci domova zde poskytují v bezpečném a přátelském prostředí individuální podporu, řád a podněty, aby se ženy a matky mohly orientovat ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení. Služba pomáhá uživatelkám této sociální služby poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastní schopnosti ke zvládání potíží a nepříznivé situace. 

Domov pro matky s dětmi je registrovanou sociální službou "Azylový dům" a poskytuje následující základní činnosti:

  • poskytnutí bezpečného ubytování a zázemí v atmosféře klidného a útulného prostředí, nejdéle však na jeden rok
  • přiměřenou pomoc při přípravě stravy, vedení vlastní domácnosti a vlastního hospodaření s finančními prostředky
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, podporu při upevňování partnerských a rodinných vazeb
  • posilování schopností a dovedností matky v péči o zdravý vývoj dítěte, podporu rozvoje a udržování mezilidských vztahů
  • zprostředkování speciálního poradenství s odborníky (např. právníkem, psychologem, psychiatrem, včetně dětských specialistů)

Statistika využití služeb DMD v roce 2015:

V roce 2015 využilo ubytování a s ním spojených služeb v DMD celkem 10 matek a 10 dětí. Během roku odešlo 9 matek a 3 jsou stále klientkami DMD. 5 matek si našlo s pomocí pracovníků DMD podnájem. O klientkách, které DMD opustí, má vedení většinou dostatečný přehled, klientky často přicházejí na návštěvu, svěřují se s problémy, které je potkávají a nezřídka vyžadují poradenskou pomoc, která je jim poskytnuta.

Tak jako každý rok proběhl v DMD karneval, mikulášská a vánoční besídka, návštěva ZOO Hluboká. Akce jsou pořádány pro děti a jsou také velmi pozitivně přijaty i jejich matkami.

Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností ICOS je matkám nabídnuta možnost účastnit se kurzů: Efektivní rodičovství, Finanční problematika, Sebeobrana - pro naše matky je kurz zdarma a zajištěno hlídání dětí.

Po proběhlých rekonstrukcích lze konstatovat, že DMD nabízí podmínky, které jsou srovnatelné s bydlením ve vlastním bytě. Nejde však jen o materiální vybavenost. Veškerá snaha pracovníků směřuje k maximální smysluplnosti při práci s klienty a jejich přípravě pro další život. Odbornou způsobilost si pracovníci zvyšují formou školení a kurzů.

Došlo také k zásadní změně, a to navýšení kapacity DMD o dva byty, které budou v Domu na půl cesty. Tato změna byla vynucena faktem, že o DMD je stále stoupající zájem, zatímco o Dům na půl cesty zájemců ubývá. Došlo tedy následně ke sloučení organizačních složek DNPC a DMD v jednu a to s názvem Domov pro matky s dětmi a Dům na půl cesty, tato změna je platná od 1. ledna 2016.  

 

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: