aktualizováno 30. 10. 2009

Odpady stokrát stejně

30. října 2009 

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Českém Krumlově provádí pravidelné kontroly na úseku odpadového hospodářství. Vzhledem ke stále se opakujícím prohřeškům v nakládání s odpadem si dovolujeme apelovat na občany i podnikatele:

 • Do odpadkového koše nepatří odpad z domácností ani z provozoven. Koše jsou určeny pro ukládání drobného odpadu souvisejícího s pobytem osob na veřejných prostranstvích.
 • Kontejnery jsou v rámci města rozmístěny na mnoha místech - v případě, že je kontejner plný, prosíme - neodkládejte odpad na zem vedle, ale odložte ho do jiného kontejneru.
 • Barevné kontejnery jsou určeny pro sběr různých druhů odpadů:
  • modrý kontejner = papír
  • žlutý = plast + tetrapak (tj. krabice od mléka, džusů apod.)
  • zelený = sklo
  • černý/šedý kontejner = směsný komunální odpad
 • Před vhozením do příslušného kontejneru prosíme odpad objemově minimalizujte - sešlápnutím PET lahve, rozložením papírové krabice ....
 • Ostatní odpady, velmi často se nacházející vedle kontejnerů (starý nábytek, linolea, koberce, vysloužilé domácí spotřebiče i biologický odpad či odpady nebezpečné), mohou občané odevzdávat na sběrném dvoře v Kaplické ulici. Provozní doba pondělí a středa od 14,00 do 18,00 hod, v sobotu pak od 10,00 hod. do 16,00 hod.

Bližší informace získáte na sběrném dvoře Pinskrův Dvůr Český Krumlov, na telefonním čísle: 380 711 837 či na internetových stránkách městského úřadu (na stránkách odboru, sekce odpady) nebo na tel. 380 766 557.   

K častým otázkám, týkajícím se odkládání šatstva: čisté a funkční ošacení (případně drobné předměty z domácnosti), lze odkládat do Ošacovacího střediska Českého červeného kříže v hlavní budově autobusového nádraží v Českém Krumlově. Provozní doba pondělí až pátek od 9,00 do 15,00 hod. (polední přestávka 11,00 - 11,30 hod.), tel: 739 661 561.  Pracovníci ČČK získané oblečení poskytují sociálně slabým spoluobčanům a dále ho distribuují do charitativních organizací v rámci celé republiky. Každoročně je takto smysluplně využito cca 30 t použitého šatstva. Všem, kteří druhým touto formou pomáhají a zároveň šetří životní prostředí nás všech (použité oděvy by jinak skončily na skládce komunálního odpadu) upřímně děkujeme. (ožp)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov