aktualizováno 30. 10. 2009

Odpady stokrát stejně

30. října 2009 

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Českém Krumlově provádí pravidelné kontroly na úseku odpadového hospodářství. Vzhledem ke stále se opakujícím prohřeškům v nakládání s odpadem si dovolujeme apelovat na občany i podnikatele:

 • Do odpadkového koše nepatří odpad z domácností ani z provozoven. Koše jsou určeny pro ukládání drobného odpadu souvisejícího s pobytem osob na veřejných prostranstvích.
 • Kontejnery jsou v rámci města rozmístěny na mnoha místech - v případě, že je kontejner plný, prosíme - neodkládejte odpad na zem vedle, ale odložte ho do jiného kontejneru.
 • Barevné kontejnery jsou určeny pro sběr různých druhů odpadů:
  • modrý kontejner = papír
  • žlutý = plast + tetrapak (tj. krabice od mléka, džusů apod.)
  • zelený = sklo
  • černý/šedý kontejner = směsný komunální odpad
 • Před vhozením do příslušného kontejneru prosíme odpad objemově minimalizujte - sešlápnutím PET lahve, rozložením papírové krabice ....
 • Ostatní odpady, velmi často se nacházející vedle kontejnerů (starý nábytek, linolea, koberce, vysloužilé domácí spotřebiče i biologický odpad či odpady nebezpečné), mohou občané odevzdávat na sběrném dvoře v Kaplické ulici. Provozní doba pondělí a středa od 14,00 do 18,00 hod, v sobotu pak od 10,00 hod. do 16,00 hod.

Bližší informace získáte na sběrném dvoře Pinskrův Dvůr Český Krumlov, na telefonním čísle: 380 711 837 či na internetových stránkách městského úřadu (na stránkách odboru, sekce odpady) nebo na tel. 380 766 557.   

K častým otázkám, týkajícím se odkládání šatstva: čisté a funkční ošacení (případně drobné předměty z domácnosti), lze odkládat do Ošacovacího střediska Českého červeného kříže v hlavní budově autobusového nádraží v Českém Krumlově. Provozní doba pondělí až pátek od 9,00 do 15,00 hod. (polední přestávka 11,00 - 11,30 hod.), tel: 739 661 561.  Pracovníci ČČK získané oblečení poskytují sociálně slabým spoluobčanům a dále ho distribuují do charitativních organizací v rámci celé republiky. Každoročně je takto smysluplně využito cca 30 t použitého šatstva. Všem, kteří druhým touto formou pomáhají a zároveň šetří životní prostředí nás všech (použité oděvy by jinak skončily na skládce komunálního odpadu) upřímně děkujeme. (ožp)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: