aktualizováno 10. 5. 2023

Kronika města Český Krumlov

Zákon č. 80 z roku 1920 ukládal každé obci založit pamětní knihu (kroniku) a ustavit kronikáře (letopisce).
Vládní nařízení k zákonu bylo schváleno a vydáno v roce 1921.

Podle této legislativy bylo obcím nařízeno na svůj náklad pořídit pamětní knihu; účelem psaní kronik bylo pak zachovat místní dějiny pro poučení budoucích. K osobnosti kronikáře bylo doporučeno, aby to byla osoba, která má pochopení pro svůj vážný úkol, chce své poslání svědomitě plnit, má pro to schopnosti, zná místní poměry a zvláště má smysl pro pravdu. K dozoru nad kronikářskou prací byla obcí ustanovena letopisecká komise, dozor nad vedením kronik náležel vyššímu nadřízenému politickému úřadu (okresnímu úřadu). Přímou inspekcí nad kronikami byl pověřen okresní školní inspektor.

O prvních kronikách města Český Krumlov lze tedy hovořit od druhé poloviny 18. století.

Kronika města Český Krumlov 2020

 • Úvodní slovo kronikáře
 • Hlavní události roku 2020
 • Počasí v roce 2020
 • Základní údaje o městě Český Krumlov
 • Politický a veřejný život města v roce 2020
 • Přehled zřizovaných městských organizací
 • Z aktivit městského úřadu a samosprávy města Český Krumlov v roce 2020
 • Hospodaření města v roce 2020
 • Úprava obce, doprava, spoje, životní prostředí
 • Zdravotní a sociální péče
 • Kultura a cestovní ruch v roce 2020
 • Péče o památky
 • Stavební obnova
 • Školství, školy a mimoškolská zařízení
 • Sport
 • Statistické údaje
 • Použité informační zdroje

Fotogalerie města Český Krumlov 2020

Kronika města Český Krumlov 2014

*Kronika roku 2014 se připravuje pro elektronickou publikaci.

Fotogalerie města Český Krumlov 2014

Kronika města Český Krumlov 2013

*Kronika roku 2013 se připravuje pro elektronickou publikaci.

Fotogalerie města Český Krumlov 2013

Kronika města Český Krumlov 2012

*Kronika roku 2012 se připravuje pro elektronickou publikaci.

Fotogalerie města Český Krumlov 2012

Kronikáři města Český Krumlov

 

 • listopad 2015 - dosud: Mgr. Zdena Mrázková, MBA
 • duben 2015 - říjen 2015: Mgr. Petr Kronika
 • leden 2012 - březen 2015: Mgr. Filip Putschögl
 • červenec 2005 - 2011: Mgr. Radka Frčková
 • 1991 - červen 2005: Marie Nováková
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: