aktualizováno 10. 5. 2023

Kronika města Český Krumlov

Zákon č. 80 z roku 1920 ukládal každé obci založit pamětní knihu (kroniku) a ustavit kronikáře (letopisce).
Vládní nařízení k zákonu bylo schváleno a vydáno v roce 1921.

Podle této legislativy bylo obcím nařízeno na svůj náklad pořídit pamětní knihu; účelem psaní kronik bylo pak zachovat místní dějiny pro poučení budoucích. K osobnosti kronikáře bylo doporučeno, aby to byla osoba, která má pochopení pro svůj vážný úkol, chce své poslání svědomitě plnit, má pro to schopnosti, zná místní poměry a zvláště má smysl pro pravdu. K dozoru nad kronikářskou prací byla obcí ustanovena letopisecká komise, dozor nad vedením kronik náležel vyššímu nadřízenému politickému úřadu (okresnímu úřadu). Přímou inspekcí nad kronikami byl pověřen okresní školní inspektor.

O prvních kronikách města Český Krumlov lze tedy hovořit od druhé poloviny 18. století.

Kronika města Český Krumlov 2018

Kronika města Český Krumlov 2017

  • Úvodní slovo kronikáře
  • Hlavní události roku 2017

Kronika města za rok 2011


statistika roku 2011 se připravuje pro elektronickou publikaci.

listopad 2015 - dosud: Mgr. Zdena Mrázková, MBA

duben 2015 - říjen 2015: Mgr. Petr Kronika

leden 2012 - březen 2015: Mgr. Filip Putschögl

červenec 2005 - 2011: Mgr. Radka Frčková

1991 - červen 2005: Marie Nováková

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: