aktualizováno 14. 8. 2023

Kronika města Český Krumlov 2017

Z aktivit městského úřadu a samosprávy města Český Krumlov v roce 2017

Setkání vedení města Český Krumlov s podnikateli

Centrum studijních pobytů na krumlovském zámku se stalo místem novoročního setkání vedení města a dalších zástupců obecních samospráv s podnikateli a Jihočeskou hospodářskou komorou. Novoroční proslov pronesli za hospodářskou komoru Otakar Veselý a starosta Českého Krumlova Dalibor Carda, který představil plány města pro tento rok, kdy bude prioritou rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí v Nových Dobrkovicích, úprava třídy Míru a rekonstrukce autobusového nádraží, kterou bude realizovat Českokrumlovský rozvojový fond. „Budeme se snažit získat dotační tituly Integrovaného regionálního operačního programu, Jihočeského kraje a ministerstev, abychom město posunuli dál, “ uvedl starosta.

 

Plán strategického rozvoje města

Zastupitelstvo města Český Krumlov v říjnu 2016 jednomyslně schválilo strategický plán rozvoje města (projekt Krumlov sobě), což jasně potvrzuje, že tým složený o obyvatel města, zaměstnanců a představitelů města, který se podílel na jeho tvorbě, odvedl velmi dobrou práci. V roce 2017 byly na řadě další práce na sestavování akčního plánu, ve kterém byla schválená opatření strategického plánu promítnuta do konkrétních úkolů a projektů. Původně byl předpoklad, že akční plán bude sestaven do konce roku 2016, ale to se z časových důvodů nepodařilo uskutečnit. Po jednání s architektem Petrem Klápštěm, který tým metodicky při tvorbě akčního plánu opět vedl, byl konečný termín jeho projednání a schválení posunut o půl roku (do 30. 6. 2017). Tím vzniklo poměrně dost času na to, aby byl vytvořen skutečně kvalitní dokument.

Tvorba akčního plánu s úvodním školením participace opět probíhala v pracovních skupinách, které tvořili zaměstnanci městského úřadu, členové přípravného týmu strategického plánu a aktivní jednotlivci. Byly dokončeny aktivity z roku 2016 a započaty nové, od rozvíjení strategického plánu, ze kterého vycházet akční plán, přes rekultivaci území Křížové hory, studii odtokových poměrů ve Vyšném, komplexní dopravní koncepci a další aktivity, které byly dotaženy do úspěšného konce. Díky skutečnosti, že za každým projektem stojí tým lidí, který svou energii, profesionalitu, zkušenosti a vize vkládá do podoby města tak, aby se nám všem zde dobře žilo i díky zájmu a iniciativě obyvatel, kteří se podílejí na organizaci akcí a zapojují se do dění ve městě. To se projevilo například při projektu Tvořme Krumlov spolu – Krumlov sobě.

 

Nový vyvolávací a rezervační systém na městském úřadu

Komplikovaná správa a údržba, časté výpadky i zastaralá technologie stály za kompletní obměnou vyvolávacího systému na Městském úřadu v Českém Krumlově. Ve vstupní hale budovy v Kaplické ulici funguje od června 2017 zbrusu nový panel, jehož součástí jsou dvě přehledové obrazovky pro občanské průkazy, cestovní doklady a dopravní agendy, které navigují klienta na přepážku a umožňují zobrazovat další užitečný obsah. Obnovou prošel i online rezervační systém, je víc intuitivní pro uživatele a zároveň efektivnější pro správu.

Přes systém mohou uživatelé také monitorovat fronty u přepážek, skutečnou dobu čekání i počet obsluhujících přepážek. Data jsou na webu aktualizována každou minutu. Elektronické objednávky jsou u obyvatel velmi oblíbené, na jaře úřad několikanásobně navýšil jejich kapacitu, u občanských průkazů a cestovních dokladů je možná rezervace po 20 minutách, u registru řidičů po 15 minutách a na registru vozidel po 30 minutách. Po rozšíření úředních hodin a zavedení platby kartou na pokladně je tato inovace dalším krokem ve zkvalitňování služeb českokrumlovského městského úřadu.

 

Rozšíření městského kamerového systému

Po loňském rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), kdy byla do ulice Lipová č. p. 161 nainstalována další kamera, která má za úkol komplexnější snímání okolí budovy, došlo v roce 2017 k dalšímu rozšíření. Nový kamerový bod byl umístěn na střechu budovy městského úřadu v Kaplické ulici. Odtud kamera snímá rekreační zónu s koupalištěm a sportovišti, přilehlé komunikace a velkou část parkovacích ploch. Nová kamera má eliminovat rušení veřejného pořádku ve sledovaném prostoru. Větší část nákladů na tento projekt pokryla dotace Ministerstva vnitra České republiky z dotačního programu Prevence kriminality v roce 2016. Celkové náklady projektu činily 275 408 tis. Kč, vlastní podíl města na nákladech (cca 10 %) byl hrazen z rozpočtu města.

 

Reprezentační ples města – 3. ročník

Jedinečná zámecká jízdárna se stala v sobotu 11. února 2017 místem konání se třetího ročníku reprezentačního plesu města Český Krumlov, který rok od roku získává na věhlase společenské události číslo jedna. V roce 2017 navíc s charitativním podtextem, z oblíbeného fotokoutku ateliéru Seidel putoval výtěžek deset a půl tisíce korun do Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. Exkluzivní program, hvězdné obsazení účinkujících a lákavá tombola, to byl koktejl, který namíchal organizační tým města pro čtyři stovky lidí, kteří zaplnili do posledního místa sál jízdárny na českokrumlovském zámku. Do slavnostní nálady naladil v předsálí Smyčcový kvartet Český Krumlov a netradiční vtančení hostů do sálu zajistily oživlé barokní maškary. Tanečníky a posluchače bavil po celou dobu českobudějovický orchestr Fordance Orchestra pod vedením kapelníka Martina Krčmáře. Repertoár orchestru čítal vedle popové a rockové klasiky zbrusu nové hity, které doplňovaly skladby v rytmu standardních tanců, jako je polka, valčík, waltz, cha-cha nebo tango. Profesionální taneční umění mohli hosté obdivovat několikrát během večera, mladé nadějné páry z Taneční školy Ella předvedly ukázky standardních a latinskoamerických tanců na nejznámější hudební díla, milovníky fantasy potěšila například filmová melodie z Harryho Pottera. Večerem provázela Daniela Písařovicová, zkušená moderátorka, která je známá svým působením v České televizi, méně známá a o to víc překvapující je její role zpěvačky, kterou představila hostům na závěr večera. Velkým očekáváním bylo vystoupení slovenské vokální skupiny Fragile složené z populárních osobností, známých z různých televizních seriálů, divadelních, muzikálových produkcí a TV show. Bez použití hudebních nástrojů, tedy a cappella, interpretovali známé rock-pop-jazzové hity světových umělců, ale také předních slovenských a českých hvězd. Plesové publikum si získali humorem, a především skvělou hudbou. Pro všechny přítomné bylo jejich představení jedinečným zážitkem plným zábavy.

Nejvytíženějším místem, kde se tvořily fronty, nebyl kupodivu bar, ale fotokoutek ve foyer, který zřídil tým z Musea Fotoateliéru Seidel. Návštěvníci se fotili s dobovými rekvizitami a za minimální částku 50 korun si na památku odnášeli domů vytištěný snímek. Výtěžek z fotografování, 10 587 Kč, byl věnován prachatickému Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna. S velkým ohlasem se setkala i nabídka 450 atraktivních cen v tombole. Lístky byly vyprodány během pár minut a ti, při kterých ten večer stála štěstěna, si odnášeli hodnotné výhry.  Už na jaře organizátoři chystali 4. ročník městského plesu, který se uskuteční 27. ledna 2018.

Pořadatelé: město Český Krumlov Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. Lesy města Český Krumlov s.r.o. Služby města Český Krumlov s.r.o.

Generální partner plesu: AutoCont CZ a.s. Generální partner města Český Krumlov: Budějovický Budvar, n. p.

Hlavní partneři: Kámen a písek, spol. s r.o., K + B Expert, s.r.o., ČEVAK a.s.

Partneři: City Lounge music club & bar, ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., CB Auto a.s., ATELIER 8000 spol. s  r.o., GEFOS a.s., BOHEMIA CONVERTING s.r.o., Hotel Bellevue, Hotel Arcadie, Bohemia Properties a.s. – Jan Hotels, LIPNO SERVIS s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., SaM silnice a mosty a.s., POstavPO s.r.o., Lety balonem s.r.o., Václav Študlar, T–MAPY spol. s r.o., ICZ a.s., STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o., Energo Český Krumlov s.r.o., Waxwing s.r.o., Donauschiffahrt WURM + KÖCK, Delanta Wellness – Julie Niedlová

 

Slavnostní prapor pro Zásahovou jednotku Policie ČR

Zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, která od roku 2013 sídlí v Českém Krumlově, má nový slavnostní prapor. Zhotovit jej nechalo město Český Krumlov. „Pořízení praporu vnímáme jako symbol sepětí veřejné správy s touto důležitou složkou Policie ČR a jako výraz ocenění její náročné práce,“ uvedl tajemník městského úřadu Radim Rouče. Slavnostní předání se uskutečnilo v rámci oslav osvobození 6. května 2017 na náměstí Svornosti.

 

Dobrovolnictví ve veřejné správě

Na základě uzavřeného memoranda mezi městem Český Krumlov a Fondem dalšího vzdělávání vznikla na městském úřadě platforma pro podporu zaměstnanců veřejné správy v dobrovolnických aktivitách. Cílem projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě je vytvoření systému dobrovolnických programů v rámci veřejné správy, jejichž prostřednictvím by mělo být podporováno informální vzdělávání zaměstnanců, mělo by dojít ke zvýšení efektivity organizace, měla by se zvýšit organizační kultura atp. Zapojení přinese zaměstnancům hlubší znalosti, kompetence a porozumění problematice i specifikům práce s klienty. Ve svém důsledku pak povede k vyšší efektivitě veřejné správy, pozitivním změnám v organizační kultuře a rozvine spolupráci se sociálními partnery. Konec projektu je naplánován na rok 2019, poté by měli být účastníci schopni sami v systému pokračovat a svým zaměstnancům dobrovolnictví dále nabízet a podporovat je v něm.

 

Práce na Akčním plánu

Uběhlo půl roku od schválení Strategického plánu a tým lidí, který se na něm aktivně podílel, pracoval od počátku roku 2017 na tzv. Akčním plánu. Ten obsahuje seznam konkrétních projektů (úkolů), jejichž realizací by mělo dojít k naplňování potřeb a přání obyvatel Českého Krumlova uvedených ve schváleném Strategickém plánu.

Pro všechny tři klíčové oblasti, které definuje Strategický plán (otevřené město, cestovní ruch a centrum, doprava) jsou aktuálně zpracovány jednotlivé projekty ve formě tzv. projektových listů, ve kterých jsou navrženy dílčí kroky přípravy a realizace konkrétních projektů. Každý projekt zaštiťuje určený garant, který má na starost, aby se plnily jednotlivé úkoly dle harmonogramu.

Úkolem garantů bylo rovněž, aby projekty Akčního plánu byly realizovatelné po stránce časové, personální i finanční. Během dubna a května byly jednotlivé projekty dány k připomínkování členům všech třech pracovních skupin a po zapracování relevantních připomínek dopracován souhrnný návrh Akčního plánu. Ten byl následně předložen k seznámení, připomínkování a doplnění zastupitelským klubům a některým komisím rady města, zejména komisi pro cestovní ruch, kulturní komisi, komisi pro památkovou péči a dopravní komisi. Po promítnutí obdržených připomínek a doplnění byl návrh Akčního plánu zveřejněn na webových stránkách města k případným připomínkám veřejnosti. Obyvatelé města měli tuto možnost v průběhu obou prázdninových měsíců. Akční plán byl projednán v září 2017 radou a zastupitelstvem města, čímž vznikl podklad pro tvorbu rozpočtu 2018. 

 

Město má nového architekta

Ondřej Busta nebude zaměstnancem městského úřadu, ale bude působit jako externista s kontraktem 300 hodin ročně. Do funkce nastoupil od března 2017 na dobu neurčitou. „Jedná se převážně o vazbu na samosprávu, spolupráci s odbory, konzultace prací se zpracovatelem územního plánu, spolupráci na tvorbě veřejných prostranství,“ vyjmenoval některé z činností architekta tajemník městského úřadu Radim Rouče. Dodal, že architekt také sehraje klíčovou roli v připravovaných projektech Akčního plánu v návaznosti na Strategický plán, což je další důležitý krok v naplňování cílů a opatření, které si veřejnost určila. „Český Krumlov má svá architektonická a historická specifika, ke kterým neodmyslitelně patří požadavky a představy obyvatel na to, jak má město vypadat. A jednou z rolí architekta je být mediátorem, komunikátorem mezi veřejností, radnicí, zastupiteli a investory“, dodal starosta Dalibor Carda. V říjnu minulého roku město vypsalo dvoukolové výběrové řízení na městského architekta – externího konzultanta, do kterého se přihlásilo jedenáct zájemců, do užšího výběru se dostali čtyři kandidáti, ze kterých komise vybrala vítězného uchazeče. Mezi hlavní kritéria hodnocení patřila schopnost uchazeče prezentovat, porozumět ostatním, argumentovat, přesvědčit, obhájit si své postoje. Komisi zajímala schopnost kandidáta nadchnout a vytvořit konstruktivní atmosféru. Důležité bylo i prokázání schopnosti odhadnout potřeby a možnosti města. Od všech členů komise získal Ondřej Busta nejvíce bodů. Na základě doporučení komise schválila rada města uzavření kontraktu.

 

Krumlov chytrým městem

V polovině června 2017 podalo město Český Krumlov žádost o dotaci do 58. výzvy Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) na projekt „Chytře řízené město Český Krumlov“. Zmíněný projekt navázal na strategické plánování, které v Českém Krumlově aktuálně probíhalo. Hlavním cílem projektu je plynule navázat na rozvojové priority města, které jsou zakotveny ve strategických dokumentech tak, aby stanovené cíle byly naplněny co nejdříve, co nejúčelněji a aby docházelo k synergii mezi všemi dotčenými odvětvími. K tomuto účelu byla vypracována Koncepce Smart City, která zajistí ucelený pohled na navzájem se prolínající témata z odborného hlediska, které doplní pohled obyvatel města vyjádřený při přípravě strategického plánu. Vedle této koncepce byla dále zpracována Komunikační strategie města Český Krumlov, která má napomoci najít postup komunikace města s veřejností, jak bude veřejnost a další aktéři informováni o klíčových aktivitách města a jakým způsobem se mohou do procesu zapojit. V neposlední řadě byla do tohoto projektu zahrnuta i koncepce pěší zóny, která má za pomoci „chytrých“ řešení vyřešit problémy, se kterými se pěší zóna potýká. V rámci projektu budou vytvořeny Strategie městského úřadu a Personální strategie úřadu, které bude doprovázet optimalizace procesního řízení a zajištění kvalitních lidských zdrojů. Tímto dojde k vytvoření uceleného systému, který umožní zefektivnění řízení nejen městského úřadu, ale i města. V případě schválení projektu bude z operačního programu poskytnuta podpora 95 % celkových nákladů projektu.

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se na území celé republiky uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V říjnu končí čtyřleté volební období stávajících poslanců, a proto prezident republiky vyhlásil termín konání voleb na dny 20. a 21. října 2017. V Jihočeském kraji podalo kandidátní listinu 25 volebních stran, tedy politických stran a politických hnutí, které se ucházely o hlasy voličů. V Jihočeském kraji hlasovalo celkem 315 319 voličů v 1 259 volebních okrscích. Nejvíce hlasů v ve volbách získala strana ANO, a to 91 012, druhá byla ODS s 38 232 hlasy, následovali třetí Piráti se 33 143 hlasy, na 4. místě bylo SPD s 31 062 hlasy, na 5. místě KSČM s 29 414 hlasy, na 6. pak ČSSD s 23 035 hlasy a na 7. místě TOP 09 s 16 713 hlasy.

 

Městský úřad ušetří za energie

V srpnu byl výběrovou komisí řídícího orgánu OPŽP schválen projekt „Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu, Český Krumlov“. Cílem tohoto projektu je realizovat opatření, která povedou ke snížení nákladů na vytápění budovy. Na objektu úřadu bude provedeno zateplení střechy, vnějších obvodových stěn a podlahy k vnějšímu prostředí, dále bude provedena výměna stávajících oken za nové. Projekt bude realizován za finanční pomoci Operačního programu Životní prostředí, výše přislíbené dotace činí 40 % z celkových uznatelných výdajů, tj. 9 600 tis. Kč, předpokládané celkové náklady projektu jsou ve výši 40 675 tis. Kč. K započetí prací na budově by mělo dojít v roce 2018 a ukončení projektu je naplánováno ke konci roku 2019. Dodavatelská firma Behavio připravila pro občany Českého Krumlova další způsob moderní komunikace s radnicí a jejím vedením.

 

Chytrá radnice

V souvislosti s přípravou projektu participativního rozpočtu vznikl nápad vytvořit pro Český Krumlov aplikaci City Barometr. Jednoduché výzkumy, podávání podnětů, diskuze nebo třeba participativní rozpočet. Díky intuitivní aplikaci se bude moci veřejnost vyjádřit ke stavu věcí veřejných a vedení radnice se na základě této skutečnosti může zodpovědněji rozhodnout v dané problematice.  City Barometr lze dále využívat pro jednoduché průzkumy veřejného mínění na konkrétní projekty a záměry do budoucna. „Jsme rádi, že jsme navázali spolupráci právě se společností BEHAVIO a věříme, že mladý management a kolektiv dodavatelské firmy připraví pro město přesně takovou aplikaci, která vtáhne do veřejného dění i generaci Y “, vysvětlil místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann. Město Český Krumlov ocení podporu v soutěži Chytrá radnice, kterou vyhlásil Úřad vlády ČR a je přihlášeno celkem 64 projektů. Projekty jsou rozděleny do pěti soutěžních kategorií: e-úřad, životní prostředí, veřejná a individuální doprava a energetika.

 

Mezinárodní konference o veřejné správě

Na konci září pořádalo Ministerstvo vnitra ČR mezinárodní konferenci k tématu zvyšování kvality veřejné správy na místní a regionální úrovni. Jako vzorový úřad, kam se účastníci konference jeli podívat, byl vybrán Městský úřad v Českém Krumlově. Terénní prezentace pro zahraniční účastníky zahrnovala seznámení s chodem veřejné správy v praxi, čili jakým způsobem se u nás vydávají občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, nebo jak na úřadě funguje pracoviště Czech POINT.  Účastníci přijeli z různých evropských zemí, například z Ruska, Velké Británie, pobaltských států nebo Rakouska. Některé země mají veřejnou správu dost podobnou té naší, jiné zas odlišnější, ale všechny se zajímají se o to, jak zvýšit obyvatelům kvalitu a servis poskytovaných služeb.  „A to je zájmem nás všech, ať už jsme z jakéhokoliv státu," uvedl tajemník Městského úřadu Radim Rouče.

 

Návštěva v partnerském městě Slovenj Gradec

Stalo se dlouholetou tradicí, že se čtyři partnerská města Český Krumlov, Vöcklabruck, Hauzenberg a Slovenj Gradec každoročně setkávají a vyměňují si zkušenosti ohledně vedení veřejné správy, v kulturní a umělecké sféře, ale také soutěží i v nejrůznějších sportovních turnajích. Partnerská spolupráce měst je forma dlouhodobé mezinárodní spolupráce mezi samosprávami, která právě spočívá v pravidelném setkávání zástupců měst a jejich občanů. Letos hostil setkání Slovenj Gradec, který slavil výročí 750 let od založení města. Českokrumlovská výprava čítala dvacítku účastníků z řad představitelů města, zástupců městské policie, úředníků ve sportovních dresech, krumlovských hudebníků, studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České a umělce Artura Magrota, který ve Slovenj Gradci pracoval celý týden v místním muzeu se zdejšími studenty na uměleckých projektech.  Městští strážníci navštívili policejní stanici, vyměňovali si zkušenosti s kolegy z partnerských měst a na závěr nechybělo ani poměření sil ve zdolávání překážkové dráhy. Nutno říci, že naši strážníci byli ve svém počínání velmi úspěšní, získali totiž první místo. Ve volejbalovém turnaji dosáhla na bronzovou příčku další skupinka účastníků složená ze sportovně nadšených zaměstnanců českokrumlovského městského úřadu. Představitelé jednotlivých samospráv živě konferovali o znovuoživení městských center, ale také o financování kulturních a společenských aktivit. A čtvrtou skupinu tvořili českokrumlovští studenti, kteří se seznámili s týdenním uměleckým projektem slovinských studentů a sami vytvářeli speciální technikou trička. Čas strávený s německými, rakouskými a slovinskými kolegy byl pro všechny krumlovské účastníky velmi přínosný, otevřel nová poznání, zkušenosti a mezinárodní přátelství. Další ročník setkání partnerských měst bude taktéž výjimečný, hostitelem totiž bude právě Český Krumlov.

 

Podpora útulku pro psy

Útulek pro psy v Českém Krumlově slouží celému regionu, zajišťuje odchyt toulavých a opuštěných zvířat a jejich převoz do stanice, řádnou péči o odchycená zvířata a socializaci zvířat. Významnou součást činnosti útulku tvoří environmentální výchova. V období od 1. 1. do 31. 8. 2017 bylo do útulku umístěno 129 zvířat. Jelikož je veterinární péče o zvířata umístěná v útulku nákladná, město Český Krumlov každoročně žádá o podporu z dotačních titulů Jihočeského kraje. V roce 2017 město získalo od kraje dotaci ve výši 40 tis. Kč, celkové výdaje na veterinární úkony, léky a materiál za uvedené období činily 103 tis. Kč.

 

Materiál k jednání zastupitelstva v elektronické podobě a nový jednací řád

Desítky tisíc stran papíru ročně připadly na tisk podkladů pro zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov. Od října proto přistoupili zastupitelé k efektivnějšímu způsobu elektronické distribuce materiálu na jednání, za rok tím město ušetří přes 30 tisíc korun. Postupnou elektronizaci předkládaných materiálů zahájilo město před třemi lety, kdy elektronická zařízení začala pro svá jednání využívat rada města. „Na základě poptávky některých zastupitelů po elektronické formě podkladů vypracovalo oddělení informačních a komunikačních technologií analýzu, která zpracovává efektivitu plošné elektronizace. Na minulém jednání pak zastupitelé schválili elektronickou verzi, se kterou začneme již na říjnovém jednání,“ uvedl tajemník městského úřadu Radim Rouče. Zastupitelé rovněž schválili nový Jednací řád Zastupitelstva města Český Krumlov, který zahrnuje úpravu v předkládání materiálu pouze v elektronické verzi. Předkládaný materiál na jednání zastupitelstva má v průměru 200 stran, přičemž dosud příprava podkladů zahrnovala vyhotovení 26 kopií na každé jednání. Pro rok 2017 činily předpokládané náklady na tisk 58 tisíc stran podkladů 31 tis. korun, kdy uvedená částka zahrnuje skutečně jen náklady na tisk a nezahrnuje čas strávený zpracovateli s tiskem, čas asistentky při kompletaci papírových podkladů a také čas a náklady na distribuci členům zastupitelstva.

Elektronické podklady pro jednání zastupitelstva nastartovalo už v minulém roce vybavení pro elektronické hlasování, přirozeným krokem je tak pořízení tabletů. Přístup k podkladům je možný i z běžného počítače a je tak nyní na každém zastupiteli, jaký prostředek využije, či zda si bude chtít podklady vytisknout. Veřejnost se nadále k podkladům a výstupům ze zastupitelstva dostane na webu www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo i v samotné jednací místnosti zastupitelstva na připraveném počítači. Na způsobu hlasování zastupitelstva o jednotlivých návrzích usnesení se tímto opatřením také nic nemění a bude pokračovat dle zaběhnuté praxe elektronicky. Kalkulace ceny na pořízení tabletů je vyčíslena na 60 tisíc korun. Porovnáním nákladů na tisk podkladů a kalkulace ceny za pořízení tabletů pro členy zastupitelstva je patrné, že návratnost investice je přibližně dva roky.

 

Akční plán

Na říjnovém jednání schválili zastupitelé Akční plán města Český Krumlov, tj. soubor aktivit a projektů města na období následujících tří až čtyř let. Dokument vychází ze strategického plánu rozvoje města, jenž vznikl za podpory veřejnosti v loňském roce. Skládá se z konkrétních projektů (úkolů), pro které popisuje jednotlivé úkony, stanovuje zodpovědné osoby a dotčené odbory či organizace, které by měly na projektu vzájemně spolupracovat.

Akční plán slouží rovněž jako zásobník investiční akcí, na jejichž realizaci město hledá prostředky a řídí se jím při přípravě městského rozpočtu na následující rok. K výběru, který projekt realizovat v daném roce, jsou určena kritéria: priorita, finanční náročnost (objem prostředků, který je k realizaci nutný) a časová náročnost pro konkrétní zainteresované osoby (aby se zároveň nerozběhly projekty, které nemohou konkrétní lidé reálně zvládnout). Stejně jako při přípravě strategického plánu také na sestavení akčního plánu pracovaly tři odborné skupiny (1. obraz města a cestovní ruch, 2. pohyb a doprava po městě, 3. otevřené město – participace); v každé měla své zastoupení aktivní veřejnost, zaměstnanci městského úřadu a městských společností, představitelé města i externí odborníci. Pro snadnější práci s akčním plánem jsou všechny projekty popsány ve standardizované struktuře v projektovém listu. Celý dokument je zveřejněn na webových stránkách www.KrumlovSobe.cz.

 

Průzkum připravenosti obyvatel na výpadek energie

V prosinci proběhla na Městském úřadu Český Krumlov závěrečná příprava cvičení Blackout 2017, tj. cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS, které se zaměřuje na řešení následků rozsáhlého výpadku elektrické energie na území kraje, resp. vybraných měst. V návaznosti na následky způsobené v závěru října vichřicí Herwart zjišťoval Jihočeský kraj pro potřeby orgánů krizového řízení kraje i obcí připravenost obyvatelstva na podobné situace. Obrátil se proto na obyvatele s žádostí o vyplnění dotazníku, který si kladl za cíl zmapovat na území Jihočeského kraje připravenost obyvatelstva na nenadálý rozsáhlý výpadek elektrické energie, případně blackout. Vyplnění jednoduchého dotazníku pomohlo získat přehled základních potřeb, které bude nezbytné pro občany zajistit ze strany kraje, složek IZS a dalších subjektů podílejících se na řešení vzniklé situace. Vyplněné dotazníky byly slosovány 4. prosince 2017 na krizovém štábu kraje v rámci cvičení Blackout 2017. Deset výherců obdrželo od Jihočeského kraje dárek.

 

Dobrovolní hasiči v Krumlově oslavili 80 let

Letos oslavil českokrumlovský sbor dobrovolných hasičů 80. výročí od založení. Město Český Krumlov poděkovalo hasičům za neutuchající obětavou práci.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: