aktualizováno 5. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

Navštívili město v roce 2016

Ministr kultury si v Českém Krumlově prohlédl obnovené památky

V sobotu 17. září 2016 po roce od své poslední návštěvy přijel do Českého Krumlova ministr kultury Daniel Herman. Svou pozornost zaměřil hlavně na rekonstrukce památek, které se podařily realizovat v posledních pěti letech, kdy byly kontinuálně opravovány nejen jednotlivé objekty, ale i okolí tak, aby došlo k revitalizaci celých historických částí městské památkové rezervace a památky UNESCO.

Proběhla také diskuze o financování obnovy památek ze státních i evropských fondů na záchranu kulturního dědictví, což je vždy investicí, která podporuje zkvalitnění života místních obyvatel a atraktivitu nabídky cestovního ruchu.

Ministr si prohlédl území třetího meandru řeky Vltavy, které prošlo v období let 2001-2015 komplexní revitalizací. 15 let trvající práce na revitalizaci této lokality s sebou přinesly řadu projektů s náklady v celkové výši téměř 89 miliónů korun. Z toho 51 miliónů korun bylo hrazeno z dotací ze státního rozpočtu, Evropské unie i ze soukromých zdrojů.  

Jižní meandr leží stranou od obecně známých a turisticky hojně využívaných komunikačních tepen středověkého centra města. Na poměrně malé ploše pozvolna zastavované od 16. století však soustřeďuje kromě renesančních a barokních domů hned několik významných památek, které svou zásadní roli v životě města sehrály především v závěru 19. a v první polovině 20. století. Jedná se o Fotoateliér Seidel, židovskou synagogu, ateliér Egona Schieleho a území městského parku. Obnova je i nadále postupně realizována městem Český Krumlov a městskou obchodní společností Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

Pozornosti ministra neunikl ani komplex českokrumlovských klášterů, do kterých se život navrátil v minulém roce po rekonstrukci mimořádného rozsahu za 330 milionů korun, přičemž 99 % nákladů pokryly evropské dotace.

Za nález gotických trámových stropů v klášterech město obdrželo cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro a v dubnu letošního roku udělilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska českokrumlovským klášterům prestižní ocenění Památka roku 2015.

Kláštery v současné době slouží jako moderní kulturně vzdělávací centrum uchování, dokumentace a prezentace kulturního dědictví s celoroční nabídkou atraktivních služeb pro různé cílové skupiny odborné i laické veřejnosti nejen z Českého Krumlova.

V konferenčním sálu hotelu Bellevue pak proběhla beseda ministra kultury s veřejností.

Česká města UNESCO sněmovala v Krumlově

Dne 8. dubna 2016 se sešli v  prostorách Klášterů Český Krumlov zástupci všech 12 českých měst, která jsou členy organizace UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a  kulturu). Město Český Krumlov je jedním z  členů sdružení České dědictví UNESCO, které bylo založeno v  roce 2001 a které hájí společné zájmy 12 členských měst s unikátními památkami na svém území. Předsednictvo sdružení s výkonnými zástupci se sešli ke společnému valnému shromáždění, aby odsouhlasilo další postup při získávání finanční podpory a společné propagaci 12 perel české architektury. Při této příležitosti si skupina prohlédla nově zrekonstruovaný areál Klášterů Český Krumlov, který sklidil nejen obdiv odborníků z jiných měst, ale také získal titul Památka roku 2015.

Juan Diego Flórez - hlavní hvězda Mezinárodního hudebního festivalu

V rámci oslavy 25. výročí Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov se 16. července uskutečnil pod širým nebem v Pivovarské zahradě galakoncert jedné z největších operních hvězd současnosti, peruánského tenoristy Juana Diega Flóreze. Na koncertě pěvce doprovodil Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením amerického dirigenta Christophefa Franklina. Koncert byl reprezentativní přehlídkou pěvcova repertoáru, zaznělo bel canto i francouzská opera, nechyběly ani písně.

Návštěva prezidenta mezinárodní automobilové federace FIA Jeana Todta

Ve dnech 27. a 28. května se uskutečnila mezinárodní sportovní akce 44. ročník Rallye Český Krumlov a v rámci jejího konání se uskutečnila návštěva bývalého šéfa stáje Ferrari a nynějšího prezidenta automobilové federace FIA Jeana Todta. Po přijetí na radnici u starosty Dalibora Cardy si významný návštěvník prohlédl nejkrásnější zákoutí města.

Ministr Jiří Dientsbier navšítvil Český Krumlov a Větřní 

22. srpna navštívil společně s pracovníky vládní Agentury pro sociální začleňování město Český Krumlov a sousedící obec Větřní ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. Se starosty měst Daliborem Cardou a Antonínem Krákem jednal o možnostech spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. Ta už v minulosti působila v lokalitě Větřní.

Agentura nabízí obcím metodickou podporu práce s lidmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách. Obce zapojené do takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám mají nově možnost žádat i o projektové prostředky na podporu sociálního začleňování, např. na komunitní práce nebo rekonstrukci budov.

V Českém Krumlově ministr Dienstbier za doprovodu vedení města navštívil městskou ubytovnu, která lidem v nouzi nabízí nejen přístřeší, ale i navazující sociální služby. Dalším bodem programu ministra byla návštěva sociálně vyloučené lokality Vyšehrad. 

V Českém Krumlově žije v sociálně vyloučených lokalitách přibližně 350 osob. Město jako nástroj k práci s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách využívá kromě jiného vlastní bytový fond v rozsahu 160 bytů. Podle starosty města Dalibora Cardy sociální služby ve městě fungují dobře, nyní je v plánu jejich posílení vybudováním zázemí v prostorách bývalé celnice. Město se v neposlední řadě zaměřuje na práci s dětmi a mládeží prostřednictvím dvou nízkoprahových center. 

Ve Větřní se ministr Dienstbier setkal se zástupci města i místního komunitního centra. S pracovníky neziskové organizace hovořil o typech podpory, kterou mohou pracovníci Agentury poskytnout i neziskovému sektoru při žádostech o dotace. Nejen pro práci s rodinami s dětmi funguje v obci Větřní také terénní pracovník, zřízený během předchozí spolupráce s Agenturou, nebo dluhová poradna.

Vládní Agentura pro sociální začleňování plánuje s oběma obcemi dále jednat a nabídnout jim konkrétní možnosti případné spolupráce. Ta by se mohla zaměřit například na oblasti bydlení, bezdlužnosti, zaměstnanosti či vzdělávání.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: