aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

Úvodní slovo kronikáře

Městskou kroniku Českého Krumlova vede od listopadu 2015 Mgr. Zdena Mrázková, MBA. Pochází z Českých Budějovic (narozena v roce 1972), kde vystudovala Kulturní historii na Jihočeské univerzitě. Absolvovala také obor Management cestovního ruchu na univerzitě Johannese Keplera v Linci. Její zaměstnání ji přivedlo po studiu do Českého Krumlova. Nejprve byla dokumentaristkou a knihovnicí, později vedoucí Evropského informačního centra Jihočeské univerzity v Krumlově. Zde se významně podílela na realizaci rozsáhlého projektu „Oficiální informační systém města a regionu Český Krumlov" na www.ckrumlov.cz, který je od doby svého spuštění v roce 1998 již 20 let základním informačním zdrojem o městě. Následně pracovala tři roky pro Národní památkový ústav jako manažer provozu Státního hradu a zámku Český Krumlov. Od roku 2002 je zaměstnankyní Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

Zde nejprve spoluzakládala a následně pracovala na destinačním managementu v oddělení cestovního ruchu, které později i vedla. V letech 2015 - 2017 byla asistentkou jednatele společnosti a zároveň od roku 2005 spolupracovala na vybraných projektech Musea Fotoateliér Seidel (pilotní projekt záchrany a revitalizace fotoateliéru, tvorba musea a depozitáře s fotografickým archivem v letech 2005 - 2008, fotografická databanka na www.seidel.cz, drobné i rozsáhlé výstavy fotografií J. a F. Seidela: mj. výstava pro česká centra v Mnichově a ve Vídni, výstava v Egon Schiele Art Centru Mystérium Šumava, pravidelná publikační a přednášková činnost - čtvrtletník Vítaný host, čtvrtletník Šumava, příspěvky do Novin města Český Krumlov, cyklus přednášek „Seidelova Šumava" aj.).

Podílela se i na zpracování publikací - ve spolupráci s Nadací barokního divadla zámku Český Krumlov na „Průvodci zámeckým divadlem", se společností MCU s. r. o. na „Průvodci městem Český Krumlov", ve spolupráci s městem Český Krumlov pak např. na realizaci 1. etapy „Management plánu památky UNESCO" či na projektu výpravné knihy k 750. výročí: „Příběh města Český Krumlov". V roce 2016 byla spoluautorkou úspěšného prvního svazku edice Seidelova Šumava: „Lipno - krajina pod hladinou". Zdena Mrázková žije se svými třemi syny v Dolním Třeboníně nedaleko Českého Krumlova.

V Českém Krumlově, 15. prosince 2017

Zdena Mrázková

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov