aktualizováno 21. 10. 2011

Kronika města Český Krumlov

Statistika za rok 2008

Městský úřad

V roce 2008 bylo uzavřeno 165 manželství.

Z toho 13 církevních: 10 římskokatolická církev, 2 církev československá husitská, 1 českobratrská církev evangelická.

Z celkového počtu bylo 26 sňatků s cizincem.

Z toho: 22x smíšené manželství, kdy jeden ze snoubenců byl občanem ČR a druhý snoubenec byl ze státu:

                                                  2 x Slovensko

                                                  3 x Rakousko

                                                  3 x Německo

                                                  3 x Spojené království

                                                  3 x Austrálie

                                                  1 x Argentina, Kanada, Švédsko, Švýcarsko, Rusko, Bělorusko, Vietnam, Ukrajina           

              4 x oba cizinci:                

                                                   Kanada + Kanada

                                                   Spojené království + Spojené království        

                                                   Nový Zéland + Nový Zéland

                                                   Spojené státy + Maďarsko

Mimo obřadní místnost se konalo 41 obřadů, např. 13x v Zámecké zahradě, 8x v prostorách zámku, 4x na Prelatuře.

 

V roce 2008 se narodilo 689 dětí, z toho 356 chlapců a 333 děvčat.

Nejčastější jména:

Chlapci: Tomáš 24 x

               Jan 23 x

               Jakub 19 x

               Matěj 17 x

               David 12 x

               Lukáš 12 x

Děvčata: Tereza 19 x

               Natálie 18 x

               Karolína 14 x

               Eliška 13 x

               Barbora 12 x

               Kateřina 12 x

Rodiče využili i možnosti zápisu dvou jmen: 12 x u chlapců, 11 x u děvčat.

 

Vítání občánků

Vítání se uskutečnilo: v dubnu 3 x  - pozváno 58 dětí, účast 53

                              v květnu 1 x - pozváno 24 dětí, účast 18

                              v říjnu 2 x - pozváno 46 dětí, účast 36

Celkem bylo pozváno 128 dětí, dostavilo se 107.

 

Farní úřad Český Krumlov

                    Křest 19 x

                    Sňatky 9 x

                    Pohřby 28 x

  

Městská knihovna

Registrovaní čtenáři celkem                          2 643

-z toho do 15 let                                             627

 

Návštěvníci knihovny                                        36 341

 

Výpůjčky celkem                                           127 473

-z toho nauč. lit. pro dospělé                             40 233

               krásná lit. pro dospělé                        67 776

               nauč. lit. pro děti                              4 984

               krásná lit. pro děti                             13 537

               ostatní dokumenty                            943

Výpůjčky periodik                                             15 847

Vzděl. a vých. kolekt. akce                                154

Semináře, odbor. porady, konzultace                   421

Výměn. Soubory knih pro region/sv.                   220/16 128

Počet uživatelů internetu                                  2 151

 

Doplňování knižního fondu

Přírůstek za r. 2008 celkem                                5 108 knih jednotek

Z toho doplň. Oddělení                                     2 162 knih jednotek

Úbytek KF v roce 2008                                     3 250 knih jednotek

 

Počet obyvatel města Český Krumlov v prosinci 2008: 13 518

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov