aktualizováno 21. 10. 2011

Kronika města Český Krumlov

Statistika za rok 2009

Matrika

V roce 2009 bylo uzavřeno 140 manželství.

Z toho 8 církevních (6 římskokatolická církev, 2 církev československá husitská)

Z celkového počtu bylo uzavřeno 30 sňatků s cizincem.

Z toho      23 x smíšené manželství, kdy jeden snoubenec byl občanem ČR a 2. snoubenec ze státu:             

                        9 x Slovensko

                        4 x Německo

                        4 x Spojené království

                        1 x Kanada, Izrael, Austrálie, Spojené státy, Rakousko, Rusko

                 7 x byli snoubenci oba cizinci:

                        Německo + Německo

                        Spojené království a Spojené království

                        Ukrajina + Izrael

                        Norsko + Norsko

                        Rusko + Rusko

                        Rakousko + Rakousko

 

Mimo obřadní síň se konalo 35 obřadů

Z toho např.

  11 x v zámecké zahradě

   5 x v prostorách zámku

   6 x na Prelatuře

   4 x v hotelu Růže

 

V roce 2009 se v Českém Krumlově narodilo 682 dětí.

Nejčastější jména chlapců:

Jakub 24 x

Jan 20 x

Matyáš 18 x

Pavel 12 x

Jiří 11 x

Tomáš 10 x

Štěpán 9 x

 

děvčat:

Karolína 12 x

Natálie 11 x

Anna 11 x

Kateřina 11 x

Veronika 11 x

Sofie 10 x 

Eliška 10 x

Markéta 9 x

Lucie 9 x

Barbora 8 x

Tereza 8 x

 

Rodiče využili možnosti zápisu dvou jmen

    6 x u chlapce:

Severin Michel

Max Rafael

Patrik Ivo

Benedikt Jan

Lukáš Lionel

Jaroslav Jiří

 

    10 x u děvčete:

Laura Ann

Karolína Renée

Marie Jana

Klára Kateřina

Eva Antonie

Anna Tereza

Laura Viktorie

Sofie Berta

Drahomíra Nikola

Ema Nikol

 

Vítání občánků

Vítání občánků se uskutečnilo:

v dubnu 2 x - pozváno 42 dětí, účast 35

 

v květnu 1 x - pozváno 22 dětí, účast 16

 

v říjnu 2 x - pozváno 50 dětí, účast 40

 

Farní úřad

 

Křest 16 x

Biřmování 0

Pohřby do země 25 x

Kremace12 x

Sňatky 5 x

 

Počet obyvatel města Český Krumlov

 

Během roku 2009 se změnil počet obyvatel takto:

           přihlášených         207

           odhlášených          386

           narozených           159

           zemřelých             138

Stav obyvatel města k 31. 12. 2009 byl 13 360 (počet obyvatel stále klesá)

 

 

Městská knihovna

 

Registrovaní čtenáři celkem                                       2 649

 -z toho do 15 let                                                         597

Návštěvníci knihovny                                                     37 213  

Výpůjčky celkem                                                          125 468

- z toho nauč. lit. pro dospělé                                        25 671

               krásná lit. pro dospělé                                    66 648

               nauč.lit. pro děti                                           2 841

               krásná lit. pro děti                                         12 691

               ost. dokumenty (zvuk.knihy)                          712

Výpůjčky periodik                                                         16 875

Vzděl. a vých. kolekt. akce                                            128

Semináře, odb. porady, konzultace - region                      331

Vzděl. akce - region                                                      26

Výměn. soubory knih pro region/sv.                                224/16 280

Počet uživatelů internetu                                              1 708

 - z toho do 15 let                                                       561

 

Doplňování knihovního fondu

 Přírůstek za rok 2009 celkem                                        4 701 knih

  Z toho doplň. oddělení (hrazeno Jč. krajem)                  2 234

Úbytek za rok 2009                                                      6 660

  Z toho doplň. oddělení                                               3 806

 

Stav obyvatel města k 31. 12. 2009 byl 13 360

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov