aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Úvodní slovo kronikáře

Zápisy do kroniky města Český Krumlova za rok 2015 zpracovávali postupně během roku celkem tři kronikáři. V období leden – duben 2015 to byl dosavadní kronikář města Mgr. Filip Putschögl, od května do října byl vystřídán Mgr. Petrem Kronikou a od listopadu do prosince vedla kroniku Mgr. Zdena Mrázková, MBA, která v ní pak pokračovala i v následujícím roce 2016.

Filip Putschögl se narodil v roce 1979 v Českých Budějovicích a dětství prožil v Zubčicích nedaleko Českého Krumlova. Základní školu navštěvoval ve Velešíně a poté absolvoval gymnázium v Kaplici, kde poprvé získal hlubší zájem o historii a další humanitní obory. Vystudoval obor Kulturní historie na Historickém ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od r. 2006 pracoval v Národním muzeu jako vedoucí oddělení „Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích“. Od června 2008 až dosud je zaměstnancem města Český Krumlov v oddělení kanceláře starosty, kde má na starosti podporu kultury ve městě. Kronikářem byl v období 2012 – 2015; v roce 2015 se stal již trojnásobným otcem a rovněž i vzhledem k neustále rostoucím potřebám města při zajišťování velkého množství kulturních projektů a s nimi spojené nemalé agendy musel bohužel Filip Putschögl z časových důvodů na funkci kronikáře v dubnu 2015 rezignovat.

Dalším kronikářem města Český Krumlov byl od 1. dubna do 31. srpna 2015 Petr Kronika. Pochází z obce Staré Město pod Landštejnem, narodil se v roce 1970. Po studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích několik let vyučoval angličtinu v kurzech pro vojáky z povolání na Výcvikové základně mírových sil v Českém Krumlově. Na velmi krátký čas se stal hercem v loutkohře českobudějovického Jihočeského divadla. V současné době působí jako moderátor v Českém rozhlase České Budějovice a jako redaktor regionálního studia Radia Proglas, Jan Neumann v Českých Budějovicích. Dlouhodobě spolupracuje s městem Český Krumlov při kulturních akcích, které město pořádá. Má rád divadlo (především činohru), klasickou hudbu, jazz, někdy četbu a vždycky ticho.

Vzhledem k tomu, že Petr Kronika má rovněž velmi časově náročné zaměstnání, krom pravidelné redaktorské práce v Českém rozhlase moderuje ve večerních hodinách a o víkendech i značné množství kulturních a společenských akcí nejen v Českém Krumlově, ale i v celých jižních Čechách, byl těmito okolnostmi donucen po půlroční kronikářské práci z časových důvodů na další činnost kronikáře rovněž rezignovat.

V listopadu 2015 převzala městskou kroniku Mgr. Zdena Mrázková, MBA (narozena v roce 1972). Pochází z Českých Budějovic, kde stejně jako Filip Putschögl vystudovala Kulturní historii na Jihočeské univerzitě. Absolvovala také obor Management cestovního ruchu na univerzitě Johannese Keplera v Linci. Její zaměstnání ji přivedlo hned po absolutoriu studia do Českého Krumlova. Nejprve byla dokumentaristkou a knihovnicí, později vedoucí Evropského informačního centra Jihočeské univerzity v Českém Krumlově. Zde se významně podílela na realizaci rozsáhlého projektu „Oficiální informační systém města a regionu Český Krumlov“ na www.ckrumlov.cz, který je od doby svého spuštění v roce 1998 již téměř 20 let základním informačním zdrojem o městě. Následně pracovala tři roky pro Národní památkový ústav jako manažer provozu Státního hradu a zámku Český Krumlov. Od roku 2002 je zaměstnankyní Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

Zde nejprve spoluzakládala a následně pracovala na destinačním managementu v oddělení cestovního ruchu, a to později i vedla. V současné době je asistentkou jednatele společnosti a zároveň od roku 2005 intenzivně spolupracuje na vybraných projektech Musea Fotoateliér Seidel (projekt záchrany a revitalizace fotoateliéru, tvorba musea a depozitáře v letech 2005 – 2008, fotografická databanka, drobné i rozsáhlé výstavní projekty fotografií J. a F. Seidela: mj. výstava pro česká centra v Mnichově a ve Vídni, Mystérium Šumava, pravidelná publikační a přednášková činnost – čtvrtletník Vítaný host, Šumava, příspěvky do Novin města Český Krumlov, cyklus přednášek „Seidelova Šumava: Lipno – krajina pod hladinou“ aj.).

Podílela se i na zpracování několika publikací – mj. ve spolupráci s Nadací barokního divadla zámku Český Krumlov na „Průvodci zámeckým divadlem“, se společností MCU s. r. o. na „Průvodci městem Český Krumlov“, ve spolupráci s městem pak např. na realizaci 1. etapy „Management plánu památky UNESCO“ či na projektu výpravné knihy k 750. výročí: „Příběh města Český Krumlov“. V roce 2016 byla spoluautorkou úspěšného prvního dílu edice Seidelova Šumava: „Lipno – krajina pod hladinou“ aj. Zdena Mrázková žije spolu se svými třemi syny nedaleko Českého Krumlova v Dolním Třeboníně.

V Českém Krumlově, 15. prosince 2016

Zdena Mrázková

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov