aktualizováno 2. 9. 2009

Oznámení o výběrovém řízení

1. září 2009

Město Český Krumlov vyhlašuje na základě usnesení rady města č. 487/24/2009 ze dne 17. 8. 2009    v ý b ě r o v é   ř í z e n í    na  pronájem prodejních prostor - nebytových prostor v přízemí domu Urbinská 185 (jednotka č. 185/0) o výměře cca  154,11 mna pozemku st.p.č. 882  v k.ú. Přísečná-Domoradice.

Jednotka se skládá z:

  • prodejna 80,20 m2
  • sklady 31,85 m2 a 12,77 m2
  • příslušenství (zádveří,výklad,kancelář, soc. zázemí) 29,29 m2

Kritérium výběrového řízení

1.    výše nabízeného nájmu (s tím, že k tomuto nájemnému bude účtována DPH v zákonem stanovené výši).

2.    podnikatelský záměr

Podmínkou výběrového řízení je, že nebytové prostory nebudou sloužit k provozování jakýchkoliv restauračních provozů, zastaváren, hazardních  her a videoterminálů.

V nabídce uchazeč dále uvede

- úplné identifikační údaje (název, sídlo, IČ, DIČ - údaje o plátcovství DPH)

- dobu nájmu

a)    neurčitá s výpovědní lhůtou 3 měsíce nebo

b)    určitá 5 let

Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč, vůči kterému nemá město ČK pohledávky po lhůtě splatnosti (k nabídce připojí podepsané prohlášení).

Kromě nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním nebytových prostor.

Písemné nabídky v zalepené obálce zřetelně označené "Výběrové řízení - nebytový prostor Urbinská 185 - nerozlepovat" zasílejte na adresu: Městský úřad, odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov, nebo odevzdejte v podatelně MěÚ  nejpozději do  20. 9. 2009.

Město Český Krumlov si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Informace  podá  odbor správy   majetku   MěÚ Český Krumlov, Kaplická 439, tel. 380766604, 380766600.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: