aktualizováno 8. 1. 2010

MUDr. Alexandr Jegorov CSc. získal Cenu města Český Krumlov za rok 2008Cenu města převzal Alexandr Jegorov

19. června 2009

Prestižní ocenění za významné počiny pro město Český Krumlov v roce 2008 převzal včera v Hotelu Růže MUDr. Alexandr Jegorov, CSc. Zastupitelstvo města mu v květnu udělilo Cenu města Český Krumlov za rok 2008 za jeho profesní činnost v oboru chirurgie a traumatologie, ve které je uznávaným odborníkem a soudním znalcem, jakož i za hlubokou znalost dalších oborů (mykologie, astrofyzika, fytologie, stavba lodí a další), o kterou se prostřednictvím přednášek, besed a publikační činnosti dělí se spoluobčany. MUDr. Jegorov je zároveň dlouholetým instruktorem Vodní záchranné služby, která je začleněna jako zvláštní útvar Českého červeného kříže. Na nádvoří Hotelu Růže poděkoval starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička také všem lidem, kteří přispívají k rozvoji města Český Krumlov. Sváteční večer zpříjemnily písně Městského pěveckého sboru Perchta a společného vystoupení českokrumlovských skupin Papouškovo sirotci a Pivní bedýnky. 

Starosta Luboš Jedlička během večera přiznal, že oceněný patřil mezi jeho favority: "Měl jsem tu čest osobně se seznámit s prací pana doktora Jegorova a obdivuji šíři jeho vědomostí. V lékařském oboru s ním mám vlastní dobrou zkušenost, kdy mi před lety jako chirurg v nemocnici vyléčil komplikovanou zlomeninu pravé ruky. Dnes mu touto rukou srdečně gratuluji a předávám Cenu města."

Fotogalerie

Na Cenu města Český Krumlov za rok 2008 byli letos nominováni:

  • Zuzana Danielisová, ZŠ Kaplická: Mimořádná činnost pro volnočasové aktivity pro děti, dokázala vybudovat a velmi rozšířit nabídku plaveckých kurzů pro děti od narození do školní mládeže, tak rozsáhlá a kvalitní nabídka jakou nemají ani 100 000 Budějovice, věnuje se dětem ve svém volném čase mimo zaměstnání, výrazně rozšířila nabídku činností pro maminky s nejmenšími dětmi a to nejen plaveckými kurzy, ale je i spoluzakladatelka mateřského centra, které do r. 2005 v čk úplně chybělo.
  • Jihočeské divadlo, Dr.Stejskala 19, 370 47 České Budějovice: Jihočeské divadlo se provozováním představení na Otáčivém hledišti v Č.Krumlově významně podílí na obohacení života obyvatel v kulturní oblasti, rozvoji turistického ruchu a na prezentaci města a to i mimo Českou republiku. Jihočeské divadlo v roce 2008 oslavilo výročí padesáti let trvání Otáčivého hlediště, během nichž shlédlo představení přes 1 700 tis. diváků. Udělení Ceny Jihočeskému divadlu by tak bylo odměnou za dlouhodobou a soustavnou činnost vyvíjenou ve výše uvedených oblastech.
  • Vladimíra Konvalinková, Latrán, Český Krumlov: zcela nesobecká práce ve vlastním volném čase pro sbor Perchta, pro živý vánoční Betlém, pro všechny, které bolí záda při tředečních cvičeních v jogacentru, výrazná osobnost Krumlova, která má toto město opravdu ráda a je ochotná pro ně a jeho obyvatele i nezištně mnoho vykonat.
  • Petr Kronika, T.G.Masaryka 116  Špičák, Český Krumlov: výjimečný způsob moderování různých akcí organizovaných městem Český Krumlov, Infocentrem a Červeným Křížem.
  • Jiřina Kučerová, ředitelka MŠ Tavírna: mimořádně citlivý a vstřícný přístup jak k dětem v MŠ, tak k jejich rodinám v duchu toho nejčistšího humanismu a lásky, jaký je snad možný vůbec vytvořit. Předává již léta našim dětem ty nejúžasnější hodnoty dobra a přátelství, pomáhá dětem a jejich rodinám v těžkých chvílích. Spolupodílela se na založení sdružení pro rodiny s dvojčátky a \"vícerčátky\". cenu chápu jako ocenění mimořádných osobnostních kvalit a ocenění životních hodnot, které dětem jsou v této MŠ prostřednictvím působení paní ředitelky předávány.
  • MUDr. Alexand Jegorov, CSc., Český Krumlov, Vyšehradská ulice: MUDr. Alexandr Jegorov je znávaným odborníkem ve své profesi. Nyní (v důchodu) je soudním znalcem. O poznatky z jiných oborů (mykologie, astrofyzika, fytologie, stavba lodí atd.) se dělí se spoluobčany. Přednáší např. v Městské knihovně, v Seniorklubu, atd. Český Krumlov reprezentuje i v zahraničí, při plavbách po evropských jezerech a řekách. Při veřejně prospěšné činnosti mu účinně a obětavě pomáhá jeho manželka Jitka.                                
  • Jiří Olšan, ul. K Zámecké zahradě, Č.Krumlov, zámecké zahradnictví: za dlouholetou práci a přínos v oblasti zámecké zahrady a zahradnictví. Za odbornou a citlivou péči o zámeckou flóru, propojení historie se současností města - snahou o zachování genetického fondu původních stromů a za snahu o obnovení tradic předků v pěstování exotických rostlin v zámeckém zahradnictví. 
  • Skupina Papouškovo sirotci, Český Krumlov: za 15 let své existence doprovodila kapela Papouškovo sirotci mnoho významných společenských akcí (např. Slavnosti pět. růže) a odehrála okolo 1000 tanečních zábav a plesů. Je příkladem aktivní místní kultury.
  • Soubor Pivní bedýnky, Horská 72, Latrán 54, Český Krumlov: za reprezentaci Č. Krumlova v pěveckých soutěžích dětské porty, 1. a 2. místo v celostátním kole, účast na přehlídkách, slavnostech, vítání občánků,atd.
  • Amatérské sportovní sdružení ŠNOMÍBO - Jan Míka, Vyšný 117, Český Krumlov: jde o amatérskou partu lidí, kteří letošním rokem už 5 let oraganizují amatérské sportovní turnaje a akce v Českém Krumlově. Za 5 let bylo organizováno několik desítek turnajů v nohejbale, volejbale, bowlingu, stiga hokeji, PS2 hokeji, petanque a hlavní závody AMATÉRSKÝ DESETIBOJ, který probíhá vždy v létě. Veškeré turnaje jsou neziskové a jen pro pobavení a soutěžení lidí nejen z Krumlova. Během 5ti let prošlo turnaji několik stovek účastníků. ŠNOMÍBO věnuje spoustu svého volného času z nadšení k soutěžení a pro pobavení dětí i dospělých. Proto si myslím, že alespoň nějaké uznání by si k letošním pátým narozeninám zasloužilo. Více info na www.snomibo.cz
  • Jan Vaněček, Zahradní 234, Český Krumlov: za dlouholetou aktivitu v oblasti místní kultury, literární a publicistickou činnost zaměřenou na život a osudy krumlovských občanů.
  • Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov, U Kasáren 111, Český Krumlov: za celoroční činnost, úspěchy na republikových i mezinárodních akcích, za práci s mládeží, za organizaci Krumlovského hastrmana, a hlavně za zajištění hlídkové činnosti v letní sezoně na Lipenské nádrži bez nároků na finanční odměnu za služby.

   

Vloni získali Cenu města Dezider Dunka in memoriam a Městský pěvecký sbor Perchta. V 15 ročnících bylo uděleno celkem 54 cen. Kandidáty na toto ocenění mohl nominovat kdokoli, nejen českokrumlovští občané. Uzávěrka nominací byla 20. dubna.

Cena města Český Krumlov je určena fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v minulém roce. „Uznání v podobě dlažební kostky se skleněnou kapkou odměňuje jeho nositele za významný přínos přispívající k rozvoji či prezentaci města Český Krumlov a obohacení života jeho obyvatel, například v oblasti kulturní, sportovní, sociální, podnikatelské či ve sféře památkové péče," sdělil starosta města Luboš Jedlička.

Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu Českého Krumlova, vznikla v roce 1994 (udělovala se za rok 1993). Do roku 2003 byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích - rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr. Od roku 2004 není ocenění kategorizováno, ale může jej získat více subjektů.

 

Související odkazy

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: