aktualizováno 12. 4. 2017

Český Krumlov podpoří dotacemi přes sedmdesát projektů v kultuře, sociálních službách a volnočasu dětí

aktualizováno 12. 4. 2017

Přes jeden milion korun na kulturu, téměř jeden milion korun do sociálních služeb a 120 tisíc korun na volnočasové aktivity dětí a mládeže putuje organizacím, které přispívají k rozvoji života v Českém Krumlově. Na posledním jednání tak rozhodlo zastupitelstvo města na základě doporučení odborných hodnotících komisí.

Každý rok vyčleňuje město Český Krumlov z rozpočtu finance na podporu aktivit, které zkvalitňují život města, jeho obyvatel i návštěvníků. Peníze plynou na program podpory kultury, volnočasové aktivity dětí a mládeže, sociální služby - finance pro tyto tři oblasti rozdělilo zastupitelstvo města na minulém jednání. O dotacích, které se týkají podpory sportu a zahraniční spolupráce, budou zastupitelé rozhodovat v dubnu. Letos byl nově do rozpočtu zařazen program podpory studentů z nízkopříjmových rodin, který bude vyhodnocen na konci letních prázdnin.

Systém dotací je otevřen všem subjektům bez ohledu na jejich právní subjektivitu a oblast činností.

Program podpory kultury

Celkem bylo v program podpory kultury rozděleno 1 086 000 korun 46 projektům, pro 2. výzvu zbývá částka 120 000 korun.

Jednotlivé subjekty a projekty:

 • Barbora Hudečková, Cena Pavla Kouteckého 2017, 7.000 Kč
 • Dětský folklórní soubor Jitřenka, z.s., celoroční činnost souboru, 22.000 Kč
 • Dětský folklórní soubor Jitřenka, z.s., adventní koncerty dětského folklórního soboru Jitřenka, 12.000 Kč
 • Dětský folklórní soubor Jitřenka, z.s., reprezentace města na mezinárodních folklórních festivalech v České republice, 10.000 Kč
 • Dům dětí a mládeže Český Krumlov, 21. ročník Krumlovské dětské porty a Jihočeský zvonek 2017, 9.000 Kč
 • Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Krumlovská Prima sezóna a Mladá scéna Český Krumlov 2017, 9.000 Kč
 • Ekofilm, z.s., Edukofilm – ozvěny festivalů 2017, 15.000 Kč
 • Feng-yün Song z.s., Songfest.cz 2017 - vítání roku Kohouta, 20.000 Kč
 • Fioretto, skupina historických tanců, podpora celoroční činnosti souboru, 16.000 Kč
 • Fioretto, skupina historických tanců, reprezentace města na ostrově Zakyntos, 12.000 Kč
 • Folklórní soubor Růže, celoroční činnost souboru, 15.000 Kč
 • Folklórní soubor Růže, reprezentace města na mezinárodních folklórních festivalech v České republice, 10.000 Kč
 • FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV, provoz Fotogalerie v Městském divadle Český Krumlov v roce 2017, 6.000 Kč
 • Gymnázium Český Krumlov, studentský majáles, 15.000 Kč
 • Jan Vaněček, Seniorský podvečerník, 5.000 Kč
 • JAZZKY KRUMLOV o.s., Jazzky Krumlov – festival jazzové a alternativní hudby, 50.000 Kč
 • KoCeRo – komunitní centrum Rovnost o.p.s., Ukažme, co umíme, 10.000 Kč
 • Krumlovský komorní orchestr, Celoroční činnost Krumlovského komorního orchestru, 16.000 Kč
 • Krumlovský komorní orchestr, adventní koncert Krumlovského komorního orchestru s hobojistou Vilémem Veverkou, 11.000 Kč
 • Musica Divina z.s., celoroční činnost pěveckého sboru, 10.000 Kč
 • Pěvecký sbor BELLARIA Český Krumlov, z.s., celoroční činnost sboru, 10.000 Kč
 • Regionální muzeum v Českém Krumlově, Krumbenowe – kupecká osada. Veletrh pravěké a středověké kultury, 46.000 Kč
 • Rostislav Riško, festival „LOGOS“ – slovo a hudba v proudu času, 15.000 Kč
 • Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově, o.s., OPEN ZUŠ celostátní projekt, 15.000 Kč
 • Schwarzenberská granátnická garda, z.s., posílení akceschopnosti obnovené Schwarzenberské granátnické gardy, 15.000 Kč
 • Schwarzenberská granátnická garda, z.s., propagace Programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově u příležitosti celonárodní sbírky 2017, 12.000 Kč
 • Smíšený pěvecký sbor Perchta, z.s., SPS Perchta Český Krumlov, 19.000 Kč
 • Smíšený pěvecký sbor Perchta, z.s., vánoční koncert duchovní hudby, 10.000 Kč
 • Smyčcový orchestr Český Krumlov, Vánoční mše J. J. Ryby, 8.000 Kč
 • Viola Tokárová, Letňák v kině II. ročník, 20.000 Kč
 • Základní umělecká škola Č. Krumlov, masopustní průvod masek 2017, 15.000 Kč
 • Festivaly Český Krumlov, X. Ročník Festivalu barokních umění, 100.000 Kč
 • Festivaly Český Krumlov, 2. ročník Cyklu barokní hudby v Klášterech Český Krumlov, 15.000 Kč
 • Jakub Šimerda, hudební klub FabriČKa, 90.000 Kč
 • Krumlovští pištci, z.s., celoroční činnost, 20.000 Kč
 • Krumlovští pištci, z.s., soutěžní i nesoutěžní přehlídky a soutěže, 13.000 Kč
 • Krumlovští pištci, z.s., Rožmberské hrátky, 13.000 Kč
 • Krumlovští pištci, z.s., 4. Mezinárodní festival staré hudby Tallinn (MFSH Tallinn), 25.000 Kč
 • Krumlovští pištci, z.s., Kouzlo tónů k tanci vábí, 10.000 Kč
 • Krumlovští pištci, z.s., zahájení a ukončení zámecké sezóny 2017, 10.000 Kč
 • Nadační fond Festival komorní hudby, 31. Festival komorní hudby, 220.000 Kč
 • Nadační fond Festival komorní hudby, Niccolo Paganini – Bůh nebo Ďábel, 25.000 Kč
 • Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, zájezdy a tábor sborových dětí 2017, 21.000 Kč
 • Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, březen, říjen a prosinec 2017 s dětskými sbory, 20.000 Kč
 • Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, dětské sbory na soutěži a festivalu, 25.000 Kč
 • Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, Almanach českokrumlovských Medvíďat, 14.000 Kč

Program podpory sociálních a souvisejících služeb

Celkem bylo v programu sociálních služeb rozděleno 932 000 korun 16 projektům.

Jednotlivé subjekty a projekty:

 • Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., sociální služba osobní asistence v centru Arpida v roce 2017, 40.000 Kč
 • Czech One Prague, s.r.o., udržení a zkvalitnění služby domova pro seniory Wágnerka v roce 2017, 80.000 Kč
 • Domov pro seniory Kaplice, podpora služby prostřednictvím kvalitního a kvalifikovaného personálu, 80.000 Kč
 • FOKUS České Budějovice, z.ú., Komunitní tým – individuální podpora lidí s duševním onemocněním v ORP Český Krumlov, 72.000 Kč
 • FOKUS České Budějovice, z.ú., sociálně terapeutické dílny Fokus ČB, 72.000 Kč
 • FOKUS České Budějovice, z.ú., domácí zdravotní péče pro osoby s duševním onemocněním, 5.000 Kč
 • ICOS Český Krumlov, o.p.s., bezplatná právní poradna v roce 2017, 72.000 Kč
 • ICOS Český Krumlov, o.p.s., osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením nad 18 let věku a seniory, 72.000 Kč
 • ICOS Český Krumlov, o.p.s., Dobrovolnické centrum Český Krumlov v roce 2017, 50.000 Kč
 • ICOS Český Krumlov, o.p.s., podpora rodinného centra Krumlík v roce 2017, 50.000 Kč
 • KoCeRo – komunitní centrum Rovnost, o.p.s., Hurá do Autoškoly, 70.000 Kč
 • KoCeRo – komunitní centrum Rovnost, o.p.s., Pomocí ke změně, 70.000 Kč
 • Sbor církve bratrské v Českých Budějovicích, podpora činností komunitního centra "Karmel" Církve bratrské v Českém Krumlově, 43.000 Kč
 • Sdružení Spirála, pobyty pro děti a mládež s poruchami komunikace, 32.000 Kč
 • Střep, z.s., tlumočnická služba 2017, 70.000 Kč
 • Theia – krizové centrum, o.p.s., Theia – poradenství Český Krumlov 2017, 54.000 Kč

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkem bylo v programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže rozděleno 121 000 korun 12 projektům.

Jednotlivé subjekty a projekty:

 • KoCeRo – Komunitní centrum Rovnost, o.p.s, Cesta z ostrova, 5.000 Kč
 • KoCeRo – Komunitní centrum Rovnost, o.p.s, Neutopím se v moři nudy, 5.000 Kč
 • Jan Míka, dětský víceboj, 5.000 Kč
 • Dětský folklórní soubor Jitřenka, z.s., soustředění souboru, 17.000 Kč
 • Junák – český skaut, středisko Pod Kletí Holubov, z.s., aktivity skautského oddílu v Českém Krumlově v roce 2017, 17.000 Kč
 • Spolek Krumlovské maminky, Mateřské centrum Míša 2017, 5.000 Kč
 • ICOS Český Krumlov, o.p.s., volnočasové aktivity Rodinného centra Krumlík v roce 2017, 18.000 Kč
 • ICOS Český Krumlov, o.p.s., Kamarád v životě – podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím dobrovolnického programu, 16.000 Kč
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov, Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo soutěže, 5.000 Kč
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov, Okresní studijní středisko Českého červeného kříže, 5.000 Kč
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov, Den plný prevence 2017, 5.000 Kč
 • Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově, z.s., výměnná setkání dechových orchestrů a koncertní činnost dechového orchestru ZUŠ Český Krumlov, 18.000 Kč

 

Více informací k dotacím města naleznete na www.ckrumlov.cz/dotace

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: