aktualizováno 12. 4. 2017

Český Krumlov podpoří dotacemi přes sedmdesát projektů v kultuře, sociálních službách a volnočasu dětí

aktualizováno 12. 4. 2017

Přes jeden milion korun na kulturu, téměř jeden milion korun do sociálních služeb a 120 tisíc korun na volnočasové aktivity dětí a mládeže putuje organizacím, které přispívají k rozvoji života v Českém Krumlově. Na posledním jednání tak rozhodlo zastupitelstvo města na základě doporučení odborných hodnotících komisí.

Každý rok vyčleňuje město Český Krumlov z rozpočtu finance na podporu aktivit, které zkvalitňují život města, jeho obyvatel i návštěvníků. Peníze plynou na program podpory kultury, volnočasové aktivity dětí a mládeže, sociální služby - finance pro tyto tři oblasti rozdělilo zastupitelstvo města na minulém jednání. O dotacích, které se týkají podpory sportu a zahraniční spolupráce, budou zastupitelé rozhodovat v dubnu. Letos byl nově do rozpočtu zařazen program podpory studentů z nízkopříjmových rodin, který bude vyhodnocen na konci letních prázdnin.

Systém dotací je otevřen všem subjektům bez ohledu na jejich právní subjektivitu a oblast činností.

Program podpory kultury

Celkem bylo v program podpory kultury rozděleno 1 086 000 korun 46 projektům, pro 2. výzvu zbývá částka 120 000 korun.

Jednotlivé subjekty a projekty:

 • Barbora Hudečková, Cena Pavla Kouteckého 2017, 7.000 Kč
 • Dětský folklórní soubor Jitřenka, z.s., celoroční činnost souboru, 22.000 Kč
 • Dětský folklórní soubor Jitřenka, z.s., adventní koncerty dětského folklórního soboru Jitřenka, 12.000 Kč
 • Dětský folklórní soubor Jitřenka, z.s., reprezentace města na mezinárodních folklórních festivalech v České republice, 10.000 Kč
 • Dům dětí a mládeže Český Krumlov, 21. ročník Krumlovské dětské porty a Jihočeský zvonek 2017, 9.000 Kč
 • Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Krumlovská Prima sezóna a Mladá scéna Český Krumlov 2017, 9.000 Kč
 • Ekofilm, z.s., Edukofilm – ozvěny festivalů 2017, 15.000 Kč
 • Feng-yün Song z.s., Songfest.cz 2017 - vítání roku Kohouta, 20.000 Kč
 • Fioretto, skupina historických tanců, podpora celoroční činnosti souboru, 16.000 Kč
 • Fioretto, skupina historických tanců, reprezentace města na ostrově Zakyntos, 12.000 Kč
 • Folklórní soubor Růže, celoroční činnost souboru, 15.000 Kč
 • Folklórní soubor Růže, reprezentace města na mezinárodních folklórních festivalech v České republice, 10.000 Kč
 • FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV, provoz Fotogalerie v Městském divadle Český Krumlov v roce 2017, 6.000 Kč
 • Gymnázium Český Krumlov, studentský majáles, 15.000 Kč
 • Jan Vaněček, Seniorský podvečerník, 5.000 Kč
 • JAZZKY KRUMLOV o.s., Jazzky Krumlov – festival jazzové a alternativní hudby, 50.000 Kč
 • KoCeRo – komunitní centrum Rovnost o.p.s., Ukažme, co umíme, 10.000 Kč
 • Krumlovský komorní orchestr, Celoroční činnost Krumlovského komorního orchestru, 16.000 Kč
 • Krumlovský komorní orchestr, adventní koncert Krumlovského komorního orchestru s hobojistou Vilémem Veverkou, 11.000 Kč
 • Musica Divina z.s., celoroční činnost pěveckého sboru, 10.000 Kč
 • Pěvecký sbor BELLARIA Český Krumlov, z.s., celoroční činnost sboru, 10.000 Kč
 • Regionální muzeum v Českém Krumlově, Krumbenowe – kupecká osada. Veletrh pravěké a středověké kultury, 46.000 Kč
 • Rostislav Riško, festival „LOGOS“ – slovo a hudba v proudu času, 15.000 Kč
 • Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově, o.s., OPEN ZUŠ celostátní projekt, 15.000 Kč
 • Schwarzenberská granátnická garda, z.s., posílení akceschopnosti obnovené Schwarzenberské granátnické gardy, 15.000 Kč
 • Schwarzenberská granátnická garda, z.s., propagace Programu obnovy hradní stráže v Českém Krumlově u příležitosti celonárodní sbírky 2017, 12.000 Kč
 • Smíšený pěvecký sbor Perchta, z.s., SPS Perchta Český Krumlov, 19.000 Kč
 • Smíšený pěvecký sbor Perchta, z.s., vánoční koncert duchovní hudby, 10.000 Kč
 • Smyčcový orchestr Český Krumlov, Vánoční mše J. J. Ryby, 8.000 Kč
 • Viola Tokárová, Letňák v kině II. ročník, 20.000 Kč
 • Základní umělecká škola Č. Krumlov, masopustní průvod masek 2017, 15.000 Kč
 • Festivaly Český Krumlov, X. Ročník Festivalu barokních umění, 100.000 Kč
 • Festivaly Český Krumlov, 2. ročník Cyklu barokní hudby v Klášterech Český Krumlov, 15.000 Kč
 • Jakub Šimerda, hudební klub FabriČKa, 90.000 Kč
 • Krumlovští pištci, z.s., celoroční činnost, 20.000 Kč
 • Krumlovští pištci, z.s., soutěžní i nesoutěžní přehlídky a soutěže, 13.000 Kč
 • Krumlovští pištci, z.s., Rožmberské hrátky, 13.000 Kč
 • Krumlovští pištci, z.s., 4. Mezinárodní festival staré hudby Tallinn (MFSH Tallinn), 25.000 Kč
 • Krumlovští pištci, z.s., Kouzlo tónů k tanci vábí, 10.000 Kč
 • Krumlovští pištci, z.s., zahájení a ukončení zámecké sezóny 2017, 10.000 Kč
 • Nadační fond Festival komorní hudby, 31. Festival komorní hudby, 220.000 Kč
 • Nadační fond Festival komorní hudby, Niccolo Paganini – Bůh nebo Ďábel, 25.000 Kč
 • Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, zájezdy a tábor sborových dětí 2017, 21.000 Kč
 • Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, březen, říjen a prosinec 2017 s dětskými sbory, 20.000 Kč
 • Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, dětské sbory na soutěži a festivalu, 25.000 Kč
 • Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, Almanach českokrumlovských Medvíďat, 14.000 Kč

Program podpory sociálních a souvisejících služeb

Celkem bylo v programu sociálních služeb rozděleno 932 000 korun 16 projektům.

Jednotlivé subjekty a projekty:

 • Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., sociální služba osobní asistence v centru Arpida v roce 2017, 40.000 Kč
 • Czech One Prague, s.r.o., udržení a zkvalitnění služby domova pro seniory Wágnerka v roce 2017, 80.000 Kč
 • Domov pro seniory Kaplice, podpora služby prostřednictvím kvalitního a kvalifikovaného personálu, 80.000 Kč
 • FOKUS České Budějovice, z.ú., Komunitní tým – individuální podpora lidí s duševním onemocněním v ORP Český Krumlov, 72.000 Kč
 • FOKUS České Budějovice, z.ú., sociálně terapeutické dílny Fokus ČB, 72.000 Kč
 • FOKUS České Budějovice, z.ú., domácí zdravotní péče pro osoby s duševním onemocněním, 5.000 Kč
 • ICOS Český Krumlov, o.p.s., bezplatná právní poradna v roce 2017, 72.000 Kč
 • ICOS Český Krumlov, o.p.s., osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením nad 18 let věku a seniory, 72.000 Kč
 • ICOS Český Krumlov, o.p.s., Dobrovolnické centrum Český Krumlov v roce 2017, 50.000 Kč
 • ICOS Český Krumlov, o.p.s., podpora rodinného centra Krumlík v roce 2017, 50.000 Kč
 • KoCeRo – komunitní centrum Rovnost, o.p.s., Hurá do Autoškoly, 70.000 Kč
 • KoCeRo – komunitní centrum Rovnost, o.p.s., Pomocí ke změně, 70.000 Kč
 • Sbor církve bratrské v Českých Budějovicích, podpora činností komunitního centra "Karmel" Církve bratrské v Českém Krumlově, 43.000 Kč
 • Sdružení Spirála, pobyty pro děti a mládež s poruchami komunikace, 32.000 Kč
 • Střep, z.s., tlumočnická služba 2017, 70.000 Kč
 • Theia – krizové centrum, o.p.s., Theia – poradenství Český Krumlov 2017, 54.000 Kč

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkem bylo v programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže rozděleno 121 000 korun 12 projektům.

Jednotlivé subjekty a projekty:

 • KoCeRo – Komunitní centrum Rovnost, o.p.s, Cesta z ostrova, 5.000 Kč
 • KoCeRo – Komunitní centrum Rovnost, o.p.s, Neutopím se v moři nudy, 5.000 Kč
 • Jan Míka, dětský víceboj, 5.000 Kč
 • Dětský folklórní soubor Jitřenka, z.s., soustředění souboru, 17.000 Kč
 • Junák – český skaut, středisko Pod Kletí Holubov, z.s., aktivity skautského oddílu v Českém Krumlově v roce 2017, 17.000 Kč
 • Spolek Krumlovské maminky, Mateřské centrum Míša 2017, 5.000 Kč
 • ICOS Český Krumlov, o.p.s., volnočasové aktivity Rodinného centra Krumlík v roce 2017, 18.000 Kč
 • ICOS Český Krumlov, o.p.s., Kamarád v životě – podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím dobrovolnického programu, 16.000 Kč
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov, Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo soutěže, 5.000 Kč
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov, Okresní studijní středisko Českého červeného kříže, 5.000 Kč
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov, Den plný prevence 2017, 5.000 Kč
 • Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově, z.s., výměnná setkání dechových orchestrů a koncertní činnost dechového orchestru ZUŠ Český Krumlov, 18.000 Kč

 

Více informací k dotacím města naleznete na www.ckrumlov.cz/dotace

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov