aktualizováno 25. 2. 2022

Český Krumlov navyšuje rozpočet, peníze půjdou do oprav budov, revitalizací veřejných prostranství, kultury. Zastupitelé schválili i pomoc Ukrajině

Zastupitelé Českého Krumlova na zasedání 24. února schválili nové rozpočtové opatření. To do letošního rozpočtu města nově zapojuje finanční prostředky ve výši 32,2 milionu korun. Konkrétně budou peníze použity jednak na potřebné navýšení rozpočtů stávajících investičních akcí, tak i na financování nových projektů. Přímo na zastupitelstvu byl navíc předložen a schválen návrh na poskytnutí finanční pomoci Ukrajině ve výši 250 tisíc.

Zastupitelé na čtvrtečním jednání schválili navýšení rozpočtu, ke kterému došlo v rámci zpětného vyplacení dotací a dosud nezapojených volných prostředků na běžných účtech. Jedná se o částky 7,7 milionu korun, které město získá od Ministerstva pro místní rozvoj za investici do vybudování bezbariérového přístupu a modernizaci odborných učeben na ZŠ Za Nádražím. A také jde o dosud nezapojené volné prostředky na běžných účtech města ve výši 24,5 milionu. „Podstatně lepší výsledek hospodaření uplynulého roku v porovnání s rozpočtem nám umožnil zvýšit letošní kapitálové výdaje (výdaje na investiční akce) na celkovou částku převyšující 160 milionů korun. Z této částky bude ponecháno v tzv. rozpočtové rezervě na investice 13,5 milionu korun,“ říká místostarosta Josef Hermann.

Mezi největší investiční akce se řadí revitalizace městského hřbitova, kde se finanční prostředky navýšily o 9,1 milionu korun. Momentálně běží lhůta pro podávání přihlášek do výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Navýšení o 1,5 milionu korun se také dočká projekt rekonstrukce krumlovské Prelatury.

Další významné investice se týkají oprav základních a mateřských škol. Bude se jednat zejména o mateřské školy Plešivec I a Vyšehrad a základní školy Plešivec, Linecká a Za Nádražím, kde město hodlá investovat 3,5 milionu do údržby objektů a přilehlého okolí. Zkrátka nepřijdou ani MŠ Tavírna, kam město pořídí nový plynový kotel, nebo ZŠ T. G. Masaryka, která dostane navíc 1,2 milionu korun na sanaci suterénních zdí.

Novými projekty, které budou letos zahájeny, jsou například úpravy kontejnerových stání po městě, výstavba polopodzemních kontejnerů na Horní Bráně s rozpočtem 3,5 milionu korun, studie východního obchvatu města za půl milionu korun či revitalizace břehů řeky Vltavy za 750 tisíc korun,“ dodává místostarosta.

Plánované jsou i další výdaje v řádech sta tisíců. Jedná se třeba o úpravy ploch kolem fitness prvků na Horní Bráně a prostranství na sídlišti Za Nádražím nebo pořízení služebního vozidla a dvou koloběžek pro potřeby terénních zaměstnanců Městského úřadu.

Letos se město bude opět podílet na druhém ročníku projektu Letní festivalová zóna, která dotváří doprovodný program Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Český Krumlov. Z rozpočtu bude vyčleněno 282 tisíc na tuto akci, jejíž program se uskuteční od 15. července do 7. srpna v Pivovarské a Klášterní zahradě.

Zastupitelé také zareagovali na aktuální situaci a rozhodli se vyčlenit část prostředků, které jsou tímto rozpočtovým opatřením rozdělovány, na pomoc Ukrajině. Jedná se o částku 250 tisíc korun s tím, že konkrétní účel a způsob zaslání byly svěřeny starostovi města.

Kompletní usnesení o rozpočtovém opatření č. 9 a jeho obsah spolu s dalšími je dostupný na stránkách zastupitelstvo.ckrumlov.cz.  

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: