Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

Poplatek za povolení k vjezdu je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov. Tento poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška č. 9/2023 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst. Správcem poplatku je Městská policie Český Krumlov.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
  Stálá služba
Odbor / oddělení: MP
Funkce: stálá služba Městské policie
E-mail:
Telefon: 380 766 308

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Poplatek se vybírá za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města Český Krumlov (dále jen „vybraná místa“), do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.

Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst (dále jen „poplatník“).

 

Vybraná místa podléhající poplatku, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou, se vymezují takto:

a) pěší zóna (centrum města)

Sazba poplatku činí:

a) 100 Kč za každý započatý den,
b) 1500 Kč pro vozidla, kterým je vjezd od pěší zóny umožněn pouze v určitou denní dobu, paušální částka za kalendářní měsíc
c) 2000 Kč pro vozidla, kterým je umožněn nepřetržitý vjezd do pěší zóny, paušální částka za kalendářní měsíc

Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 4 odst. 1.

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději při podání žádosti o povolení k vjezdu; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Poplatek neplatí fyzické osoby přihlášené nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, a dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost k podnikání nebo veřejné prospěšné činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci.

Od poplatku se dále osvobozují osoby provozující vozidla:

a)      havarijních čet při odstraňování poruch dodávky el. energie, vody, tepla nebo kanalizace,
b)      pohotovostní a převozní lékařské služby při výkonu,
c)      provádějící zásobování,
d)      pohřební služby, spojů, údržby a čištění komunikací, odvozu odpadků a havarijních čet

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Poplatek podle čl. 5 odst. 1 je splatný současně s vydáním povolení.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: