aktualizováno 23. 3. 2010

Město Český Krumlov zapojuje místní podnikatele do organizace trhů

aktualizováno 23.03.2010

Rada města Český Krumlov v polovině března schválila podmínky a pravidla historický trhů během městských slavností. Na rok 2010 je uzavřena mandátní smlouva s paní Haničkou Pelzovou, jíž město Český Krumlov pověřuje organizací trhů během čtyř akcí (Velikonoce, Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti a Advent a Vánoce). Zároveň město Český Krumlov vypsalo výběrové řízení na pronájem pozemků za účelem zajištění občerstvení a gastronomických služeb při historických trzích na Slavnostech pětilisté růže, Svatováclavských slavnostech a Adventu a Vánocích. „Do výběrového řízení se může přihlásit kdokoli, kdo splní základní podmínky řízení, to znamená, že nabízí pochutiny a speciality české kuchyně či středověké krčmy, má prodejní zařízení a příslušenství odpovídající historické povaze trhů. Dbáme na to, aby trhy byly zajímavé a kvalitní a korespondovali s charakterem každé konkrétní akce, od velikonočních trhů po trhy adventní. Byla bych ráda, kdyby toto výběrové řízení oslovilo zejména místní podnikatele a místní restauratéry. Vždyť kdo jiný by měl zajistit lepší servis českokrumlovským občanům i návštěvníkům, než právě místní," vyjádřila se místostarostka Jitka Zikmundová. Zájemci o účast ve výběrovém řízení na pronájem pozemků za účelem zajištění gastronomických služeb při historických trzích i zájemci o účast na řemeslných historických trzích se mohou přihlašovat jednotlivě na každou akci nebo dohromady na všechny městské akce. Termín příjmu přihlášek je 16. dubna 2010. Přihlášky do výběrového řízení, přihlášky na řemeslný trh i ceníky pronájmů jsou zveřejněny na webové stránce www.ckrumlov.cz/trhy. (ja)

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: