aktualizováno 29. 8. 2016

Veřejné projednání vlivů na životní prostředí při spalování biomasy v Domoradicích

aktualizováno 26. 8. 2016

V úterý 6. září 2016 se od 12.00 hodin uskuteční veřejné projednání dokumentace a posudku vlivu na životní prostředí záměru úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy v Domoradicích. Jednání se bude konat v zasedací místnosti Policie ČR v Tovární ul. č. 165 v Českém Krumlově.

Jednání se týká změny stavby v průběhu přestavby teplárny.

Průběh veřejného jednání:

1/ Úvod - představení účastníků veřejného projednání a informace o průběhu procesu posuzování

2/ Prezentace oznamovatele, zpracovatele dokumentace a zpracovatele posudku

3/ Vyjádření zástupců města a dotčených obcí a dotčených správních úřadů

4/ Připomínky a dotazy veřejnosti (odpovídat bude oznamovatel, zpracovatelé posudku a dokumentace)

5/ Závěr - shrnutí veřejného projednání, objasnění dalšího postupu

Do posudku a dokumentace lze nahlédnout, činit si výpisy či kopie na adrese: Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, pracoviště B. Němcové 49/3, č. dveří 231. Dále lze do posudku a dokumentace nahlédnout na internetových stránkách http://www.cenia.cz/eia kód záměru JHC711 nebo http://www.kraj-jihocesky.cz (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).

Celé znění oznámení o konání je možné nalézt na úřední desce města Český Krumlov http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/uredni_deska_2013.xml

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: