aktualizováno 23. 1. 2012

Průchod pod mostem Na Plášti v Českém Krumlově je dočasně uzavřen

aktualizováno 23.01.2012

Ve středu 18. ledna byla zahájena I. etapa rekonstrukce jezu na řece Vltavě v Českém Krumlově, jejímž investorem je státní podnik Povodí Vltavy. Vzhledem k současným přípravným pracím, kdy probíhá pokládání panelové cesty od Chvalšinské ulice, podél řeky Polečnice k mostu Na Plášti, bude od úterý 24. ledna do pátku 27. ledna 2012 zcela uzavřen průchod pod Plášťovým mostem. Náhradní trasa vede ulicí Hradní a přes areál zámku.

Souběžně s rekonstrukcí jezu probíhají v Českém Krumlově stavební práce na projektu "Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov" (Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02435). V rámci projektu získalo město Český Krumlov finanční prostředky na rekonstrukci lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici a lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti.

V pátek 20. ledna 2012 proběhlo na českokrumlovské radnici další jednání zástupců města Český Krumlov, Povodí Vltavy a stavebních firem, jež se podílejí na opravách jezu na Vltavě (firma Zvánovec, a. s.) a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti (firma SDS Exmost, s. r. o.).

První etapa prací na rekonstrukci jezu na řece Vltavě potrvá od 18. ledna do konce června 2012. Po dokončení této etapy bude s určitými omezeními pro vodáky sjízdná nově vybudovaná propusť na levé části řeky. V termínu od 1. února do 1. března dojde při návozu materiálu na stavbu ke zvýšenému pohybu nákladních vozů v Českém Krumlově, a to mezi lomem ve Vyšném a jezem u mostu Na Plášti. Trasa bude ještě upřesněna.

Zhotovitel jezu potvrdil, že přístup do koryta řeky pro realizaci rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti umožní po vytvoření násypu jímky od 1. března 2012. Práce na této lávce jsou rozvrženy do 6 měsíců s tím, že přesný termín dokončení rekonstrukce je stále v jednání. Vedení města se spolu se zhotovitelem snaží nalézt způsob, jak zkrátit dobu stavebních prací tak, aby doba uzavření lávky byla co nejkratší.

Rekonstrukce lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici byla zahájena v prosinci 2011. V současné době je u mlýna provizorní přemostění, jež umožňuje přístup na Ostrov. Nová lávka bude osazena na jaře tohoto roku.

Veškeré práce jsou úzce koordinovány tak, aby omezení v dané lokalitě byla co nejmenší a trvala pouze po nezbytně nutnou dobu.

Termín dalšího jednání byl stanoven na 31. 1. 2012, výstupy z jednání budou opět zveřejněny.

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce jezu na řece Vltavě a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti naleznete na www.ckrumlov.cz/vltava nebo www.ckrumlov.cz/lavky.

Na rekonstrukci lávek získalo město Český Krumlov finanční prostředky ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů na základě podané žádosti do 13. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Projekt "Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov" je spolufinancován Evropskou unií.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02435

Další informace o městě Český Krumlov či o aktivitách Městského úřadu Český Krumlov sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: