aktualizováno 25. 1. 2013

Protipovodňová opatření - doplnění projektové dokumentace

Aktualizováno 25.leden 2013

Na základě včerejší diskuze při Setkání vedení města s občany, doplnilo město Český Krumlov soubor materiálů k protipovodňovým opatřením o projektovou dokumentaci - úroveň DUR.

Další diskuze na téma  protipovodňových opatření se bude konat dne 5. února 2013, od 17,00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Kaplické ulici.

Město Český Krumlov je ochotno vyjít všem občanům vstříc,a proto je možno si doplněnou dokumentaci i veškeré ostatní materiály osobně prohlédnout u vedoucího odboru investic Ing. Petra Peška.

01 - Situace širších vztahů stavby

02 - Přehledná situace stavby

3.a. - Celková situace stavby

3.b. - Celková situace stavby

3.c. - Celková situace stavby

4.a. - Siturace stavby na podkl.km

4.b. - Siruace stavby na podkl.km

5.a. - Situace stavby a ZOV

5.b. - Situace stavby a ZOV

6.a. - Situace ochranných pásem

6.b. - Situace ochranných pásem

7.a. - Podélný profil bariéry č.I

7.b. - Podélný profil bariéry č.II

7.c. - Podélný profil bariéry č.III

7.d. - Podélný profil bariéry č.IV

7.e. - Podélný profil bariéry č.V

7.f. - Podélný profil bariéry č.VI

Vzorové příčné řezy zdmi

Výkres zdi typu II.

Výkres lávky přes odpadní koryto MVE Jelení lávka

Vizualizace lávky přes odpadní koryto MVE Jelení lávka

V. etapa - zpětné klapky

Výkres úpravy kanalizace

Mobilní hrazení

Individuálně ochráněné objekty

Situace vsech PPO

Technická zpráva PPO_DUR

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov