aktualizováno 1. 7. 2010

Oznámení o výběrovém řízení

aktualizováno 01.07.2010

Město Český Krumlov vyhlašuje na základě usnesení ZM č. 70/8/2010 výběrové řízení na prodej 6 stavebních parcel (každá o výměře 20 m2) pro stavbu jednopatrových řadových garáží na části poz. parcel č. 1145/3 a 1145/5 v k. ú. Český Krumlov (dle přiloženého zákresu). 

Nabízenou kupní cenu uhradí schválení uchazeči do 15 dnů od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Samotná smlouva kupní bude uzavřena do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu řadové garáže. Geodetické zaměření pozemku pod stavbou a vyhotovení geometrického plánu zajistí kupující na své náklady.

Kritériem je výše nabízené kupní ceny, přičemž minimální kupní cena činí 500,- Kč/m2.

Výstavba garáží předpokládá přeložku stávajícího kabelového vedení NN v majetku E.ON Distribuce, a.s.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze žadatelé, vůči kterým nemá město Český Krumlov pohledávky po lhůtě splatnosti.

Město si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Přihlášky zasílejte v zalepené obálce zřetelně označené " VŘ- řadové garáže Plešivec - NEROZLEPOVAT" nejpozději do 30. 7. 2010.

Dokumenty

Mapka

30. 6. 2010 - Pozemky na prodej - pro stavbu řadových garáží

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Marta Rajdlová
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: marta.rajdlova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 601

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 

 

 

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: