aktualizováno 31. 3. 2016

Město nesouhlasí se záměrem v Domoradicích

aktualizováno 31. 3. 2016

Město Český Krumlov zaslalo minulý měsíc Krajskému úřadu v Českých Budějovicích vyjádření k připravovanému záměru úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy v Energobloku v Domoradicích. Předložená dokumentace je nyní pro město nepřijatelná. Zásadní nesouhlas vyjadřuje město s dopravou biomasy prostřednictvím nákladní automobilové dopravy. Dále požaduje, aby v dokumentaci navržený systém otevřeného vodního chlazení byl změněn na systém suchého chlazení, neboť považuje za velmi nevhodné odebírání pitné vody k jejímu využití v systému mokrého chlazení. Město také požaduje navržení opatření k minimalizaci negativních vlivů a dopadů na okolí souvisejících s vypouštěním odpadních vod. Zanedbatelné nejsou ani stížnosti občanů na zvýšenou intenzitu zápachu, obtěžování hlukem a prachem. Nelze souhlasit s tvrzením, že zápach lze přirovnat k „zapařenému borovému či smrkovému lesu".

Celé vyjádření naleznete zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov