aktualizováno 21. 1. 2011

Jednání zastupitelstva

aktualizováno 21.01.2011

Přijďte na veřejné jednání Zastupitelstva města Český Krumlov. 

TERMÍN: čtvrtek 27. ledna 2011 od 16 hodin
MÍSTO: zasedací místnost Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická ul. č. 439, III. patro,

Program jednání

1. Zahájení - úvodní volby, program
2. Prezentace - 2. Komunitní plán sociálních služeb - Jihočeská rozvojová o.p.s.
3. 2. komunitní plán sociálních služeb - aktualizace pro rok 2011
4. ČKRF - návrh podnikatelského plánu na rok 2011
5. Odměňování členů orgánů města
6. Mimořádný příděl do sociálního fondu zaměstnanců za rok 2010
7. Prodej pozemku v k.ú. Slavkov
8. Prodej pozemku - žádost občanů o revokaci usnesení ZM č. II. 34/3/2010
9. Prodej části poz.parc. č. 348/2 v k.ú. Č.Krumlov - manž. Mičudovi
10. Prodej části p. p. č. 324/19 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD čp. 335 - 338 Nové Domovy
11. Prodej částí parc.č. 1452/1 a 1451/3 v k.ú. Český Krumlov - Kotyzová
12. Prodej p. p. č. 1696/18 - 1696/24 v k.ú. Spolí-Nové Spolí - Bohumil Kámen
13. Prodej části p. p. č. 49/13 v k.ú. Slupenec - Benkovský
14. Prodej p. p. č. 789/17 v k.ú. Český Krumlov - zázemí k BD Českobratrská č.p.87
15. Dotazy dle § Jednacího řádu ZM
16. Různé

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov