aktualizováno 29. 10. 2014

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov 2014-2018

Aktualizace 29.10.201

Městský úřad Český Krumlov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov, svolaného dosavadním starostou města Mgr. Daliborem Cardou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : Prokyšův sál - Prelatura, Horní ulice, Český Krumlov

Doba konání : 6. listopadu 2014 od 16,00 hodin

Navržený program:

1) Zahájení

 • složení slibu zastupitele (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)
 • určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), zapisovatelů, návrhové a volební komise
 • schválení programu

2) Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady města

 • určení počtu členů rady města
 • určení počtu místostarostů
 • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
 • určení způsobu volby starosty, místostarosty/ů a dalších členů rady města
 • volba starosty
 • volba místostarosty/ů
 • volba dalších členů rady města

3) Zřízení finančního a kontrolního výboru

 • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 • volba předsedy finančního výboru
 • volba členů finančního výboru
 • volba předsedy kontrolního výboru
 • volba členů kontrolního výboru

4) Různé

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: