aktualizováno 29. 10. 2014

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov 2014-2018

Aktualizace 29.10.201

Městský úřad Český Krumlov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov, svolaného dosavadním starostou města Mgr. Daliborem Cardou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání : Prokyšův sál - Prelatura, Horní ulice, Český Krumlov

Doba konání : 6. listopadu 2014 od 16,00 hodin

Navržený program:

1) Zahájení

 • složení slibu zastupitele (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)
 • určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), zapisovatelů, návrhové a volební komise
 • schválení programu

2) Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady města

 • určení počtu členů rady města
 • určení počtu místostarostů
 • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
 • určení způsobu volby starosty, místostarosty/ů a dalších členů rady města
 • volba starosty
 • volba místostarosty/ů
 • volba dalších členů rady města

3) Zřízení finančního a kontrolního výboru

 • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 • volba předsedy finančního výboru
 • volba členů finančního výboru
 • volba předsedy kontrolního výboru
 • volba členů kontrolního výboru

4) Různé

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov