aktualizováno 10. 6. 2020

Městský kamerový a dohlížecí systém

aktualizováno 31. 12. 2019

Logo MVČR (2019)

Projekty byly podpořeny z programu Ministerstva vnitra České republiky - Prevence kriminiality.

Rozšíření a modernizace městského kamerového dohlížecího systému 2019

Kamerový systém 1

V letošním roce byl na území města v průběhu měsíců září až listopad rozšířen městský kamerový dohlížecí systém (dále pouze MKDS) o jednu mobilní (kompaktní kameru se záznamem) a čtyři stacionární kamery (parkoviště P1 a okolí Jelení zahrady a parkoviště P3 městský park a okolí u DDM). Dvě ze čtyř stacionárních kamer systému ostrahy byly v rámci zrekonstruovaného autobusového nádraží začleněny do stávajícího MKDS a posílen systém ostrahy. Na veškeré stacionární kamery bylo vybudováno radiové propojení do stávajícího systému. Dále bylo revitalizováno řídící centrum na obvodním oddělení PČR v Tovární ulici a upgradován řídící systém Avigilon. Modernizací a rozšířením MKDS došlo ke zlepšení aktivního dohlížení nad veřejným pořádkem a bezpečností na území města a k prevenci kriminality. Záznamy z MKDS jsou dále vyhodnocovány i službou kriminální policie, která tak může lépe zjistit možné pachatele uskutečňujících trestnou činnost.

O projektu

Název projektu: Český Krumlov - rozšíření a modernizace MKDS 2019
Registrační číslo projektu: 314D082009106
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Náměstí Svornosti 1, autobusové nádraží, parkoviště P1 a okolí Jelení zahrady, Parkoviště P3 (městský park) a okolí u DDM (Dům dětí a mládeže), Tovární 216 (obvodní oddělní Policie České republiky)
Termín realizace projektu: 09 - 11/2019
Dodavatel: KZ System s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 343 01 Most
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 459 800 Kč
z toho dotace: 350 000 Kč

Modernizace městského kamerového dohlížecího systému 2018

Kamerový systém 2

V rámci projektu došlo k modernizaci a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. Letos byla věnována pozornost především městskému parku, kde došlo k rozšíření systému o dva kamerové body (o třech kamerách) a čtyři stávající kamery byly vyměněny za modernější. Dále bylo modernizováno spojení MKDS s řídícím centrem a mikrovlnný spoj ke kameře pod Plášťovým mostem.

O projektu

Název projektu: Český Krumlov - modernizace MKDS
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 06 - 11/2018
Dodavatel: KZ Systém s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 343 01 Most
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 354 239,60 Kč
z toho dotace: 309 915 Kč

Modernizace městského kamerového dohlížecího systému 2017

Kamerový systém 3

V rámci projektu došlo k modernizaci stávajícího MKDS. Modernizace se týkala čtyř kamerových bodů, a to na Červené bráně, Panské, Plášťovém mostě a Linecké. Součástí modernizace MKDS je i upgrade softwaru používaného ke zpracování výstupů z kamerových bodů. Zhotovitelem projektu byla firma KZ Systém s.r.o. z Mostu.

O projektu

Název projektu: Český Krumlov - modernizace MKDS
Poskytovatel podpory:
Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu:
město Český Krumlov
Místo realizace projektu:
město Český Krumlov
Termín realizace projektu:
05 - 11/2017
Dodavatel:
KZ Systém s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 343 01 Most
Stav projektu:
ukončen
Celkové výdaje projektu:
309 009,80 Kč
z toho dotace:
210 858 Kč

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2016

Kamerový systém 4

V březnu 2016 podalo město Český Krumlov žádost o dotaci na rozšíření MKDS (městský kamerový dohlížecí systém), a to konkrétně na budovu Městského úřadu se zacílením na přilehlou plochu rekreační oblasti a související sportoviště. Žádost o dotaci byla úspěšná a za spolufinancování MVČR byla firmou KZ systém s.r.o. kamera nainstalována.

O projektu

Název projektu: Český Krumlov - modernizace MKDS
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 09/2016
Dodavatel: KZ Systém s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 343 01 Most
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 275 408,10 Kč
z toho dotace: 247 704 Kč

Fotogalerie

Městský kamerový a dohlížecí systém 2010

Kamerový systém 5

V průběhu let 2006-2009 byl ve třech etapách vybudován městský kamerový a dohlížecí systém. V první etapě v roce 2006 bylo vybudováno operační středisko a řídící centrum na služebně Městské policie Český Krumlov, distribuční a retranslační stanoviště a tři kamerové body (na budově České spořitelny na náměstí Svornosti, na budově ZŠ Linecká a třetí bod monitoruje oblast lávky pod Plášťovým mostem). Ve druhé etapě v roce 2007 bylo doplněno a rozšířeno řídící a analytické centrum městské policie a vybudovány další 3 kamerové body  (na budově Latrán č. 53, na křižovatce ulic Soukenická a Panská ve Vnitřním městě a na sídlišti Mír, Urbinská č.152). V roce 2007 bylo také vybudováno propojení městského kamerového systému na Policii ČR. V roce 2009 byl vybudován další kamerový bod na budově Chvalšinská 125.

Všechny kamerové body jsou vybaveny kamerovými terminály typu speed dome, které umožňují rychlou změnu sektoru sledování a automatické ostření obrazu. Videosignály jsou rádiovou cestou přenášeny na distribuční stanoviště na budově městské policie a dále kabelovým svodem do řídícího centra městské policie. Zároveň je kamerový systém propojen i na služebnu Policie ČR.

Cílem celého projektu bylo vytvoření kamerových bodů na místech s častým výskytem závadového chování, kde dochází k častým vloupáním do aut, krádežím aut a větší koncentraci závadových osob. Díky těmto opatřením má městská policie pod kontrolou všechny vstupní cesty do historického centra města, kontroluje jedno z nejproblematičtějších míst v centru, kde jsou problémy s koncentrací několika nočních podniků na jednom místě. Dohled nad značnou částí sídliště Mír ocenili především obyvatelé této městské části. Díky kamerovému systému je možno i statisticky sledovat všechny události obsahující projevy závadového chování a porovnávat statistiky událostí za srovnatelné časové období. Především celý systém umožňuje zajištění bezpečnosti občanů a návštěvníků Českého Krumlova.

O projektu

Název projektu: Městský kamerový a dohlížecí systém - I. - III. etapa
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 09/2016
Dodavatel: MKDS BESY, s.r.o., Kvapilova 9/958, 150 00 Praha 5, IČ 26778726
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 3 775 510 Kč
z toho dotace: 2 583 000 Kč

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Související informace

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: