aktualizováno 8. 1. 2019

Úhrada místního poplatku ze psů

aktualizováno 8. 1. 2018 

Odbor financí upozorňuje držitele psů občany s trvalým pobytem či sídlem v České Krumlově, že stejně jako v předchozím roce mají povinnost uhradit místní poplatek ze psů k 31. březnu. Úhradu poplatků lze provést osobně na pokladně městského úřadu, poštovní poukázkou i bankovním převodem. Oproti mnoha jiným městům jsou i v letošním roce plátcům rozesílány poštovní poukázky obsahující informace o výši plateb a identifikační údaje k platbě.

V případě včas nezaplacených poplatků může Odbor financí jako jeho správce zvýšit poplatek až na trojnásobek.

Kontakt

S dotazy se občané mohou obracet na referentky správy místních poplatků Odboru financí, bližší informace jsou rovněž uveřejněny zde

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Šítalová Jana
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referentka oddělení poplatků a pohledávek
E-mail: jana.sitalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 256
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov