aktualizováno 13. 9. 2021

Noviny města Český Krumlov 2021

Aktualizováno 30. 10. 2020

Noviny města Český Krumlov vydává město Český Krumlov. V tištěné podobě vychází každý měsíc kromě července a jsou zdarma distribuovány do schránek českokrumlovských domácností a institucí.

Evidenční číslo Ministerstva kultury České republiky E 146 14. 

Na koho se obrátit?

Odpovědný redaktor:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Nestávalová Petra, Mgr.
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: referent PR - tisková mluvčí
E-mail: petra.nestavalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 121

Redakční rada

Mgr. Roman Kurz, Mgr. Martin Nechvíle, Hanička Pelzová, Mgr. Filip Putschögl, Mgr. Ilona Šulistová 

Pravidla a ceník inzerce

Statut Novin města Český Krumlov

Termíny vydání Novin města Český Krumlov

Říjnové číslo vychází 2. října 2021, uzávěrka 17. září 2021.

Uzávěrky podkladů jsou zpravidla 3 týdny před datem vydání.

Informace o doručení novin

V případě, že vám nejsou Noviny města Český Krumlov doručovány pravidelně, nebo je do svých schránek nedostáváte vůbec, kontaktujte prosím redakci na adrese noviny@ckrumlov.cz nebo na telefonu 380 766 121.

 

Zářijové číslo je ke stažení zde.

Z obsahu vydání:

 • Slovo starosty
 • Participativní rozpočet již popáté
 • Bývalá kasárna Vyšný se mění na Nový Dvůr
 • Hřbitovní síň prošla rekonstrukcí
 • Dodržování rychlosti budou nově hlídat radary
 • Nová kniha: Boleticko - krajina zapomenuté Šumavy
 • Nový zimní stadion na Chvalšinské
 • Svatováclavské slavnosti

Noviny města Český Krumlov, září 2021

Letní číslo je ke stažení zde.

Obsah vydání:

 • Slovo místostarosty
 • Pivovar zahájil rekonstrukci areálu
 • Nový přechod ve Chvalšinské
 • Dotace na opravy památek
 • Kasárna ve Vyšném se otevírají veřejnosti
 • Zeleň ve městě
 • Cena města Český Krumlov
 • Územní studie
 • Kulturní program ve městě

Noviny města Český Krumlov, červenec - srpen 2021

Červnové číslo je ke stažení zde.

Obsah vydání:

 • Slovo místostarosty
 • Zahradní slavnosti
 • Památkově chráněný most ve Starých Dobrkovicích čeká generální rekonstrukce
 • Na Špičáku se vybudují podzemní kontejnery, přibudou i parkovací místa
 • Obřadní síň na hřbitově prochází opravou, komplexní rekonstrukce areálu je připravena
 • Revitalizace prostoru bývalých kasáren
 • Prádelna žije! Místo pro setkávání a akce
 • Červen u Seidelů
 • Výstava Bez půdy to nepůjde
 • Významné kulatiny Inge Švandové
 • Venkovní sportoviště

Noviny města Český Krumlov - červen 2021

Květnové číslo je ke stažení zde.

Obsah vydání:

 • Slovo místostarosty
 • Jednání zastupitelstva
 • Zacvičte si v parku na nových fitness strojích
 • Řešení klimatické změny bereme vážně
 • Všechna klimatická opatření by měla být přínosní pro město a jeho obyvatele
 • Na ZŠ Za Nádražím se vybuduje bezbariérový přístup a zmodernizují se odborné učebny
 • Na Hornobránském rybníku se opravuje výpust
 • Pomáhám sobě, pomáhám tobě
 • Bezplatné dluhové poradenství
 • S neurologickými obtížemi pomůže nové centrum
 • Nový spolek nabízí pomoc v krizi
 • Územní plánování pohledem architekta
 • Město promíjí podnikatelům poplatek za předzahrádky, reklamní stojany a svoz odpadu
 • Informace k poplatku za komunální odpad
 • Do zámecké věže se vrátí zvon
 • Kláštery připravují program na léto
 • Zrušení koncertu Vladimíra Mišíka
 • Den matek – Elisabeth Seidelová
 • Sochy Stanislava Zadražila ve veřejném prostoru
 • Knihobudka je plná krásných knih zdarma
 • Nepřehlédněte v knihovně!
 • Hledejte po městě plakáty ZUŠky
 • Jubileum Věry Pazderkové
 • Vzpomínky staré knihovnice
 • Rallye odložena na podzim, květen bude patřit elektromobilům a veteránům
 • Inzerce – Koupelny Ptáček
 • CPDM chystá na léto řadu akcí pro děti
 • Školka a komunitní škola Vyšník
 • Sladké povídání o českokrumlovském karamelu

Noviny města Český Krumlov - květen 2021

Dubnové číslo je ke stažení zde.Noviny města Český Krumlov, duben 2021, titulní strana

Obsah vydání:

 • Slovo starosty
 • Zbrusu nová cyklostezka je hotová
 • Jednání zastupitelstva
 • Postup očkování v rámci okresu
 • Informace pro seniory k registraci na očkování
 • Nemocnice Český Krumlov se stará nejen o zdraví pacientů
 • Potravinové balíčky pro zdravotníky
 • Projeďte se po nové cyklostezce
 • Za nezodpovědné odkládání odpadu platíme my všichni
 • Škola základ života
 • Sčítání lidu, domů a bytů
 • Školka Vyšník hledá děti
 • Zasílejte nominace na Cenu města
 • Fotobanka Musea se rozrůstá
 • Bezkontaktní vracení v knihovně
 • Nepřehlédněte v knihovně!
 • Inzerce – Český rozhlas
 • Inzerce Engel
 • Osobní asistence je v pandemii ještě potřebnější
 • Doučování a pomoc s on-line výukou
 • Co je destinační management, co znamená DMO?

Březnové číslo je ke stažení zde.Noviny města Český Krumlov, březen 2021, titulní strana

Obsah vydání:

 • Slovo místostarosty
 • Rekapitulace investic posledních dvou let
 • Jednání zastupitelstva
 • Cena města
 • Jihočeský kraj podpoří zachování památkové hodnoty města
 • Zápisy do ZŠ a MŠ
 • Jak dál v koronavirové krizi?
 • Projednání návrhu nového územního plánu
 • Provoz mateřských škol o letních prázdninách
 • COVID: Informace pro občany a podnikatele
 • Za dva roky město investovalo 484 milionů
 • Přehled největších investic v letech 2019-2020
 • Investice Českokrumlovského rozvojového fondu
 • Nepřehlédněte v knihovně!
 • On-line galerie: Seidelovy fotografie u vás doma
 • Výtvarné a literární soutěž
 • 70. léta: Projekty Bohumila Böhma
 • Inzerce
 • Polévka, která pomáhá, pomůže i letos
 • Hornobránský rybník čeká oprava výpusti
 • Očkovací centrum ve sportovní hale

Únorové číslo je ke stažení zde.Noviny města Český Krumlov, únor 2021, titulní strana

Obsah vydání:

 • Slovo starosty
 • V Programu podpory je pro spolky připraveno víc než 8 milionů korun
 • Jednání zastupitelstva
 • Jednota na Latránu zůstává v provozu
 • Harmonogram svozu bioodpadu v roce 2021
 • Navýšení ceny vody od nového roku
 • Zimní údržba
 • Rodiny na Českokrumlovsku na to nejsou samy
 • Vánoce v azylovém domě
 • Školka ve Vyšenských kopcích
 • Nejlepší jihočeská knihovnice je z Českého Krumlova
 • Soutěž
 • Novinka: skenování, retuše a tisk starých fotografií
 • Nepřehlédněte v knihovně!
 • Schwarzenberské stavby Jana Sallaby
 • ZUŠ získala klavír od Nadace Karla Komárka
 • Inzerce - Engel
 • Lesy města Český Krumlov pomáhají zadržovat vodu v krajině
 • Nová umělá tráva na Slavoji je hotová
 • Pomoc seniorům při registraci na očkování

Lednové číslo je ke stažení zde.Noviny města Český Krumlov, leden 2021, titulní strana

Obsah vydání: 

 • Slovo starosty
 • PF 2021
 • Rozpočet města na rok 2021
 • Jednání zastupitelstva
 • Přívětivý úřad
 • Nový moderní web města je na světě
 • Rozvíjíme místní rodinnou politiku
 • Úpravy v zónách placeného parkování
 • Zastupitelé povolili kasino v hotelu OLDINN
 • Výherní hrací automaty na náměstí. Chtějí to občané?
 • Projekt kasina hotelového typu na náměstí Svornosti 14
 • Jízdní řády
 • Nepřehlédněte v knihovně!
 • Nová knížka českokrumlovských příběhů a pověstí
 • Renesanční projekty Domenica Commety
 • Výstava Svět fantazie Jindry Čapka v Klášterech
 • Inzerce - Schwan Cosmetics CR
 • Soutěž
 • Mobilní Rozhlas
 • Vzpomínka na Helenu Braunovou
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov