aktualizováno 25. 11. 2020

Vystavování zboží a nabídka služeb

V městské památkové rezervaci a na místech uvedených v zákresu, který tvoří přílohu č. 1 Tržního řádu, lze prodávat zboží, poskytovat služby, nabízet služby (čl. 2, bod 9) a nabízet zboží (čl.2, bod 10) (formou umístění zboží, nebo vyobrazením nabízeného zboží a služeb položením, zavěšením nebo jiným upevněním přímo na zeď domu, vchodové dveře, okenice, dveřnice atd.) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím pouze se souhlasem města Český Krumlov.

Zbožím je myšleno jakékoliv zboží, které je vystavováno mimo provozovnu k tomu účelu určenou kolaudačním rozhodnutím a dále také služba nabízená mimo provozovnu k tomu účelu určenou kolaudačním rozhodnutím, ať již samotné fyzicky vystavené anebo vystavené prostřednictvím fotografie zboží. Službou jsou zde myšleny i fotografie zobrazující pokoje a další prostory uvnitř provozovny (recepce, bar, terasa apod.), nabízející fakultativní výlety, zájezdy, pronájem sportovního zařízení apod. a také služba, že v provozovně jsou přijímány platební karty určitého typu a je poskytováno internetové připojení (dále jen „Zboží“).

Žádost o vydání souhlasu se podává na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Českém Krumlově. K žádosti o vydání souhlasu se z titulu svých pravomocí vyjadřují Odbor památkové péče a Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Českém Krumlově.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jan Sládek
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500
Dalibor Kozák
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: dalibor.kozak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 507

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Provozovatel s provozovnou v městské památkové rezervaci a na místech uvedených v zákresu, který tvoří přílohu č. 1 Tržního řádu, který hodlá nabízet služby a vystavovat zboží směrem do veřejného prostoru.

Součástí žádosti je specifikace předmětu žádosti a jeho vizualizace včetně popisu rozměrů, materiálového provedení, umístění, barevnosti, světelných vlastností atd.

Nejsou vyžadovány.

Nejsou stanoveny, nejedná se o správní řízení.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: