aktualizováno 24. 3. 2022

Rada města na svých zasedáních řešila záležitosti uprchlické krize, dotace a schválila program slavností

Přinášíme vám krátké zprávy o jednacích bodech, které se řešily na posledních dvou zasedáních rady města. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější a nejaktuálnější body. Tyto zprávy se týkají jednání ze dnů 7. a 21. března 2022.

V pondělí 7. března rada projednala mimo jiné tyto záležitosti:

Program a rozpočet Slavností pětilisté růže 2022

Po dvou letech se budou opět konat Slavnosti pětilisté růže, které jsou pokládány za nejnavštěvovanější akci v průběhu let. Slavnosti se v letech 2020 a 2021 nemohly uskutečnit z důvodu pandemie koronaviru. Rada města souhlasila s termínem od 17. do 19. června a s programem letošního ročníku, jenž nese název Návrat pětilisté růže. Také odsouhlasila cenu vstupenek, které budou dostupné v předprodeji během následujících týdnů prostřednictvím portálu GoOut.

Podpora podnikatelů v Českém Krumlově za účelem zmírnění dopadů protiepidemických omezení a opatření

Rada města schválila snížení plateb podnikatelům zapojených do odpadového systému města za svoz a likvidaci odpadu o částku odpovídající dvěma měsíčním platbám (za leden a únor). Snížení platby bude možné pouze u smluv trvajících minimálně od 1. ledna do 30. dubna 2022 a nebude se týkat smluv sezónních.

Zadání architektonické soutěže o návrh Centra Horní Brána pod nemocnicí

Rada schválila návrh zadání pro architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh řešení území pod nemocnicí. Zde se má vybudovat Centrum Horní Brána, na jehož ploše vznikne potřebná škála služeb a prostor, které není historické centrum města schopné nabídnout. Centrum by mělo sloužit především občanům Českého Krumlova. Území pod nemocnicí a přilehlé okolí mají být využita co nejefektivněji, tak aby zajišťovala pohodlí a dostupnost pro občany.

Grantový příspěvek na úpravu přechodu pro chodce v ulici Tavírna

Rada města schválila podání grantového příspěvku od Nadace ČEZ na úpravu přechodu pro chodce v ulici Tavírna v rámci grantového programu Oranžový přechod, který má za cíl podporovat realizace osvětlení u přechodů pro chodce. Přechod se nachází v blízkosti mateřské a střední školy, proto město považuje jeho osvětlení za stěžejní. Výše příspěvku by mohla pokrýt zhruba 50 % plánovaných nákladů.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Novém Spolí

Rada města také schvaluje výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení v Novém Spolí. Zhotovitelem se staly Služby města Český Krumlov. Rekonstrukce veřejného osvětlení proběhne v ulicích U Stromovky a Tichá. Předpokládané výdaje na realizaci rekonstrukce jsou okolo 1,03 milionu korun.

 

V pondělí 21. března krumlovští radní opět jednali, mimo jiné o těchto záležitostech:

Prominutí místních poplatků uprchlíkům z Ukrajiny

Mnoho uprchlíků z Ukrajiny je již ubytováno v Českém Krumlově, některých se ujali právě poskytovatelé ubytovacích služeb jako jsou hotely, penziony apod. Těchto ubytovaných Ukrajinců by se za normálních okolností týkala povinnost zaplatit místní poplatek z pobytu, který činí 50 korun za osobu mimo dětí do 18 let. V této těžké situaci by bylo nevhodné chtít po uprchlících zaplatit poplatek, proto rada doporučuje Městskému úřadu Český Krumlov jako správci poplatku, aby jim byl poplatek odpuštěn.

Přidělení bytů ukrajinským uprchlíkům

Rada souhlasí s pronájmem bytů Sociálních služeb SOVY o.p.s. ukrajinským uprchlíkům. Kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině a s tím související migrační krizí bylo umožněno ukrajinským uprchlíkům využívat byty bezplatně do konce března 2022. Od 1. dubna bude s Ukrajinci sepsána nájemní smlouva na tři měsíce, kterou bude možné prodloužit či vypovědět.

Zpráva o hospodaření města za první dva měsíce roku 2022

Radě byly předloženy dokumenty informující o plnění rozpočtu města. Rada bere na vědomí, že rozpočet města je zatím plněn rovnoměrně a v souladu se střízlivými odhady, které byly zohledněny při jeho sestavování. Hodnotit plnění rozpočtu v takto krátkém horizontu je zatím předčasné. Největším rizikem pro příjmy a výdaje je probíhající válka na Ukrajině a s tím spojená migrační vlna lidí prchajících před válkou. V průběhu roku 2022 budou postupně předkládána další rozpočtová opatření, která budou upravovat rozpočet města tak, aby pokryla poskytnutí dotací, neplánované výdaje a další.

Podání žádosti o dotaci na mobilní jeviště

Město zažádá o dotaci na pořízení mobilního jeviště. Jeviště by sloužilo ke kulturním a společenským akcím jako jsou například Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Advent a další. Výše projektové ceny činí maximálně 200 tisíc korun a dotační částka činí 156 tisíc korun. Rada schválila podání žádosti o dotaci na pořízení mobilního jeviště v rámci programu Rozvoj venkova ve výzvě Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko o.p.s.

Akce Kouzelný Krumlov 2022 – program a rozpočet

Po dvouleté covidové pauze budou moci občané města opět navštívit akci Kouzelný Krumlov. Rada města schválila program i rozpočet akce. V rámci Kouzelného Krumlova se návštěvníci mohou těšit na tradiční aktivity jako jsou stavění máje, studentský majáles, lampionový průvod nebo Májový jarmark na náměstí Svornosti. Akce vyjde město na 95 tisíc korun s očekávanými náklady 253 tisíc a výnosy 158 tisíc korun.

Historické trhy v Českém Krumlově 2022

Rada města schválila podmínky a pravidla pro konání historických trhů pořádaných v rámci akcí Města Český Krumlov pro rok 2022. Na historické trhy se nevztahuje jinak platný tržní řád, ale jejich konání je upraveno samostatnými pravidly, která se každoročně upravují a schvalují radou města. Pravidla stanovují povinnosti a oprávnění trhovců, kteří si pronajímají část pozemku za účelem prodeje výrobků či občerstvení během akcí. Pravidla a ceníky jsou dostupné na www.ckrumlov.cz/trhy.

Cyklostezka Špičák – Trojice

Rada města schválila výběr zhotovitele projektové dokumentace stavebního záměru „Cyklostezka AZ Špičák – Trojice“. Zhotovitelem se stala firma Zenkl CB s.r.o., která nejlépe splňovala zadání veřejné zakázky. Po vypracování projektové dokumentace budou následovat další projektové práce. Při přípravě dokumentace budou zasedat výrobní výbory, kterých se budou zúčastňovat i zástupci města, kteří dohlédnou na dodržení všech požadavků na projekt.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: