aktualizováno 29. 1. 2019

Oprava kaple sv. Floriána

aktualizováno 1. 1. 2020

Logo MKČR

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

O projektu

Název projektu: Oprava kaple sv. Floriána na pozemku p.č. 1015/1, Důlní ulice, Plešivec, Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR / Program Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Důlní ulice, Plešivec, Český Krumlov
Termín realizace stavebních prací projektu: 03 - 07/2019
Zhotovitel stavby: Haniš - rekonstrukce a opravy historických staveb s.r.o., IČ: 25180657
Stav projektu: projekt ukončen
Celkové výdaje projektu: 142 611,56 Kč
z toho dotace: 50 000 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu je oprava základového zdiva, které bude v místech poškození doplněno kamenem na cementovou maltu, kaverny ve svislých konstrukcích budou dozděny smíšeným materiálem na maltu vápennou. Fasáda bude opravena vápennými maltami, tektonika bude zachována a v místech poškození doplněna dle dochovaných partií. Finální nátěr bude vápenný v barevnosti dle stávajícího stavu, tzn. tektonika bílá a hlavní plocha v barvě červenohnědé. Střešní krytina bude očištěna a doplněna lokálně chybějící maltou v přírodní barvě. Dále bude provedeno odvodnění kaple pomocí odvodňovacího rigolu z kamenných placáků.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov