aktualizováno 13. 12. 2010

Jednání zastupitelstva

aktualizováno 13.12.2010

Přijďte na veřejné jednání Zastupitelstva města Český Krumlov. Upozorňujeme, že jednání se koná výjimečně ve středu, nikoli ve čtvrtek. 

TERMÍN: středa 15.prosince 2010 od 16 hodin
MÍSTO: zasedací místnost Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická ul. č. 439, III. patro,

Program jednání

1. Zahájení - úvodní volby, program
2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z odpadu
3. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
4. Obecně závazná vyhláška Požární řád města Český Krumlov
5. Rozpočet města Český Krumlov pro rok 2011
6. Rozpočtová opatření č. 124 - 127
7. Volba přísedících Okresního soudu v Českém Krumlově na období 2011-2014
8. Volba předsedy a členů ŘV projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov"
9. Změna č. 2 ÚPO města Český Krumlov
10. Změna č. 8 ÚPO města Český Krumlov
11. Zásady územního rozvoje (ZUR) Jihočeského kraje
12. Aktualizace Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2011
13. Program podpory sociálních služeb-komunitní plán pro rok 2011
14. Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011
15. Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2011
16. Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2011
17. Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2011
18. Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov pro rok 2011
19. Prodej části poz.parc. č. 348/2 v k.ú. Č.Krumlov - manž.Mičudovi
20. Prodej části p.p.č.1302 v k.ú. Č.Krumlov - manž.Pechovi
21. Prodej pozemků p. p. č. 1063/44, 1063/45, 1063/46, 1063/49 a 1063/50 v k.ú. Č.Krumlov - nájezdy k RD v ul. Konvalinková 
22. Prodej části p. p. č. 1654 a části p. p. č. 571/2 vše v k.ú. Č.Krumlov - Marie Smolenová 
23. Prodej p. p. č. 324/19 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD čp. 335 - 338 Nové Domovy 
24. Prodej části p.p.č. 1315/1 a st. p. č. 3998 v k.ú. Č.Krumlov - Reitingerovi, Bajramovič 
25. Prodej pozemku části p.p.č. 1348/3 v k.ú. Český Krumlov
26. Žádost o prodej bytu Urbinská č.p. 183
27. Žádost o prodej pozemku - Mgr. Kub 
28. ČKRF - Nájem nebytových prostor v domě Horní ul. čp. 157, Český Krumlov
29. ČKRF - Nájem nebytových prostor v domě náměstí Svornosti čp. 2, Český Krumlov 
30. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM 
31. Různé 

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: