aktualizováno 23. 6. 2019

Zpracování aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov 2012

Cílem projektu bylo v souladu s § 28 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, aktualizovat rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) prostřednictvím aktualizace územně analytických podkladů.

O projektu

Název projektu: Zpracování aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov 2012
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj, Grant na podporu tvorby ÚAP obcí s rozšířenou působností
Investor projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2012
Zhotovitel: Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistický ateliér, IČ: 150786698
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 334 800 Kč
z toho dotace: 200 000 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ukládá v § 28 pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) každé 2 roky. Smyslem aktualizace je promítnout a zohlednit změny v ÚAP a následně v rozboru udržitelného rozvoje území (dále jen RURÚ), jež nastaly za uplynulé dvouleté období od poslední úplné aktualizace. Aktualizace následně i pozitivně přispěje ke zkvalitnění RURÚ jako podkladu pro tvorbu územních plánů v území celé obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Jelikož poslední aktualizace v ORP Český Krumlov proběhla v roce 2010, bylo město povinno zajistit aktualizaci v požadovaném rozsahu do konce roku 2012.

Realizace projektu byla zahájena v září a ukončena v polovině prosince 2012.

Jihočeský kraj - logo (250)

Tento projekt "Zpracování aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov 2012" je podpořen z Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu tvorby ÚAP obcí s rozšířenou působností.

Na koho se obrátit:

Dotační oblast

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Technická oblast

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Dolanská Miluše, Ing.PhD.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: pořizovatel územně analytických podkladů
E-mail: miluse.dolanska@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 718

Související odkazy

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov