aktualizováno 23. 6. 2019

Zpracování aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov 2012

Cílem projektu bylo v souladu s § 28 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, aktualizovat rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) prostřednictvím aktualizace územně analytických podkladů.

O projektu

Název projektu: Zpracování aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov 2012
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj, Grant na podporu tvorby ÚAP obcí s rozšířenou působností
Investor projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2012
Zhotovitel: Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistický ateliér, IČ: 150786698
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 334 800 Kč
z toho dotace: 200 000 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ukládá v § 28 pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) každé 2 roky. Smyslem aktualizace je promítnout a zohlednit změny v ÚAP a následně v rozboru udržitelného rozvoje území (dále jen RURÚ), jež nastaly za uplynulé dvouleté období od poslední úplné aktualizace. Aktualizace následně i pozitivně přispěje ke zkvalitnění RURÚ jako podkladu pro tvorbu územních plánů v území celé obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Jelikož poslední aktualizace v ORP Český Krumlov proběhla v roce 2010, bylo město povinno zajistit aktualizaci v požadovaném rozsahu do konce roku 2012.

Realizace projektu byla zahájena v září a ukončena v polovině prosince 2012.

Jihočeský kraj - logo (250)

Tento projekt "Zpracování aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území ORP Český Krumlov 2012" je podpořen z Jihočeského kraje v rámci Grantového programu na podporu tvorby ÚAP obcí s rozšířenou působností.

Na koho se obrátit:

Dotační oblast

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Technická oblast

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Miluše Dolanská, Ph.D.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: pořizovatel územně analytických podkladů
E-mail: miluse.dolanska@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 718

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Související odkazy

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: