aktualizováno 6. 3. 2013

Simulační hra o komunální politice v Českém Krumlově

Aktualizováno 5.3.2013

Do role zastupitelů města Český Krumlov se na tři dny vžili studenti českokrumlovského gymnázia. V rámci simulační hry o komunální politice si vyzkoušeli, s jakými problémy se při své práci potýkají skuteční zástupci města. Mezi nejdiskutovanějšími otázkami se objevila např. potřebná rekonstrukce autobusového nádraží či připravovaná vyhláška o omezení otvíracích dob hospod a restaurací.

Jiný pohled na řešení problémů města studentům nabídla simulační hra o komunální politice, kterou uspořádalo zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice ve spolupráci s městem Český Krumlov a Gymnáziem Český Krumlov od 27. února do 1. března 2013.

Studenti českokrumlovského gymnázia již v úvodní diskuzi o problémech města ukázali, že jsou o dění v Českém Krumlově velice dobře informováni a mají na věc vlastní názor. Diskuze ve čtyřech fiktivních politických stranách se pak věnovaly např. otázce rekonstrukce autobusového nádraží a zimního stadionu (především šaten), ale také chystané vyhlášce o omezení otvíracích dob hospod a restaurací či možnosti vybudování cyklostezek v okolí města. V diskuzi nad tématy jim byli nápomocni i někteří ze skutečných zastupitelů. Studentům pomáhali např. odhadnout náklady na realizaci jejich návrhů.

Každá strana také vytvořila jednu interpelaci - tedy dotaz ohledně stavu či vývoje nějakého problému, o němž se chtěli dozvědět více. Studenty zajímala především situace ohledně otáčivého hlediště, protipovodňových opatřeních a úpravách řeky Vltavy, dále se ptali na možnost zřízení přechodu pro chodce u gymnázia na ulici Chvalšinské či zpevnění cesty ve svahu u školy - na tzv. "Berkáči".

V rámci simulovaného zasedání, které bylo vyvrcholením třídenního programu, se pak studenti snažili své návrhy prosadit a obhájit před ostatními studenty-zastupiteli. Simulované zasedání vedla místostarostka Ing. Jitka Zikmundová, MBA, která v závěru setkání pozvala studenty na skutečné zasedání zastupitelstva dne 28. 3. 2013 a pobídla je k tomu, aby se dále zajímali o aktuální otázky města a nebáli se vyslovit k nim svůj názor. Studenti v závěrečném ohlédnutí vyzdvihli především, že si díky hře uvědomili, jak je řešení většinou mnohem složitější, než se na první pohled zdá. V návaznosti na simulační hru uvažují studenti i o založení debatního kroužku.

Nadace Friedrich-Ebert-Stiftung nabízí simulační hru v České republice pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Veškerénáklady, organizaci a komunikaci s politiky přebírá Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. - zastoupení v České republice. Zkušení referenti zprostředkují studentům důležité informace o komunální politice a provází je celým (zpravidla dvoudenním) programem. Studentům pomáhají i při skupinové práci a spolupráci s komunálními politiky a při finále, simulovaném zasedání zastupitelstva města.

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov