aktualizováno 6. 3. 2013

Simulační hra o komunální politice v Českém Krumlově

Aktualizováno 5.3.2013

Do role zastupitelů města Český Krumlov se na tři dny vžili studenti českokrumlovského gymnázia. V rámci simulační hry o komunální politice si vyzkoušeli, s jakými problémy se při své práci potýkají skuteční zástupci města. Mezi nejdiskutovanějšími otázkami se objevila např. potřebná rekonstrukce autobusového nádraží či připravovaná vyhláška o omezení otvíracích dob hospod a restaurací.

Jiný pohled na řešení problémů města studentům nabídla simulační hra o komunální politice, kterou uspořádalo zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice ve spolupráci s městem Český Krumlov a Gymnáziem Český Krumlov od 27. února do 1. března 2013.

Studenti českokrumlovského gymnázia již v úvodní diskuzi o problémech města ukázali, že jsou o dění v Českém Krumlově velice dobře informováni a mají na věc vlastní názor. Diskuze ve čtyřech fiktivních politických stranách se pak věnovaly např. otázce rekonstrukce autobusového nádraží a zimního stadionu (především šaten), ale také chystané vyhlášce o omezení otvíracích dob hospod a restaurací či možnosti vybudování cyklostezek v okolí města. V diskuzi nad tématy jim byli nápomocni i někteří ze skutečných zastupitelů. Studentům pomáhali např. odhadnout náklady na realizaci jejich návrhů.

Každá strana také vytvořila jednu interpelaci - tedy dotaz ohledně stavu či vývoje nějakého problému, o němž se chtěli dozvědět více. Studenty zajímala především situace ohledně otáčivého hlediště, protipovodňových opatřeních a úpravách řeky Vltavy, dále se ptali na možnost zřízení přechodu pro chodce u gymnázia na ulici Chvalšinské či zpevnění cesty ve svahu u školy - na tzv. "Berkáči".

V rámci simulovaného zasedání, které bylo vyvrcholením třídenního programu, se pak studenti snažili své návrhy prosadit a obhájit před ostatními studenty-zastupiteli. Simulované zasedání vedla místostarostka Ing. Jitka Zikmundová, MBA, která v závěru setkání pozvala studenty na skutečné zasedání zastupitelstva dne 28. 3. 2013 a pobídla je k tomu, aby se dále zajímali o aktuální otázky města a nebáli se vyslovit k nim svůj názor. Studenti v závěrečném ohlédnutí vyzdvihli především, že si díky hře uvědomili, jak je řešení většinou mnohem složitější, než se na první pohled zdá. V návaznosti na simulační hru uvažují studenti i o založení debatního kroužku.

Nadace Friedrich-Ebert-Stiftung nabízí simulační hru v České republice pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Veškerénáklady, organizaci a komunikaci s politiky přebírá Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. - zastoupení v České republice. Zkušení referenti zprostředkují studentům důležité informace o komunální politice a provází je celým (zpravidla dvoudenním) programem. Studentům pomáhají i při skupinové práci a spolupráci s komunálními politiky a při finále, simulovaném zasedání zastupitelstva města.

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: