aktualizováno 10. 8. 2011

Oprava kříže na hřbitově

aktualizováno 10.08.2011

Město Český Krumlov získalo prostřednictvím Jihočeského kraje dar ve výši 50.000 Kč od společnosti ČEZ a.s. na realizaci projektu "Oprava kříže na hřbitově, Horní Brána, Český Krumlov". Celý objekt vykazuje mnohá poškození, postament kříže se díky hlubokým trhlinám a prasklinám nachází v havarijním stavu. Opravy budou spočívat v očištění kovových částí kříže, v provedení nátěru, ve výměně horní části kamenného postamentu, v rozebrání a očištění schodišťových stupňů a v jejich novém osazení. Realizace stavebních prací bude zahájena v měsíci srpnu a dokončena do konce září letošního roku. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 153.144 Kč vč. DPH.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov