aktualizováno 2. 12. 2017

Poškozené stromy na Křížové hoře nahradí nová výsadba

aktualizováno 2. 12. 2017

Území Křížové hory aktuálně prochází plánovanou rehabilitací, ke které neoddělitelně patří i kultivace a kácení dřevin. V plánu je však výsadba nových stromů a keřů, hrušňové aleje nebo březového háje.

Poutní areál na Křížové hoře je jednou z historických dominant Českého Krumlova. Jeho hodnotu netvoří pouze křížová cesta s šesti zastaveními a ambitem s kaplí Pany Marie Bolestné na samém vrcholu, ale společně s klášterním areálem a kostelem sv. Víta tvoří trojici důležitých církevních staveb města a je zároveň významnou přírodní dominantou Českého Krumlova.

V průběhu let došlo zejména kvůli nedostatečné údržbě a péči o okolní zeleň k celkové devastaci území. Snahou města Český Krumlov je navrácení hodnoty i významu lokality.

„Z tohoto důvodu byl vypracován projekt "Rehabilitace vrcholové partie Křížové hory", jehož cílem je celková kultivace tohoto krásného místa nad městem, obnovení pohledových dispozic a zlepšení jeho dostupnosti návštěvníkům," uvádí místostarosta Josef Hermann.

Záměr rekultivovat Křížovou horu byl prezentován pro odbornou veřejnost (2. 11. 2016) a následně (7. 12. 2016) i pro veřejnost občanskou. V obou případech byl pozitivně a bez výhrad přijat. Zpracovatelem projektu je autorizovaný architekt Pavel Popela. Výchozím podkladem byl Záměr projektu Rehabilitace vrcholové partie Křížové hory zpracovaný Krumlovákem Jiřím Olšanem.

Projekt zahrnuje návrh pěstebních opatření u vzrostlých dřevin, návrh nových výsadeb a obnovu ploch s bylinným krytem. „Veřejností akcentované kácení dřevin je jednou částí návrhu opatření. Návrh byl vypracován na základě dendrologického průzkumu, zhodnocení současného stavu a podrobné inventarizace dřevin," vysvětluje místostarosta.

V rámci řízení o povolení ke kácení správní orgán zkoumal a v rámci místního šetření na místě posuzoval důvody pro odstranění jednotlivých stromů. V naprosté většině případů se jedná o kácení dřevin na hranici životnosti, stromů poškozených, nemocných či odumřelých. Podstatným důvodem pro povolení ke kácení je tedy nutnost zajištění provozní bezpečnosti (nebezpečí vývratu, zlomu a pádu stromů či jejich částí).

K projektu rehabilitace město Český Krumlov přizvalo odborníky na zahradní architekturu, kteří velmi citlivě zvážili všechny návrhy odstranění dřevin. Z kompozičních důvodů je proto v drtivé většině případů navrhováno kácení s maximálním ohledem na další rizikové faktory (tj. výrazné tlakové větvení, vyklonění kmenů, růst stromů v těsné blízkosti opěrných zídek, vícekmeny apod.).

Součástí realizované rekultivace Křížové hory je nezbytná i náhradní výsadba. Jejím cílem je mimo jiné obnova či doplnění historických výsadeb - hrušňová alej podél přístupové komunikace, obnova klenové aleje ve vrcholové partii - založení zelené clony v okolí radiotelekomunikačního zařízení či březového háje v blízkosti poslední z kapliček. Bezprostřední okolí s bohatým porostem dřevin skýtá dostatečnou záruku, že v průběhu realizace nebude fauna obývající danou lokalitu významně dotčena.

Terénní úpravy na Křížové hoře provádí Lesy města Český Krumlov. Kácení by mělo být realizováno do konce roku 2017, výsadba bude následovat dle aktuálních vegetačních a klimatických podmínek.

„Vážíme si všech občanů, kteří se o tuto významnou součástí krajinné scény města zajímají. Rád bych dotyčné ujistil, že při samotné realizaci revitalizace území, město Český Krumlov důkladně zvážilo všechny možnosti zachování vzrostlých a památných stromů. Za pokácené dřeviny budou na území města vysázené nové stromy," doplňuje místostarosta.

„Velké poděkování patří paní Petrovičové a panu Uhlířovi za jejich občanskou obětavost a nasazení, díky kterým byla po mnoha desítkách let kaple zkultivována a znovu otevřena veřejnosti," uzavírá místostarosta.

Během roku 2016 bylo na území Českého Krumlova, které spravuje Odbor životního prostředí a zemědělství odstraněno 42 stromů a vysázeno 75 stromů a 326 keřů. V roce 2017 bylo odstraněno 49 stromů a vysázeno 120 stromů a cca 400 keřů.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: