aktualizováno 25. 5. 2021

Infopoint Ukrajina - Koordinační a výukové centrum

Město Český Krumlov uspělo se svou žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra ČR na projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 vzniklého na základě usnensení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu.

 

Logo Ministerstva vnitra

 

O projektu

Název projektu: Infopoint Ukrajina - Koordinační a výukové centrum
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra České republiky
Realizátor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Špičák 114, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 04 - 12/2022
Stav projektu: ukončen
Předpokládané celkové výdaje projektu: 453 910 Kč (z toho dotace: 407 455 Kč)

 

Popis projektu

Město Český Krumlov bezprostředně po zahájení válečného konfliktu na území Ukrajiny zřídilo v prostorách Městského úřadu InfoPoint pro ukrajinské uprchlíky, kde jim byla poskytována podpora všeho druhu. Zejména se jednalo o pomoc s evidencí osob a jejich ubytováním, které probíhalo přes Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině na letišti Planá (bylo řešeno, jak a kdy tam mají dojet, jaké mají mít s sebou doklady apod.). Dále byla přes InfoPoint zajišťována materiální pomoc a sociální poradenství, jak začlenit děti do škol, pomoc ve zdravotnických službách a kam se obrátit s hledáním pracovního místa. V těchto aktivitách bude Koordinační a výukové centrum pokračovat nadále.

Na hlavní pracovní poměr město Český Krumlov zaměstnalo paní Svitlanu Pashaninu, která je Ukrajinka již dlouhodobě žijící v České republice, ze začátku byla zaměstnána za účelem poskytování tlumočnických služeb, zejména pro jednání uprchlíků na Pracovním úřadě, Správě sociálního zabezpečení, v bankách apod. Nyní má na starost i vznik a fungování komunitního centra pro ukrajinské uprchlíky, které postupně vzniká ve spolupráci se zapsaným ústavem ARCHA PUB z.ú.

Zapsaný ústav ARCHA PUB z.ú. je nový ústav, který vznikl na sklonku roku 2021 za účelem poskytování širšího spektra služeb, včetně edukačních a dobrovolnických, i proto se město Český Krumlov rozhodlo s tímto ústavem spolupracovat a vytvořit jedno ucelené centrum pomoci. Ústav ARCHA PUB získal na své fungování v oblasti pomoci ukrajinským uprchlíkům finanční dar z charitativní organizace Člověk v tísni. Z tohoto finančního daru budou moci zaplatit další dva zaměstnance, kteří budou zajišťovat pomoc potřebným nejen s uplatněním na trhu práce, ale také se zřizováním dětských skupin, pořádáním komunitních akcí, zajišťováním ubytování apod. Z daru bude také pořízeno základní vybavení Centra jako je pořízení IT vybavení, vybavení dětského koutku apod.

Komunitní centrum pro ukrajinské uprchlíky je umístěno ve volných prostorách vily na adrese T.G. Masaryka 114, Český Krumlov, kde v současné době sídlí také Centrum pro pomoc dětem a mládeži, do budoucna by Centrum pro pomoc dětem a mládeži pomáhalo zajistit pomoc i ukrajinským dětem, zejména po psychické stránce.

Tendencí Centra je také zřídit dětské skupiny, kde by bylo zajištěné hlídání menších dětí, které ještě není možné umístit do mateřských škol a jejich matky uvítají alespoň částečný pracovní úvazek, aby se mohly částečně osamostatnit.

Hlavním cílem je ale zřídit pravidelné výuky českého jazyka, jelikož na území města Český Krumlov je jen málo pracovních možností, kde znalost jazyka není potřeba. V plánu je realizovat 6 kurzů týdně v časovém rozsahu 1,5 hod. včetně víkendu. Kurzy by probíhaly zejména v odpoledních a večerních hodinách, tak aby najatí pedagogové měli dostatek prostoru pro výuku. Nasmlouvaní pedagogové považují za ideální velikost skupiny pro výuku českého jazyka 10 až 15 osob.

V přilehlém objektu zvaném Bouda jsou v plánu komunitní akce, které by stmelovali je samotné mezi sebou. Plánujeme také využít prostory krumlovské „Prádelny“, kde jsou komunitní akce v letních měsících pořádány, i pro kulturní akce pro ukrajinské uprchlíky.


        

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: