aktualizováno 7. 1. 2011

Výměna řidičských průkazů je možná i v roce 2011

aktualizováno 07.01.2011

Podle zákona o silničním provozu měli majitelé některých řidičských průkazů povinnost vyměnit si řidičské průkazy do konce roku 2010. Povinná výměna se týká řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Od roku 2011 nejsou tyto doklady platné a jejich držitel není oprávněn k řízení motorových vozidel. Pokud by taková osoba i nadále řídila bez platného průkazu, dopustila by se přestupku, za nějž by bylo možné uložit pokutu od 1500 Kč do 2500 Kč. Průkazy, které již nejsou platné, mohou řidiči vyměnit i v roce 2011. Výměna již není bezplatná, ale platí se správní poplatek 50 Kč. 

Ke konci roku 2010 chybělo vyměnit ještě 1028 řidičských průkazů. Celkem 320 již vyrobených nových řidičských průkazů nebylo do konce roku vyzvednuto (některé i z července 2010). "Povinná výměna řidičských průkazů proběhla bez větších problémů a  bez komplikací ve vztahu k veřejnosti. S ohledem na situaci byla otevřena přepážka pro veřejnost mimo úřední hodiny i  ve čtvrtek 30. prosince a v pátek 31. prosince byla prodloužena pracovní doba pro veřejnost. Posledního klienta jsme odbavili v 11.40 hodin," sdělil vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslav Hála. 

Výměnu řidičských průkazů provádí městské úřady nebo magistráty, příslušné podle místa trvalého pobytu na území České republiky. Pro Českokrumlovsko je spádovou oblastí Městský úřad Český Krumlov sídlící v Kaplické ulici 439, konkrétně pracoviště Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně-správních agend - řidičské průkazy. Podrobné informace k povinné výměně řidičských průkazů jsou k dispozici také na www.vymentesiridicak.cz.

V další vlně budou vyměňovány doklady vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. Zde je lhůta pro vyřízení povinné výměny do konce roku 2013.

Žádost o nový doklad

Pro zpracování žádosti o vydání nového řidičského průkazu je třeba předložit vyplněný formulář (k dispozici na úřadě), platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a stávají řidičský průkaz. Nový řidičský průkaz bude zdarma vydán do dvaceti dnů od podání žádosti. V případě zrychleného řízení může být průkaz vydán za úplatu 500 Kč, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů.

Úřední hodiny na registru řidičských průkazů

Městský úřad Český Krumlov, Kaplická ul. 439 - registr vozidel, řidičské průkazy

Pondělí     07.30-11.00     12.00-17.00
Úterý        07.30-11.00
Středa      07.30-11.00     12.00-17.00
Čtvrtek   
Pátek        07.30-12.00

UPOZORNĚNÍ: Poslední podání na registru vozidel a řidičských průkazů je přijímáno ke zpracování 30 minut před ukončením pracovní doby

Objednejte si on-line schůzku na městském úřadě
www.ckrumlov.cz/mojeschuzka

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: