aktualizováno 11. 11. 2013

Obnova fasády budovy Špičák 114 Český Krumlov

aktualizováno 11.11.2013

Jedná se o 2 podlažní historický objekt s částečným podsklepením. Památkově chráněná historická budova s číslem poznávacím 114 se nachází v lokalitě Nádražního předměstí (Špičák), v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Český Krumlov (vlastníkem objektu i stavební parcely je město Český Krumlov). V objektu bývala mateřská škola, v současnosti jsou prostory objektu pronajímány subjektům, které vyvíjejí činnosti v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, formálního i neformálního vzdělávání, poradenství, prevence a podpory mládeže a dětí se specifickými problémy.

O projektu

Název: "Obnova fasády budovy Špičák 114 Český Krumlov,"
I. etapa - Evidenční číslo: DD/OKPP/293/11
II. etapa - Evidenční číslo: DD/OKPP/277/13
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: VIDOX spol. s.r.o., se sídlem U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
Stav projektu: dokončen, fáze udržitelnosti
Termín realizace: I. etapa: říjen 2011
                         II. etapa: říjen 2013
Celkové výdaje projektu: I. etapa: 481.926,- Kč, II. etapa: 356.263,- Kč, Celkem: 838.189,- Kč
Celková výše podpory: I. etapa 289.155,- Kč, II. etapa: 200.000,- Kč, Celkem: 489.155,- Kč
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj - grantový program NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

 

Popis projektu a jeho realizace

V roce 2011 zrealizovalo město za pomocí finančních prostředků z grantového programu Nemovité kulturní památky Jihočeského kraje obnovu fasády jihovýchodní části objektu. Stavební práce spočívaly v odstranění nesoudržných částí omítek a opravě fasády části objektu, která byla v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče zrealizována materiály na vápenné bázi. V průběhu stavebních prací byl v úrovni soklu v přízemí zjištěn větší rozsah poškození podkladových vrstev - jádrové omítky způsobené vlivem zvýšené zemní vlhkosti. Z tohoto důvodu se na základě stavebně chemické analýzy vzorků nechal zpracovat podrobný stavebně technický průzkum omítky, jehož výsledkem bylo doporučení použití sanačního omítkového systému WTA. Navrhovaná technologie byla konzultována a odsouhlasena pracovníkem oddělení památkové péče města Český Krumlov. Sanační omítky byly provedeny v rozsahu soklu a přízemí cca 94 m2. Protože v této části objektu bylo naplánováno provést hydroizolaci a drenáž, nebyl zde v roce 2011 dokončen barevný nátěr. Tento byl zrealizován až letos, v souběhu s dalšími pracemi, které jsou popsány dále.

Předmětem úspěšné žádosti o dotaci do téhož grantového programu na druhou fázi projektu je realizace obnovy fasády zbývající části objektu - tedy severozápadní strany.

Obnova fasády severozápadní části objektu probíhala v měsíci říjnu 2013 následovně:

 • po obvodu objektu bylo postaveno lešení, které zajistilo přístup řemeslníků
 • mechanické očištění fasády a následné odstranění nesoudržných vrstev omítek, odstranění nesoudržných nátěrů omítek oškrábáním
 • sanace jednotlivých plastických - štukových prvků fasády
 • celoplošné provedení penetračního nátěru, který zajistil kvalitní spojení starších a nových vrstev a současně zvýšil pojivost původních vrstev
 • doplnění omítkových vrstev vápennou maltou a provedení konečného vápenného nátěru, jehož barevnost zůstala ve stávajících žlutých okrech.

V rámci druhé fáze obnovy fasády byly i nadále zachovány nebo doplněny veškeré plastické prvky tak, aby byla zachována historická autenticita objektu a došlo ke sjednocení barevnosti fasády objektu. Obnově fasády předcházelo uložení drenážního systému a provedení svislé hydroizolace severního průčelí, která se jak nad terénem, tak na fasádě pohledově neuplatňuje. Hydroizolace, kterou provedla společnost POstavPO s.r.o. za částku 363 tis. Kč, nebyla podpořena z finančních prostředků Jihočeského kraje, nýbrž z rozpočtu města.

 

Na koho se obrátit

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Petr Pešek
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Fotogalerie

 

Související odkazy

 • Projekty města
 • Investiční příležitosti, veřejné zakázky
 • Oddělení strategického rozvoje
 • Odbor investic
 •  

   

  Tyto projekty "Obnova fasády budovy Špičák 114 Český Krumlov - jihovýchodní část" a Obnova fasády budovy Špičák 114 Český Krumlov - II. etapa (severozápadní část)" vznikly za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci grantového programu Nemovité kulturní památky.

   

  Jihočeský kraj - logo (250)

   

  Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

  Město Český Krumlov

  Nastavení soukromí:

  Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

  Povolujete: