aktualizováno 17. 3. 2017

Nominujte kandidáty na Cenu města

aktualizováno 17. 3. 2017

Do konce března můžete zasílat nominace svých kandidátů na Cenu města za rok 2016. Náležitosti nominačního formuláře jsou zveřejněny na webu www.ckrumlov.cz/cenamesta. Vaše návrhy můžete zaslat přímo z webového formuláře, nebo je doručit na adresu města Český Krumlov, oddělení kanceláře starosty, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov. Nominace může být sepsána volnou formou, musí však obsahovat tyto povinné údaje: jméno a adresu nominovaného kandidáta, zdůvodnění předkládaného návrhu, jméno a adresu navrhovatele. O udělení Ceny města Český Krumlov bude rozhodovat zastupitelstvo města na dubnovém zasedání.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov