aktualizováno 1. 6. 2009

Volby do Evropského parlamentu - bannerVolby do Evropského parlamentu

1. června 2009

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 5. a 6. června 2009. Dne 5. června 2009 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 6. června 2009 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Každý občan České republiky může hlasovat, pokud nejpozději druhý den voleb dosáhne věku 18 let, nevznikla u něho překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovní průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Podle zákona o volbách oznámil starosta města Český Krumlov Luboš Jedlička místa konání voleb v celkem 16 volebních okrscích:

 

Volební okrsek č. 1

Volební místnost: Český Červený kříž, sídliště Vyšný 48

Zahrnuje:

část obce Vyšný: Vyšný,ulice: Nový Dvůr, Pod Hájí, U Kasáren, Nad Tratí, Vyšenská 27,123-130

část obce Nádražní Předměstí: ulice: Polní, Dobrkovická, sídliště Vyšný, Nádražní

 

Volební okrsek č. 2

Volební místnost: Základní škola Za Nádražím - učebna 1.stupně, Za Nádražím 222

Zahrnuje:

část obce Nádražní Předměstí : ulice Česká, Českobratrská, Na Spojce, Školní,

třída Míru (č.p.:1,2,4-7,9,14,17,20,21,23,26,42,45,49,54,56,269),V Úvoze, Vyšenská 40,74,266

Za Nádražím (č.p.8,19,91,92,199,200),Železniční,

 

Volební okrsek č. 3

Volební místnost: Základní škola Za Nádražím - učebna 1.stupně,Za Nádražím 222

Zahrnuje:

část obce Nádražní Předměstí : ulice Za Nádražím (č.p.37,65,76,125-128,201-222,225,241,252 )

 

Volební okrsek č. 4

Volební místnost: Ubytovna Rozvoj - Seniorklub, Vyšehrad 182

Zahrnuje:

část obce Nádražní Předměstí : ulice Vyšehradská, Vyšehrad, Za Jitonou ( č.p. 174,175,250,251 ),

Zahradní, Pod Kamenem, třída Míru (č.p. 35,38,46,47,62,75,77,95-97,135,136 ), Na Svahu,

část obce Latrán: ulice Na Svahu 173

 

Volební okrsek č. 5

Volební místnost: Stavební bytové družstvo,U Trojice 120

Zahrnuje:

část obce Domoradice: ulice Domoradická, Budějovická, Lesní, Tovární, Průmyslová, U Jitky, U Trojice, Za Jitonou, Za Plevnem, Urbinská (č.p.140-151)

 

Volební okrsek č. 6

Volební místnost: Městská knihovna,pobočka Mír, Urbinská 187

Zahrnuje:

část obce Domoradice : Jasmínová,Šeříková,Lipová,Urbinská (č.p.152-155,180-187)

 

Volební okrsek č. 7

Volební místnost: Základní škola T.G.Masaryka,T.G.Masaryka 213

Zahrnuje:

část obce Nové Dobrkovice

část obce Latrán: ulice Chvalšinská, Fialková, T.G.Masaryka, Špičák, Serpentina,

třída Míru (č.p.144,183,190,198,201,204)

 

Volební okrsek č. 8

Volební místnost: budova radnice, obřadní síň - náměstí Svornosti 1

Zahrnuje:

část obce Latrán: ulice : Latrán, Zámecké schody,Nové Město,Zámek,K Zámecké zahradě,Hradní,V Jámě,Věžní,Na Dlouhé zdi.,Na Fortně,Formanská, Klášterní, Kvítkův Dvůr,Pivovarská

část obce Vnitřní Město: náměstí Svornosti, Panská, Radniční, Dlouhá, Soukenická, Široká, Kájovská, Hradební, Na Ostrově, Parkán (č.p.102-127),Masná, Šatlavská, Horní, Kostelní

část obce Horní Brána: ulice Parkán 150

 

Volební místnost č. 9

Volební místnost: Základní škola, učebna v 1.patře, Kaplická 151

Zahrnuje:

část obce Horní Brána: ulice: Kaplická, Pinskrův Dvůr, Hřbitovní, Nad Nemocnicí, Na Skalce,  Příční, Na Moráni, Za Tiskárnou,  Pod Skalkou, Havraní, Nemocniční, Polská, Skalka, U Poráků

 

Volební místnost č. 10

Volební místnost: Střední zdravotnická škola Tavírna (hala),Tavírna 342

Zahrnuje:

část obce Horní Brána: ulice: Dolní Náměstíčko, Pod Vyhlídkou, Stříbrná, Slupenecká, Rožmberská, Po Vodě, Za Tavírnou, Tavírna, U Vltavy, Papírenská, Na Kovárně, Pod Svatým duchem, Přídolská,V Zátiší, Slepá, Pod Horou, Krátká, Na Vyhlídce, Družstevní, Do Vrchu, Třešňová,U Sáňkařské dráhy

 

Volební okrsek č. 11

Volební místnost: Základní škola Linecká, učebna , Linecká 43

Zahrnuje:

část obce Plešivec: ulice Rybářská, Linecká, Plešivecké Náměstí, Horská, Důlní, Plešivecká, Na Stráni, Dělnická, Slunečná, Skalní, Strmá, Spojovací, Krásné Údolí, Nad Schody, Za Soudem, U Zelené ratolesti 149

 

Volební okrsek č. 12

Volební místnost: Střední zdravotnická škola Tavírna (jídelna), Tavírna 342

Zahrnuje:

část obce Plešivec: ulice 5.Května, Pod Kaštany, U Cihelny,U Jeslí,U Zelené ratolesti 232, Věncova

 

Volební okrsek č. 13

Volební místnost: Základní škola Plešivec, učebna, sídliště Plešivec 249

Zahrnuje:

část obce Plešivec: ulice: Konvalinková, Zvonková, sídliště Plešivec (č.p.351-365)

 

Volební okrsek č. 14

Volební místnost: Základní škola Plešivec, učebna, sídliště Plešivec 249

Zahrnuje:

část obce Plešivec: ulice sídliště Plešivec (č.p. 366-390)

 

Volební okrsek č. 15

Volební místnost: Klub MS Sojkovna ( nad budovou bývalé MŠ) Nové Spolí

Zahrnuje:

část obce Nové Spolí: Nové Spolí, ulice: Ke Školce,Potoční,Tichá,U Stromovky,U Vlaštovičníku

část obce Slupenec: Slupenec, ulice : Potoční

 

Volební místnost č. 16

Volební místnost: Základní škola, učebna v 1.patře, Kaplická 151

Zahrnuje:

část obce Horní Brána: ulice: Křížová, Nová, Nové Domovy, Objížďková, Pod Hrází, Příkrá, Rooseveltova, Rybniční, Stinná, Středová, Šumavská, U Nových domovů.

 

Více informací k volbám najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-evropskeho-parlamentu-2009.aspx.

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov