aktualizováno 21. 11. 2019

Snížení energetické náročnosti Městského úřadu Český Krumlov

aktualizováno 21.11.2019

logo_OPŽP_MŽP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

O projektu

Název projektu: Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu, Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005192
Poskytovatel podpory: Operační program životní prostředí
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Termín realizace stavebních prací projektu: 06/2018 - 07/2019
Zhotovitel stavby: ACG - Real s.r.o., IČ: 27094359
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 32 655 742,09 Kč
z toho dotace: 9 599 891,22 Kč

Popis projektu

Projekt řeší zateplení administrativní budovy Městského úřadu v Českém Krumlově na Horní Bráně č. p. 439 (st. parc. č. 2603/1 a 2604 k. ú. Český Krumlov) s cílem dosáhnout energetických a ekonomických úspor v energetickém hospodářství provozu budovy. Součástí stavebních prací je zateplení fasád, zateplení střech a základového zdiva, výměna okenních a dveřních výplní, výměna střešní krytiny vč. klempířských výrobků a provedení nových fasád ze stěrkových tenkovrstvých omítek. Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně tektoniky a vzhledu objektu, horizontální členění fasád parapetními pásy a pásy okenních otvorů bude zachováno.

Aktuálně

02/2018 - podpis smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací
06/2018 - zahájení stavebních prací projektu

07/2019 – ukončení stavebních prací projektu

09/2019 - kolaudace stavby

Fotogalerie

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kmoch Zdeněk
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 609
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov