aktualizováno 21. 11. 2019

Snížení energetické náročnosti Městského úřadu Český Krumlov

aktualizováno 21.11.2019

logo_OPŽP_MŽP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

O projektu

Název projektu: Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu, Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005192
Poskytovatel podpory: Operační program životní prostředí
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Termín realizace stavebních prací projektu: 06/2018 - 07/2019
Zhotovitel stavby: ACG - Real s.r.o., IČ: 27094359
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 32 655 742,09 Kč
z toho dotace: 9 599 891,22 Kč

Popis projektu

Projekt řeší zateplení administrativní budovy Městského úřadu v Českém Krumlově na Horní Bráně č. p. 439 (st. parc. č. 2603/1 a 2604 k. ú. Český Krumlov) s cílem dosáhnout energetických a ekonomických úspor v energetickém hospodářství provozu budovy. Součástí stavebních prací je zateplení fasád, zateplení střech a základového zdiva, výměna okenních a dveřních výplní, výměna střešní krytiny vč. klempířských výrobků a provedení nových fasád ze stěrkových tenkovrstvých omítek. Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně tektoniky a vzhledu objektu, horizontální členění fasád parapetními pásy a pásy okenních otvorů bude zachováno.

Aktuálně

02/2018 - podpis smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací
06/2018 - zahájení stavebních prací projektu

07/2019 – ukončení stavebních prací projektu

09/2019 - kolaudace stavby

Fotogalerie

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Zdeněk Kmoch
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 609

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: