aktualizováno 20. 9. 2010

Zářijové jednání zastupitelstva města

aktualizováno 20.09.2010

Vážení občané, přijměte pozvání na veřejné jednání Zastupitelstva města Český Krumlov.

Termín: 23. září 2010, 16:00 hodin

Místo: Zasedací místnost Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro

Program jednání

1. Zahájení - úvodní volby, program

2. Zpráva o plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2009

3. Rozpočtová opatření č. 88 - 93

4. Realizace záměru"Zimní stadión"

5. Sanace skalního masivu nad komunikací I/39

6. IOP - informace o stavu projektu

7. IOP - schválení darovací smlouvy na převod nemovitostí

8. Obecně závazná vyhláška" Požární řád města Český Krumlov"

9. Program regenerace městské památkové rezervace  Český Krumlov 2011 - 2017 a  Program regenerace městské památkové zóny  Český Krumlov Plešivec 2011 - 2017

10. Neinvestiční příspěvky pro Centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením ARPIDA v Českých Budějovicích a Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích

11. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města - programu podpory sociálních služeb - Centru pro zdravotně postižené Jihočeského kraje - pracovišti Český Krumlov, IČ: 26594463, na úhradu nájemného nebytových prostor v roce 2010

12. Prodej souboru nemovitostí v areálu bývalého grafitového dolu na Chvalšinské

13. Prodej budovy Latrán č.p. 252

14. Prodej budovy  Nové Spolí č.p. 142

15. Žádost o prodej pozemku - Kub

16. Prodej pozemků Domoradice - Rent Group s.r.o.

17. Komunikace Průmyslová

18. Prodej p. p. č. 324/19 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD čp. 335 - 338 Nové Domovy

19. Prodej části p. p. č. 562/6 v k.ú. Č.Krumlov - Ing. Tomáš Dolanský

20. Prodej části p. p. č. 789/1 v k.ú. Č.Krumlov - JUDr. Marko

21. Prodej pozemku p. p. č. 1063/41 v k.ú. Č.Krumlov - nájezd k RD v ul. Konvalinková - manž. Bohdalovi

22. Prodej části p. p. č. 434/5 v k.ú. Č.Krumlov - Wízner

23. Prodej  části p.p.č.1302 v k .ú. Č.Krumlov  - manž.Pechovi

24. Ukončení činnosti výborů zastupitelstva města 

25. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM 

26. Různé

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: