aktualizováno 24. 7. 2017

Krumlováci, připomínkujte vznikající Akční plán

aktualizováno 24. 7. 2017

Do konce prázdnin má krumlovská veřejnost možnost připomínkovat nově vznikající akční plán projektů, který navazuje na strategické plánování ve městě.

Od loňského roku je v Českém Krumlově velkým tématem strategické plánování, na kterém se spolu s odborníky podílí široká veřejnost. Aktuálně byl dokument převeden do přehledné webové aplikace, kde si uživatelé mohou komfortně vyhledávat jednotlivé oblasti, které strategický plán obsahuje.

Na schválený strategický plán v současné době navazuje Akční plán, jehož návrh nyní dostali Krumlováci k posouzení.

Zasílat své připomínky a návrhy mohou do 31. srpna 2017.

„Akční plán dál rozpracovává pro nejbližší tři roky dílčí opatření strategického plánu. V jednotlivých projektech popisuje kroky, které je potřeba podniknout, kdo se projektu bude věnovat a bude na něm spolupracovat," vysvětluje dokument místostarosta Josef Hermann.

Akční plán je tedy zásobníkem projektů, ze kterého se při přípravě rozpočtu vybírá, co se v dalším roce bude realizovat. Důležitá je i výzva pro obyvatele, aby se opět aktivně zapojili, tentokrát již do samotné přípravy jednotlivých projektů.

Jak na to?

K výběru, co dělat dříve a co později slouží priorita, dále předběžně stanovená finanční náročnost (aby bylo zvladatelné) a časová náročnost pro konkrétní zaměstnance úřadu (aby se zároveň nerozběhly projekty, které nemohou konkrétní lidé reálně zvládnout).

Projektové listy akčního plánu si můžete prohlédnout zde.

Připomínkovat akční plán můžete ve formuláři dostupném zde.

Přihlásit se, že byste se rádi zapojili do přípravy projektů akčního plánu a pomohli s jejich přípravou můžete zde.

Jak se vyznat v projektovém listu?

Kolonky projektového listu, které popisují podstatu projektu jsou tyto:
· Priorita - ukazuje, zda je dokončení projektu podmínkou pro jiné projekty a jak rychle je možné začít.
· Anotace - stručně popisuje, o co v projektu jde.
· Výstup na konci - stručně popisuje, co bude p rámci projektu vytvořeno.
· Kroky postupu - popisuje, jaké konkrétní úkony je třeba pro dosažení projektu provést.

Priorita - co znamenají zkratky?

Priorita projektu je v projektových listech popsána podle dvojice čísla a písmena

1 Podmiňuje několik dalších projektů prioritního opatření - nelze vynechat
2 Podmiňuje další projekt prioritního opatření - je důležité nevynechat
3 Naplňuje prioritní opatření
4 Podmiňuje další projekt/y neprioritního opatření
5 Naplňuje neprioritní opatření

A snadné, začínáme co nejdříve
B náročné či podmíněné jiným projektem, začínáme spíše později
C podmíněné dlouhodobou aktivitou nebo velmi náročné, začínáme později

Akční plán připomínkovali v červnu již zastupitelé, radní a předsedové komisí rady města. Po zapracování případných návrhů veřejnosti bude na podzim projednán na zasedání zastupitelstva města a bude také podkladem pro tvorbu rozpočtu na rok 2018.

Bližší informace ke strategickému i akčnímu plánu jsou k dispozici na www.KrumlovSobe.cz

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: