aktualizováno 1. 12. 2022

Radní prodloužili termíny dokončení stavebních prací ve městě

Rada města ve dne 28. listopadu jednala mimo jiné o těchto záležitostech:

Návrh rozpočtu na rok 2023

Rada měla na programu již třetí a poslední čtení návrhu rozpočtu na rok 2023 a doporučila ho ke schválení zastupitelstvu města na jeho prosincovém zasedání. Rozpočet se nerodil snadno, při jeho sestavování musely být zohledněny hlavně neustále rostoucí ceny, zejména energií, což se projevilo například vyššími příspěvky mateřským a základním školám. Celkové příjmy jsou radou navrženy ve výši 464 mil. Kč, výdaje pak 541 mil. Kč, z nich na ty kapitálové jde více než 100 mil. Kč. Schodek bude pokryt z ušetřených prostředků minulých let.   

Přímá podpora města na regionální rozvoj

Město obdrželo ze strany Jihočeského kraje individuální dotaci ve výši 300 tisíc korun na podporu regionálního rozvoje v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Z dopředu nepředvídatelných důvodů město nebylo schopno v letošním roce realizovat avizované akce, a to opravy na budově městského divadla a radnice, na jejichž financování měla být dotace využita. Požádalo tedy Jihočeský kraj o změnu využití obdržené dotace, a to na financování renovace venkovních oken a rámů na budově prelatury v ulici Horní 155. Žádosti bylo ze strany Jihočeského kraje vyhověno a z obou stran bylo schváleno uzavření dodatku ke smlouvě. 

Nebyla doručena žádná nabídka na výměnu balkonů SOVY

Rada města schválila zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu balkonů budovy sociální služby SOVY. Důvodem zrušení je, že v termínu pro předložení nabídek nebyly žádné doručeny. Budova sociálních služeb SOVY Za Soudem 490 v současné době disponuje dřevěnými balkony, které jsou ve špatném technickém stavu. V plánu je jejich nahrazení novými typy z ocelové rámové konstrukce s železobetonovou podlahou s dlažbou a ocelovým zábradlím.

Změny ve stavebních úpravách na městském hřbitově

Práce na hřbitově vyjdou město o zhruba jeden milion korun dráž. Mohou za to změny v průběhu realizace stavebních úprav. Celkové výdaje po navržených úpravách budou činit 43 milionů korun. Rada města schválila dodatek ke smlouvě, kterým se mění cena za dílo.

Změna ceny a termínu dokončení obnovy původní přístupové cesty na Křížovou horu

Práce na obnově původní přístupové cesty ke Křížové hoře se prodlužují do 30. prosince 2022. Rada města spolu se změnou termínu pro dokončení prací schválila také zvýšení ceny o částku 251 tisíc, které je spojeno s doplněním požadavků stavebních úprav. Celková cena za dílo po navrhovaných úpravách činí zhruba 2,75 milionu korun.

Prodloužení termínu dokončení sanace vodovodu v ulici Objížďková

Sanace vodovodu v ulici Objížďková bude dokončena do konce roku 2022. Při provádění přípravných prací byla ve vodovodním potrubí zjištěna přítomnost nečistot v podobě části kmene, stavební suti a kovové tyče. Tyto nečistoty musely být odstraněny, což způsobilo prodloužení prací. Rada města schválila dodatek ke smlouvě, kterým je upraven termín dokončení sanace.

Přerušení realizace prací v ulici Českobratrská

Z důvodu komplikací se prodlužují také práce v ulici Českobratrská, kde současně probíhá rekonstrukce části místní komunikace a obnova vodovodu. Při provádění bylo nutno navíc vybourat části starých sítí a dále bylo nutno řešit problémy při napojování nového vodovodu. Problémy se vyskytly také na straně dodavatelů materiálu. Rada města proto schválila dodatek ke smlouvě, kterým se prodlužuje termín dokončení prací do 16. prosinec 2022.

Radní také projednávali žádost o dotaci na realizaci výměny veřejného osvětlení na úspornější variantu, nebo projekt Efektivní městský úřad.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: