aktualizováno 31. 10. 2016

Slovo místostarosty

31.10.2016

Ing. Josef	Hermann, místostarosta, radní, zastupitel města Český KrumlovV říjnu byl na jednání zastupitelstva představen, projednán a zastupiteli schválen nový strategický plán rozvoje města, na kterém se podíleli obyvatelé Českého Krumlova. Jménem vedení města děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do jeho přípravy. Děkuji osobnostem kampaně za to, že spojily své jméno s projektem Krumlov sobě a podpořily tak dobrou věc, jakým je plán rozvoje našeho města.

Děkuji diskutujícím za jejich čas a odvahu sdílet své názory veřejně. Děkuji rovněž všem, kteří oponovali návrhy a vnesli do přípravy strategického plánu jiný pohled. Děkuji zastupitelům a  zaměstnancům úřadu a městských organizací, kteří se zapojili svými zkušenostmi do procesu tvorby plánu. V neposlední řadě patří velké poděkování členům pracovních skupin za jejich energii a ochotu připravit podklady pro strategický plán v co nejkonkrétnějších parametrech. Strategický plán je dokument, který postupuje od obecných cílů soustavně ke konkrétním úkolům. Jeho základem je vize, kam se chce město ve svém rozvoji ubírat, součástí je seznam hlavních cílů, jejichž dosažením by mělo dojít k naplnění vize a  konečně přehled opatření směřujících ke splnění stanovených cílů.

Nyní musíme za pomoci hlavního odborného konzultanta tvorby strategického plánu Petra Klápštěho a se zapojením aktivní veřejnosti rozpracovat strategický plán do tzv. akčního plánu. Dokumentu s konkrétními projekty a úkoly a s reálnými zdroji. Návrhový horizont je dva až tři roky. Základní seznam projektů a aktivit bude opět vytvořen v pracovních skupinách, projekty pak dopracují garanti, úředníci příslušného odboru či odpovědné organizace. Rád bych proto vyzval veřejnost k další spolupráci.

Projekt Krumlov sobě – Tvořme Krumlov spolu pokračuje!

Josef Hermann
místostarosta

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: