aktualizováno 18. 5. 2022

V Krumlově se opraví parkoviště, pomník i hřbitov. Bude se tu také natáčet seriál

Rada města na svém zasedání dne 16. května 2022 projednávala mimo jiné tyto záležitosti:

Rozšíření a oprava parkoviště na sídlišti Špičák

Rada města schválila výběr dodavatele stavebních prací pro opravu parkoviště a komunikace na sídlišti Špičák, kterým má být společnost IRO stavební s.r.o. Celkové výdaje na opravy se pohybují okolo 1,3 milionu korun. V rámci oprav se doplní obruby, provedou se nezbytné výkopové a zemní práce a položí se nový asfaltový povrch. Dohromady bude upravena plocha o výměře 690 m2. Termín konání oprav bude včas oznámen na webu města.

Likvidace potravinářských olejů a tuků

Město chce navýšit počet sběrných odpadových míst potravinářských olejů a tuků. Momentálně se zelené kontejnery, do kterých lze vyhazovat oleje a tuky v plastových nádobách, nacházejí na šesti místech - v ulici Za Nádražím, na sídlištích Plešivec a Mír, ve Vyšném, ve sběrném dvoře a u městského úřadu v Kaplické ulici. Rada města schválila uzavření nové smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF s.r.o., která rozšíří počet kontejnerů do dalších lokalit - na Vyšehrad, do Domoradic, do osady Vyšný, do Vyšného Dubiny a na sídliště Špičák.

Natáčení seriálu v centru města

O víkendu 21. až 23. května se centrum Krumlova stane natáčecím místem pro seriál Místo zločinu České Budějovice, který odvysílá Česká televize. Natáčení nijak neomezí běžný chod města. Naopak tvůrci chtějí, aby natáčecí místa byla co nejautentičtější, a tak nebudou stavět žádné kulisy, ani přetvářet město k obrazu svému. Tvůrci chtějí mimo jiné v seriálu zachycovat krásy Jihočeského kraje. Již natáčeli například v Českých Budějovicích, Třeboni, Táboře, Blatné nebo na Šumavě. Krumlov v záběrech bude prezentován v plné míře. Postavy i děj budou krumlovské. Rada města na žádost štábu schválila prominutí poplatku z natáčení z výše zmíněných důvodů.

Oprava pomníku Friedricha Ludwiga Jahna

Památník Friedricha Ludwiga Jahna v Městském parku dostane nový kabát. Na opravu přispěje dotací Jihočeský kraj z programu na podporu kulturního dědictví. Kraj poskytne městu celkem 53 tisíc korun. Předpokládané celkové výdaje činí cca 75 tisíc. Zbylých 22 tisíc korun bude financováno z městského rozpočtu.

Výběr nové ředitelky MŠ Plešivec II

Dne 15. února 2022 bylo vyhlášeno konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Plešivec II. Řízení proběhlo 2. května a konkursní komise doporučila radě jmenovat na místo Martinu Miltrevskou, která na základě své přihlášky, řízeného rozhovoru a dosavadních zkušeností a výsledků v oboru byla vybrána jako nejvhodnější kandidátka na jmenovanou pozici. Rada města jmenovala paní Miltrevskou na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ Plešivec II s účinností od 1. července 2022.

Pokračování revitalizace hřbitova

Obřadní síň hřbitova dostane novou fasádu, střechu, okna a dojde i na oplechování římsy. Město vybralo firmu LOXI s.r.o., která se ujme zmíněných prací a kterou schválila rada. Celkové výdaje spojené s opravami vyjdou město na 1,05 milionu korun. Rekonstrukce bude navazovat na již hotové práce, které se v souvislosti s revitalizací hřbitova provedly.

Stanovení počtu zastupitelů pro následující volební období

I v příštím volebním období bude mít město 23 zastupitelů. V Krumlově je hlášeno okolo 13 tisíc obyvatel. Dle počtu obyvatel je stanoven i počet zastupitelů, který by pro Krumlov měl být v rozmezí 15–35. V minulých volebních obdobích se počet členů zastupitelstva neměnil a byl stanovován na 23. Rada města doporučuje nynějším zastupitelům stanovit stejný počet členů i pro volební období 2022–2026.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: