aktualizováno 17. 6. 2009

Červnové zastupitelstvo města Český Krumlov

17. června 2009

TERMÍN: 25.června 2009

HODINA: 16:00

MÍSTO : zasedací místnost  MěÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

 

Program

 1. Zahájení - úvodní volby, program

 2. Autobusové nádraží

 3. Projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - IOP

 4. Závěrečný účet Města Český Krumlov za rok 2008

 5. Rozpočtová opatření č. 41 a  63 - 65

 6. Rozpočtový výhled

 7. Novela vyhlášky o místním poplatku ze vstupného

 8. Kontokorentní úvěr

 9. Žádosti o dotace z ROPu - úvěrové přísliby

10. Program podpory volnočasových aktivit mládeže 2009

11. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov -  vyhodnocení

      výběrového řízení 1. grantové výzvy na rok 2009

 12. Program Volný čas a bezpečí - vyhodnocení výběrového řízení grantové výzvy

       na rok 2009

13. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov, podaný vlastníkem pozemků spol.

      Panorama Krumlov s.r.o.

14. Zadání Změny č. 1 regulačního plánu Vyšný - doplnění a úprava textu o specifikaci

      druhů staveb, pro něž RP nahrazuje územní rozhodnutí

15. Zadání změny č. 5 ÚPO města Český Krumlov - v území řešeném RP Vyšný

16. Městský hřbitov - prodej hrobek č. 106 a 107

17. Prodej poz. parc. č. 607/29  v  k. ú. Vyšný

18. Prodej poz. parc. č. 1651/14 a 1651/15 v  k. ú. Spolí - Nové Spolí

19. Odkoupení  poz.parc.č. 806/8  v k. ú. Č. Krumlov dle GP  č. 2938-160/2007

20. Prodej části p. p. č. 808/1 v k. ú. Č. Krumlov

21. Prominutí části poplatku z prodlení

22. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

23. Různé

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: