aktualizováno 29. 9. 2022

Pořízení vratných kelímků, využití peněz ze sbírky pro Ukrajinu, příspěvky na kulturu, úsporná opatření a další témata projednávali radní v září

Rada města projednávala v září mimo jiné tyto záležitosti:

Sbírkový účet Ukrajina

Na začátku března, hned po zahájení války na Ukrajině, zřídilo město transparentní účet, na který bylo možno přispívat za účelem pomoci ukrajinským uprchlíkům na území Českého Krumlova. Rada města souhlasila s dosavadním využitím finančních prostředků ze sbírky, do současné doby z ní bylo uhrazeno 11 výdajů za celkem 421 tisíc korun. Peníze byly použity například na stravování, dopravu, školní pomůcky nebo realizaci příměstských táborů. Aktuální zůstatek účtu je 322 tisíc korun.

Vratné kelímky

Město pořídí 40 tisíc kusů vratných kelímků, které se budou využívat na městských akcích. Rada města schválila grafické návrhy potisku a zhotovení vratných kelímků. Vlastní náklady města na výrobu kelímků včetně zhotovení grafických návrhů činí 236 tisíc korun. Další část nákladů bude financována dotací z Operačního programu Životní prostředí.

Provozní úsporná opatření

Rada města vzala na vědomí předložený materiál s návrhy úsporných opatření v oblasti spotřeby energií. Navrhovaná úsporná opatření se týkají budov městského úřadu a v objektech užívaných či vlastněných městskými organizacemi. Navrhovaná řešení na snížení spotřeby energie se týkají nejčastěji vytápění a ohřevu vody, osvětlení či používání elektrických spotřebičů.

Projekt participativního rozpočtu

V rámci 5. ročníku participativního rozpočtu vznikne na sídlišti Plešivec nové veřejné osvětlení. Nové osvětlení spolu s výměnou některých betonových sloupů podél páteřního chodníku vyjdou město na 421 tisíc korun. Akce dá vzniknout třem novým sloupům veřejného osvětlení včetně kabelového vedení a proběhne výměna tří sloupů a svítidel stávajícího osvětlení. Dokončení prací je naplánováno na konec října.

Účelový dar ZŠ Plešivec a ZŠ Linecká

Rada města souhlasí s přijetím účelových darů pro základní školy Plešivec a Linecká v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu. ZŠ Plešivec tak získá 48 tisíc a ZŠ Linecká 36 tisíc korun, které budou sloužit na pokrytí motivačních finančních odměn pro vedení školy a učitele zapojené do programu kolegiální podpory v projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Výstava Dospěli jsme v EU

V termínu od 7. do 20. listopadu se na náměstí Svornosti uskuteční výstava Dospěli jsme v EU k příležitosti 18. výročí vstupu České republiky do Evropské unie a současnému předsednictví v Radě Evropské unie. Rada města schválila uzavření dohody o spolupráci na uspořádání výstavy s Úřadem vlády ČR.

Fioretto dotace

Skupina historických tanců Fioretto obdrží od města finanční příspěvek na částečné pokrytí nákladů na oslavu 25. výročí vzniku. Rada města schválila neinvestiční dotaci pro spolek ve výši 25 tisíc korun.

Advent v Synagoze dotace

Město přispěje částkou 30 tisíc korun na projekt Advent v Synagoze, v jehož rámci proběhne pět kulturních akcí v termínu od 22. listopadu do 16. prosince 2022. Rada města schválila poskytnutí této neinvestiční dotace.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: