aktualizováno 20. 10. 2009

Město Český Krumlov se chystá na zimu

aktualizováno 10. listopadu 2009

Rada města Český Krumlov v pondělí 12. října schválila operační plán zimní údržby místních komunikací na zimní období 2009 - 2010. Operační plán stanovuje postup při zmírňování nebo odstraňování závad sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací v Českém Krumlově během zimy. Úklid a údržbu chodníků a místních komunikací v Českém Krumlově zajišťují dvě společnosti - dceřiná firma Služby města Český Krumlov a firma Irena Dunková. Sjízdnost a schůdnost je zajišťována denním provozem od 3 do 22 hodin. Služby města Český Krumlov mají na zimu připraveno 250 tun posypového písku a 200 tun soli. V případě potřeby je smluvně dohodnuta další dodávka posypového materiálu. Od 1. listopadu bude fungovat nepřetržitá dispečerská služba na telefonních číslech 380 711 285 nebo 602 680 989.

 „Cílem tohoto plánu a smyslem zimní údržby komunikací a chodníků v Českém Krumlově je zajistit, aby se obyvatelé Českého Krumlova dostali hned ráno bezpečně do svých zaměstnání a děti do škol. Priority údržby jsou nastaveny tak, aby byly udržovány nejdříve hlavní trasy, kudy odjíždí ráno nejvíce autobusů a aut, a potom zbytek města. Operační plán vychází z intenzity dopravy, vedení tras veřejné hromadné dopravy, dopravního významu komunikace a ze stavebního a dopravně-technického stavu komunikací," sdělil starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.

Novinkou letošního roku je informativní mapa zimní údržby, která kromě podkladových dat, kterými jsou katastrální mapa, bloková mapa a nejnovější letecké snímky z roku 2008, obsahuje znázornění místních komunikací podle společností, které údržbu zajišťují - Služby města Český Krumlov a firma Irena Dunková. Dále jsou komunikace udržované Službami města rozdělené podle pořadí důležitosti, tak jak jsou uvedeny v Operačním plánu zimní údržby. Do mapy nejsou zahrnuty chodníky, které udržují Služby města a obecně tedy platí, že chodníky ve vlastnictví města, které neudržuje firma Irena Dunková jsou udržovány Službami města. Mapu vytvořilo oddělení GIS (neoficiální název - oficiálně spadá GIS pod odbor Územního plánování a památkové péče) ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství a Službami města Český Krumlov. Odkaz na mapu: http://mapy.ckrumlov.cz/tms/nosync/zimni_udrzba/

Operační plán zimní údržby reaguje i na změny v legislativě České republiky. V důsledku novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se změnila odpovědnost za schůdnost a sjízdnost pozemních komunikací z vlastníka přisedlé nemovitosti na vlastníka chodníku. Oproti předcházejícímu zimnímu období byl rozšířen počet chodníků a schodišť zařazených do plánu zimní údržby. „V zimě budeme udržovat téměř o 10 kilometrů více chodníků a o 225 metrů více schodů než v uplynulých letech. Náklady na tuto dodatečnou údržbu se navýší zhruba o 140 tisíc Kč za každý denní zásah," dodal vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslav Hála. Město Český Krumlov má ve svém vlastnictví 74 kilometrů chodníků a 43 kilometrů silnic.

Operační plán zimní údržby místních komunikací města Český Krumlov na období 2009 - 2010 zahrnuje seznam komunikací a chodníků podle pořadí důležitosti, stanovení tras, dělbu zodpovědnosti v zajišťování údržby, seznam zaměstnanců a strojů pro zajišťování údržby, úložiště posypových materiálů, organizaci dispečinku Služeb města Český Krumlov, organizační pokyny pro zimní údržbu, lhůty pro zmírňování závad, seznam komunikací, kde nelze použít chemický posyp, seznam komunikací a chodníků neudržovaných v zimním období, způsob kontroly stavu komunikací a operační štáb zimní údržby.

Zimní údržba stála od listopadu 2008 do března 2009 zhruba 4,4 milionu Kč. Náklady na zimní úklid silnic a chodníků závisí na počasí.

Související odkazy

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: