aktualizováno 27. 9. 2011

Dny evropského dědictví 2011 v Českém Krumlově

aktualizováno 27.09.2011 

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí, jejíž hlavními cíli jsou zlepšovaní informovanosti o jiných kulturách a ochrana kulturního dědictví v nejširším slova smyslu. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

V Českém Krumlově se akce každoročně setkává s velkým zájmem kulturní veřejnosti. Program, který připravuje město Český Krumlov ve spolupráci s Muzeem stavebních dějin a řemesel, proběhne v letošním roce ve dnech 17. a 18. září 2011. Jako každoročně bude sestaven z exkurzí, komentovaných prohlídek a přednášek pro širokou veřejnost.

 Dny Evropského dědictví 2011

Hlavní část programu bude soustředěna do areálu klášterů, kde v současné době probíhá projekt revitalizace. Návštěvníci budou mít příležitost seznámit se prostřednictvím prezentací a exkurzí s aktuálním stavem areálu i budoucími záměry projektu revitalizace. Po oba dny od 11 hodin v klášteře klarisek ožije "řemeslná ulička" s uměleckým kovářem, výrobou koženého zboží, historickými kostýmy, pekařstvím, výrobou keramiky nebo malbou na hedvábí. Přízemí a ambit kláštera klarisek bude vždy od 14 hodin místem pro představení projektu IOP. Na výstavních panelech budou ke shlédnutí stavební projekty, návštěvníci budou moci k jednotlivým tématickým okruhům diskutovat mj. se starostou města Daliborem Cardou, koordinátorem projektu IOP Janem Vondroušem nebo ředitelem Českokrumlovského rozvojového fondu Miroslavem Reitingerem. Na programu budou také exkurze po areálu kláštera klarisek, klášterních zahradách a klášterním kostele Božího těla a Nanebevzetí P. Marie. V klášterním kostele se v sobotu od 13.45 hodin uskuteční varhanní koncert v provedení Ondřeje Macka, vedoucího souboru Hofmusici.

Sobotní program doplní odborné přednášky v Muzeu stavebních dějin a řemesel v Dlouhé ulici. Tomáš Kyncl a Daniel Šnejd budou hovořit na téma dendrochronologie neboli určování stáří historických dřevěných konstrukcí metodou. Metoda bude představena prostřednictvím příkladů z Českého Krumlova a blízkého okolí. Následovat bude přednáška Martina Šeráka, Litinové kříže v minulosti a současnosti. V sobotu i neděli bude zpřístupněna Kaple Bolestné Panny Marie a sv. Kříže na Křížové hoře. Doprovodný program k EHD připravilo také Museum Fotoateliér Seidel a Státní hrad a zámek Český Krumlov.

Více informací www.ckrumlov.cz/ehd2011

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: