aktualizováno 12. 1. 2023

První jednání rady města v roce 2023

Českokrumlovští radní na svém jednání ze dne 9. ledna 2023 řešili mimo jiné tyto záležitosti:

Dotace pro azylový dům Centra Kamínek

Město Český Krumlov získá v rámci dotačního projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI finanční podporu až do výše 9,9 milionů korun na zajištění poskytování sociální služby azylový dům Centra Kamínek. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo Jihočeského kraje.

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu plus. „Cílem je pomoci sociálně vyloučeným osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit vhodné podmínky pro jejich návrat na trh práce. Z dotace Evropského sociálního fondu plus pro azylový dům budou hrazeny neinvestiční výdaje jako jsou mzdové a osobní výdaje, odměny pracovníků, cestovné, zařízení a vybavení, režijní výdaje, nákup služeb nebo vzdělávání pracovníků,“ uvádí starosta Alexandr Nogrády.

Výpočet výše dotace vychází z počtu lůžek sociální služby. Dotace bude poskytnuta na zajištění sociální služby v období 2023–2025. Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem.

Podnět občanů k řešení severního obchvatu města

Město obdrželo podnět od občanů, kde poukazují na problémy vzniklé současnou dopravní situací v Českém Krumlově. Občané žádají město, aby co nejdříve zahájilo jednání s Jihočeským krajem o řešení severního obchvatu a zařadili stavbu obchvatu do územního plánu. „Město v současné době již tuto problematiku s Jihočeským krajem řeší. Připravují se kroky k zahájení procesu vytvoření územní rezervy pro celou trasu severního obchvatu, tedy trasu Přísečná – Vyšný – Chvalšinská. V první řadě budeme realizovat zátěžový program a zahájili jsme koncepční rozvahu o západním napojení severní tangenty k Chvalšinské ulici. Jako první musíme vyřešit umístění koridoru pro severní obchvat v územním plánu,“ říká místostarosta Zbyněk Toman.

Zajištění bohoslužeb Řeckokatolické církve

Bohoslužby Řeckokatolické církve se v prvním čtvrtletí roku 2023 přesunou z kostela Božího těla a Panny Marie Bolestné v klášterech do kaple sv. Martina v městském parku. Přesun bude uskutečněn z důvodu zahájení prací na projektu Klášterního muzea, během kterých bude kostel v klášterech sloužit k uskladnění uměleckých děl.

Dále radní projednávali změnu počtu jednatelů společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o., odměny zastupitelů nebo rozpočtová opatření pro rok 2022 a další.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: